માતા મનાવે હરિને, માતા મનાવે ૨/૪

માતા મનાવે હરિને, માતા મનાવે ; પ્રભાને ઉઠી હરિને, માતા મનાવે. ટેક૦
દાતણ પાણી પ્રથમ કરીને, ત્યાર પછી ખાઇએ ;
ઝાઝાં માણસ જોઇને જીવન, ઘેલા ન થાઇએ. પ્રભાતે૦૧
તર્ત કરી આપું રોટલી, તાજી ઘીમાં ઝબોળી ;
મેલો મારા લાલ મનોહર, મહીડાંની ગોળી. પ્રભાતે૦ર
સાસરિયાં તારા સગપણ સારુ, આવી બેઠાં ડેલી ;
બ્રહ્માનંદને નાથે ત્યારે, હસી ગોળીને મેલી. પ્રભાતે૦૩

મૂળ પદ

મહી માખણ માગે રે માવો

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હરિકૃષ્ણ પટેલ

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.

હરિકૃષ્ણ પટેલ (સ્વરકાર)
પ્રભાતિયાના પદો
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ (ગાયક)

સ્વામિનારાયણ મંદિર. કુંડળ.તા. બરવાળા જી .અમદાવાદ.ફોન.૦૨૭૧૧ ૨૯૧૨૯૧ ગુજરાત. INDIA સ્વામિનારાયણ મંદિર.કારેલીબાગ વડોદરા ગુજરાત. INDIA ફોન.૦૨૬૫ ૨૪૬૨૬૨૮

પરંપરાગત (સ્વરકાર)
કીર્તન કુંભ ભાગ-૧
Studio
Audio
0
0