બતિયાં મોરે બાલમકી, બિસરત નાહીં બિસારી4/4

પદ ૧૭૯૪ મું.૪/૪

બતિયાં મોરે બાલમકી, બિસરત નાહીં બિસારી. બતિ. ટેક

સુંદર બતિયાં શ્યામસુંદરકી, છેદત છતિયાં હમારી. બતિ. ૧

સુંદર ચલની બંક બિલોકની, કસત કરેજે ભારી. બતિ. ૨

મુસકનીમેં મનમોહન મેરો, લે ગયે જીયરા નીકારી. બતિ. ૩

પ્રેમાનંદ કે' કરી કરુના, કબ મિલી હે કૃષ્ન મોરારી. બતિ. ૪

મૂળ પદ

બાવરી બીનુ દેખે મેં, સાંવલિયો સિરદાર;

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮

હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)
પ્રેમ આરાધના
Studio
Audio
0
0