ગુલતાન ગાનકી તાન ભઇ, ૧/૨

૧૭૨ પદ-૧/૨ રાગ જંગલો તાલ ત્રીતાલ.
(જમુના ત્રટ બંસી બાજ રહી. એ ઢાલ.)
 
ગુલતાન ગાનકી તાન ભઇ,હરિ સોહત રાસ રસીલેકી. હ.ગુ.ટેક.
નાચત થોમ થનનન થનનનન,નેપુર ધુની કનનન કનનનન,
ભુજ બાજુન ઘુઘરી ખનનનન,ગીતન છબી રંગ રંગીલેકી.  ગુલ.૧
પદ ઠનનન ઠનનન ઠંઠનનનન,ધરની ધુની ધંધન ધનનનન,
તોરત તાનન તોમ તનનનન,છોગન છબી છેલ છબીલેકી.  ગુલ.ર
મોયે જલચર થલચર ગાન ધુની,તજે ખાન પાન તન ભાન સુની,
બીધુ રવી રથ થીર જીમી હોત થુની,કૃષ્ણાનંદ ચીત્ત બસીલેકી.  ગુલ.૩

મૂળ પદ

ગુલતાન ગાનકી તાન ભઇ,

રચયિતા

કૃષ્ણાનંદ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા
માલકૌંસ
શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮

હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)
અજાણ
Studio
Audio
0
0