આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: અરજી વિનંતી, પ્રાર્થના માંગ યાચના   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અધમ ઉદ્ધારણ અવિનાશી, તારા બિરુદની બલિહારી રે૧/૨
2 અબ તો નાથ નિભાઇ લીજે, ૪/૪
3 અમારા આગણા શોભાવો મારા નાથજી૩/૪
4 અમી ભરેલી નજરું રાખો, નારાયણ મુનિ દેવ રે, ૧/૧
5 અરજ અમારી સુણો, શ્રી હરિ સરજનહારા રે વિનતિ અમારી વ્હાલા સુણજોરે ૧/૧
6 અરજી એક અમારી, ઉદ્ધવજી અરજી એક અમારી..૫/૮
7 અરે મારા નાથ, સુણો મારી ગાથ૩/૪
8 અરે મારા બાપ, ટાળોને સતાપ૧/૪
9 અલબેલા આનંદકંદ, વહાલા લાગો છો, મારા મેટતા ભવના ફંદ૪/૪
10 અળગા ન દેખુ હરિ કદિએ મુજથી હરિ મારે વિષે બેઠા માનું એવું નક્કી ૧૪/૧૬
11 અંતકાળે આવીરે સંભાળી લેજો શામળારે, જોશોમાં અમારા અવગુણ શ્યામ;૧/૪
12 અંતરજામી છો ભવતારણ પ્યારા શ્રી હરિ રે આવ્યો શરણ તમારે ભવસાગર ફેરા ફરી રે ૧/૧
13 અંધ છું હું અંધ મુજને, દષ્ટિ તુ દેને દેખવો છે મારે તુજને, દષ્ટિ તું દેને ૧/૧
14 આપો એવી શકિત, હું કરુ તવ ભકિત૪/૬
15 આવજો વાલા આવજો, ફરી પાછા આવજો અમારે ઘેર વેલા આવજો ૧/૨
16 આવા વિચારો તમે આપ્યા છે સ્વામી, ૩/૪
17 આવાને આવા રે આવાને આવા રે, રહેજો મારી આંખડલીમાં રે ૪/૪
18 આવી તારે દ્વાર, હું તો માગવાને પ્યાર ૧/૧
19 આવો ઘરમા આવો મારે લેવો આજ૧/૨
20 આવો ને આવો રે, અતર મારે આવો૨/૮
21 આવો પધારો આનંદ વધારો, રાજી થાઓ એવા આપો દર્શન સેવા ૧/૧
22 આવો મારે આગણે ઓ સ્વામી સહજાનંદજી, ૧/૧
23 આવો વાલીડા પ્યારા પીયુડા આવો હૈયે લેવા નિજ સુખ દેવા, ૧/૧
24 આવો હરિ આવો, મનડે ભાવો રંગ જમાવો, સૌને હૈયે વિઘન હટાવો, ૧/૧
25 આવોને હરિ હાથ લંબાવો, શા સારૂ લલચાવો રે મૂર્તિ તમારી પ્રાણ છે મારે ૫/૧૦
26 આવ્યો શરણે હું સહજાનંદ મારા બાપજી રે કરુણા કરો પ્રીતમ પ્યારા ૧/૪
27 આશકોંદી યારીવે, માશુક ન જાના ભૂલી૧/૨
28 ઇતના તો શ્રીજી કરના, જબ પ્રાણ તનસે નીકસે ૧/૧
29 ઉગારોને વ્હાલા મને માયિક વિષયથી ૧/૧
30 ઉઠો ઉઠોને મારા નાથ, હવે ઝાલોને મારો હાથ૨/૪
31 ઉઠોને અલબેલા વહાલા લક્ષ્મીના વર લેહેરી રે ૪/૪
32 ઉભા રહો ઉભા હરિ ઉભા રહોને ઉભા હાલ્યા ક્યાં હેતાળું નાથ છોડી મારો હાથ ૧/૧
33 એ પ્યારા, પીયુ મારા, પુરો મારી હામ તારે કાજે ઘેલી થઇ છું, રૂપાળા ઘનશ્યામ ૧/૧
34 એક તમે છો માને છે તમને સહુ મને આપો છો આનંદ હઠિલા બહું, ૧/૧
35 એકવાર આવજો મહારાજ, દરશન દેવા અમોને ૧/૧
36 એકવાર વાલા, ધર્મના લાલા, આવજો મારે ઘેર રે આજ ને આજ, શ્રી મહારાજ, આવજો મારે ઘેર રે ૧/૧
37 એવો હળહળતો કળયુગ આવ્યો રે અને જોજો એના રે ૧/૧
38 ઓ અલબેલા અંતર્યામી, સહાય કરો સહજાનંદ સ્વામી ૧/૧
39 કયાય મળ્યુ નહીં સુખ, થયુ સુખ જોઇ મુખ ૧/૧
40 કરગરીને કહું છું ખાસ આપો તમારો દઢ વિશ્વાસ ૩/૪
41 કરવાનુ છોડી હું તો કરુ નહીં બીજુ, જોઇ રહું તમ સામું બીજે નવ રીજુ ૧૧/૧૬
42 કરુ સ્તુતિ આજ, તમારું જ રાજ૨/૨
43 કરૂં વિનંતિ વાલા અપાર રે, મને રહેજયો તમારામાં પ્યાર રે;૪/૮
44 કર્તા એક છો શ્રીજી સદાયમારી મતિમાં એવું ઠસાય,૫/૬
45 કષ્ટ ટાળોને હે સ્વામી સહજાનંદજી રે તમારા વિના કોણ છે મારું ૪/૪
46 કહાં કહું હરિ કરુણા તેરી..૧/૪
47 કાનને એટલું કહેજો, ઉદ્ધવજી કાંનને એટલું કહેજો૮/૮
48 કીજીયે કૃપા કૃપાલ સદા ભકતપ્રતિપાલ, ૪/૪
49 કોણ છોડાવે વ્હાલા કોણ મુકાવે તારી માયા તારા વિના કોણ છોડાવે ૧/૧
50 ક્રીપા મોયે કીજે, ક્રીપા મોયે કીજે, દરશન દીજે૨/૪
51 ગમતું હોય તમારું એમા હોય મારું સારું વાલાજી વાલાજી કરજો ગમતું તમારુ ૧/૧
52 ગિરિધારી તેરી ઓટ ગહી ૨/૪
53 ગોપાળસ્વામી રે, જેવુ મુજને જ્ઞાન આપો ભગવાન,૨/૪
54 ગોપીનાથ વાલા હાથ ઝાલો હરિ મને રાખજો નાથ સદા તારી કરી ૧/૧
55 ગોપીનાથજી વ્હાલા દયાળુ સ્વામિનારાયણ મારા કૃપાળું ૧ /૬
56 ગ્રહણ ગ્રાહક કરજયો, લાલજી લક્ષમા લઇને ૧/૧
57 ચતુર ઘનશ્યામરી ચતુર ઘનશ્યામ ૧/૪
58 છપૈયાથી મહારાજ વહેલા આવજો રે લોલ ૧/૧
59 છે અરજી ઉરની એક નિભાવો ટેક ૧/૧
60 છેટુ રહેવું ગમતું નથી, ભેટું ભરીને બાથ રે એક પળ પ્રભુ મેલું નહિ ૪/૧૦
61 છોડો મેરો ચીર શ્યામ ચીડીયા કરત સોર, હોત હે ઘંટા ઘોર ૩/૪
62 જન્મો જન્મોથી રખડું છું આમ આ ક્યારે અંત આવશે ફરૂ છું હું તો ચોરાશી તમામ ૧/૨
63 જપું તેરે નામકી માલા રે મેં તો ૦, પ્યારે નંદલાલારે, ૩/૪
64 જાગો હો છબીલે કાના પ્રાત જાુ ભયો હે ૩/૪
65 જીવન જીવું છું પ્રભુ તારા વિશ્વાસમાં ભક્તવત્સલ ભગવાન રે.....અંતરનાજામી ઉગારજો ૧/૧
66 તને વિનવુ છું જોડી હાથ, ઝાલી રાખજે તું મારો હાથ, ૧/૧
67 તમ વિના કોઇ નથી નાથ મારું રે હેતે કરી હરિ તમને સંભારું ૧/૨
68 તમ વિના થયાંરે અનાથ, વહાલા અમે તમ વિના થયાંરે અનાથ૨/૬
69 તમ સંગ મન માન્યું મનમોહન, નટવર નંદ દુલારા રે, ૮/૮
70 તમને છોડી ક્યાય ન જાવુ, પણ મારૂ આ જાણજયો૩/૪
71 તમારી પાસે શ્રીજી મારે, માગવુ નથી કાઇ જો૪/૪
72 તમારો છું હે નાથ મને ઉગારજો, ઉગારજો, ઉગારજો ૧/૧
73 તમે એક સાભરો ને બીજુ ભૂલવાડો તમારી સ્મૃતિમાં મને શ્રીહરિ જીવાડો ૧/૧
74 તમે માત પિતા છો પ્યારારે, બાળક અમે તમારા સમજુને ઓશીયાળા રે ..૬/૧૩
75 તમે મારા થયા, હું તમારો થયો; ૧/૧
76 તમે રાજી હો એમ થાઓ મારાથી પ્રભુ તમે રાજી હો એમ થાઓ ૨/૬
77 તારામય રહેવાય, તારા ગુણ ગવાય૧/૬
78 તારી મૂર્તિ સુખનુ ઘર છે, બીજુ સર્વે દુઃખનુ દર છે ૧/૧
79 તુમ પ્રભુ અશરણ-શરણ કહાયે..૪/૪
80 તુમ બિન કુન સગો હરિ મેરો..૨/૪
81 તુમ સંગ જીયરા લાગ્યો રે પ્યારે ૧/૪
82 તુમતો જાતે હો હરિવર ભકત લીયે ૧/૧
83 તેરે દ્વારે પર્યો ગુન ગાઉરે, ધર્મકુંવર ઘનશ્યામ નાથ.૨/૪
84 તોરી મોરી લગની લાગીરે લાલા૨/૪
85 તોહે મેરી બાંહ ગ્રહેકી લાજ, હો મેરે મહારાજ, ૩/૪
86 થાઓ થાઓ થાઓ, મારે આત્મબુદ્ધિ તુમા થાઓ ૧/૧
87 દરદીનાં દર્દ ને જાણો રે, વૈદ તમે છો સાચા થયો રોગ અસાધ્ય પિછાણોરે ..૮/૧૩
88 દર્શન દ્યો ઘનશ્યામ નાથ, મોરી અખિયાં પ્યાસી રે ૧/૧
89 દર્શન દ્યોને સ્વામી, આવો ભેટો સ્વામી ૧/૧
90 દાદાખાચર રે, જેવો વાલમ જાલજો મારો હાથ, ૩/૪
91 દાસ તમારા જાણીને વાલા, મહા સમરથ સહજાનંદ, તવ બિરૂદ સંભાળજો ૧/૧
92 દાસ થાવુ છે મારે દાસ થાવુ છેઓ સ્વામી સહજાનંદ તારા દાસ થાવું છે ૧/૧
93 દાસી થઇને રહેવુ મારે, શ્રીજી તમારે કાજ જો૨/૪
94 દીખલા દીદાર પ્યારા, મેહેબુબ હમારા૨/૨
95 દીજીયે દરશન દાન દયાનિધિ..૧/૪
96 દીન કે દયાલ પ્રતિપાલ ભકતકલ્પતરૂ, ૪/૪
97 દીનાનાથ દીન સુખદાઇ..૧/૪
98 દીનાનાથ-દયાળ હો, દીનનકે બંધુ ૩/૪
99 દીયો તો દીયો હરિ મૂર્તિ લીયો તો લીયો મારો જીવ. ૧/૧
100 દુનિયાનુ સુખ ને દેહતણુ સુખ આ સુખ તો વાલાજી તુંથી કરે છે વિમુખ ૩/૪
101 દુઃખ દેજો દુઃખ દેશો મા કેદિ સુખ આ સુખ તો વાલાજી તુંથી કરે છે વિમુખ ૧/૪
102 દેજયો દેજયો એક તમારો આનદ મારા પ્યારા સહજાનંદ, ૧/૧
103 દેજો દેજો રે, ભકિત મુજને ભકિતતણા કુમાર દેજયો દેજયો રે, શકિત મુજને, શકિતતણા સરદાર ૧/૧
104 દોષ ભરેલો જાણી તમે તજશો નહિ૨/૪
105 ધર્મકુંવર કરુનાનિધાન, એક સુનીયો બિનતી મેરીરે.૪/૪
106 ધર્મકુંવર હરિકૃષ્ણજી તમે ભક્તપતિ ભગવાન; એ વર માગું છું૪/૪
107 ધોલેરાથી આવો પધારો, મદનમોહન મહારાજ રે ૧/૧
108 ધ્યેય નક્કી કહ્યો છે તમે જ મારો, તે કરાવી દેજો દઢ, તમે જ વ્હાલા, ૧/૧
109 ધ્યેય મારો છે મૂર્તિ માળે, કરવો છે વિરામ રે; ૧/૧
110 નથી મારે થાવું તમારા દાસ, રહેવું મારે તમારા દાસના દાસ; ૧/૧
111 નમન હું કરું વિશ્વપાળને, કરગરી કહું ભક્તિબાળને; ૧/૧
112 નાથ તમારો દાસ બનાવો માયા તજાવો મુજને બચાવો ૧/૨
113 નાથ ન મેલું વેગળાજીરે, હરિવર આવ્યા છો હાથ રે ૪/૪
114 નિર્વિકલ્પ ઉત્તમ અતિ, નિશ્ચય તવ ઘનશ્યામ ;૧/૨
115 નેનનતે નાથ રહોજી ન દુર;૪/૪
116 નેંનનમેં હો નેનનમેં, રહો ઘનશ્યામ પિયા, ૨/૪
117 પધારો પ્રાણના આધાર હરિ મારા પધારો પ્રાણના આધાર ૨/૧૦
118 પધારોને સહજાનંદ સ્વામી તમે સર્વેનાં અંતરજામી. ૧/૧
119 પધારોને સહજાનંદજી હો, ગુના કરીને માફ૧/૨
120 પાર નિભાઇઓ પ્રીત, પિયા ઘનશ્યામ સનેહિ ૩/૪
121 પિયા ચલો નગરિયાં હમારી ૧/૧
122 પીયુડા પ્રેમથી પધારો મારે આગણે૨/૪
123 પ્યારા પ્રભુ પ્યારા પ્રભુ ઓ મારા પ્રભુ વિરહે ઝૂરુ છું મારા નાથ, ૧/૧
124 પ્યારા મહારાજ, કરો મારૂ કાજ૨/૪
125 પ્રભુ ઇશના ઇશ સર્વેશ સ્વામી નમુ દેવના દેવ ધામી અકામી ૧/૧
126 પ્રભુ તમને પોકારુ, સદા તમને સભારુ કાંઇક કરો, હરો હરો હવે દુઃખ હરો ૧/૧
127 પ્રભુ તુમ ભક્તિ દાન મોય દીજે..૪/૪
128 પ્રભુ પાર ઉતારો રે..... ભયાનક ભવજળથી નૌકા નાથ ઉગારો રે..... સાગર મધ્યે લડથડતી ૧/૧
129 પ્રભુ મને થાજે એવો અનુકૂળ ૧/૧
130 પ્રભુ મારો એક જ તું રખવાળો, અધમ ઉદ્ધારણ ભવજળ તારણ ૧/૧
131 પ્રભુજી પ્રાણના આધાર છો પ્રીતમજી ભૂલી ગયા શું મારા નાથ રે શ્રી સહજાનંદ ૧/૧
132 પ્રભુજી, વ્હાલો લાગુ હું તમને એવું કાંઇ શીખવાડો આપ મને ૧/૧
133 પ્રાણ પ્યારા હરિ મારા સુણો પ્રાર્થના આ મારી અર્થના, ૧/૧
134 પ્રાતઃ થયું મનમોહન પ્યારા પ્રીતમ શું રહ્યા પોઢીને ૧/૪
135 પ્રીત પૂરવની રે, નાથ ન મુકી દેજ્યો.૮/૧૦
136 પ્રીતમ પ્રાણઆધાર, હૈયાનો તુ છો હાર ઓ મને સુખ દેનાર, તને પ્રેમ કરૂં સદાય ૧/૧
137 બાળ અમે તારારે હો અવિનાશી ર્હાંરે અમે છઇએ તમારા વિશ્વાસી, હો પ્યારા - બાળ ૧/૧
138 બિનતિ સુનો રે મેરી બિનતિ મૈં તુમસે પ્યાર કરતી હું, ૧/૧
139 બિસર ન જાજો મેરે મીત, યહ બર માંગું નીત૨/૪
140 બીક દેજો બીક આ બીક ઘણી ઠીક આ બીકથી વાલાજી મારે થવાય છે નજીક ૨/૪
141 બીજુ આપ્યે રાખો છો ઘણું ઘણું રે જેથી થાશે બંધન બમણું રે ૨/૨
142 ભકિતના જેવી રે, ભકિત મુજને દેજો ભકિતકુમાર,૧/૪
143 ભક્તવત્સલ હરિ બિરદ તિહારો..૨/૪
144 ભજન કર ભજન કર ભજન કર ભાવથી સહજાનંદ શ્યામનું ૧/૧
145 ભયો હે સબેર કાના જાગો પ્રાન મેરે ૪/૪
146 ભૂલો મારી રે, માફ કરો સુખકારી.૧/૮
147 મનમોહન સુંદરવર મારા અવગુણિયા વિસરાવા રે ૨/૨
148 મને ઉગારો હે સ્વામી ! મને સુધારો હે સ્વામી૧/૪
149 મને તો એક વાલા આશ તમારી૧/૨
150 મને મૂર્તિ માળે રાખો રાખોને મારા સ્વામી, ૧/૧
151 મને વ્હાલો લાગે તવ શબ્દ બીજી ન ગમે આ કોટિ અબ્દ ૬/૬
152 મરતા પહેલા મળવુ છે તમને, એવુ ધાર્યુ છે૨/૪
153 માગું દર્શન તારૂં નિશદિન રે આશ અમારી તવ મૂર્તિ અંતર ધારૂં રે ...૨/૧૩
154 માફ કરો મહારાજ મુજને માફ કરો મહારાજ ૧/૧
155 માયા મુકાય જાય, એમા ના રહેવાય૫/૬
156 મારા છેલ છબીલા લાલ રે, મહારાજા મેરા યાર ૧/૧
157 મારા નાથ મારા નાથ ઝાલજો મારો હાથ પળે પળે પ્રભુ તમે રે'જો મારી સાથ ૧/૧
158 મારા પ્યારા જીવન, તમે રહેજો પ્રસન્ન બીજુ કાંઇ નથી મારે જોઇતું ૧/૧
159 મારા શણગાર પ્રાણ આધાર રે દીલદાર, રક્ષણહાર રે મહારાજ ૩/૪
160 મારા સમ મોહનજી તમને, પ્રીત કરી નવ તોડોરે.૪/૪
161 મારા સહજાનંદ પ્રાણ પ્યારા, મારી આખડલીના તારા ૧/૧
162 મારા હું ને તુમા પ્રકાશો બીજી મારી ના પુરો આશો, ૧/૧
163 મારા હૈયાનુ તાન મારે કહેવુ હરિ તારી મરજીમાં નાથ મારે મટવું મરી ૨/૪
164 મારી ઇચ્છા એવી છે સ્વામી, ઘણી વાતો કહેવી છે સ્વામી ૨/૪
165 મારી એક જ વાત માનો, માનોને મારા ભકતો;૨/૪
166 મારી હરપળ ભૂલો થાય, મને માફ કરો હરિરાય માફ કરો હરિરાય, હું તો છું રે તમારી ગાય ૧/૪
167 મારૂં હ્રદય રહે છે બળતું રે, આવા તાપ શમાવો માયાની જાળે સળગતું રે ..૫/૧૩
168 મારે તમને કરવા રાજી, ઓ મારા રસિયાજી ૧/૨
169 મારે તમને મળવુ તમને મળવુ મળવું છે વાલા તમને, ૧/૧
170 મારે મોહોલે આવો હસીને બોલાવો રે રંગભીના છેલા નંદજીના ૧/૪
171 મારે હરિ એક બસ આશરો તમારો તારો કે મારો મારો કે તારો; ૧/૧
172 માહેરે મંદિર અખંડ રહ્યો માવજી તમ વિના દુઃખતણો અંત નાવે ..૨/૪
173 મૂર્તિ માગું છું એક તમારી, મારી આશા પુરો અવતારી, રહું સદાયે તમને જ ધારી ૪/૬
174 મૂર્તિરૂપી માળામાં વિરામ રે મને કરાવોને ઘનશ્યામ રે ૧/૨
175 મેરા ગુના માફ કરિયો રે અરજ મેરી ઉરમેં ધરિયો રે.....૧/૪
176 મેરી તકસીર કરીયો માફ, હો હરિ જગવ્યાપ, ૨/૪
177 મેરે તુમ બિન ઓર ન કોઇરે, સત્ય કહું સોં ખાઇ નાથ; ૩/૪
178 મેરે તો તુમ જીવન બાલ મુકુંદા૧/૬
179 મેરે શ્યામ મેરે શ્યામ (૨) હે ઘનશ્યામ હે ઘનશ્યામ ૧/૧
180 મેં તો ગુનેગાર તેરારે, હો સ્વામિન મેરા, ૧/૪
181 મેં વારી તવ નામપર, મેરમ મતવાળા ૧/૪
182 મોટીબાના રે, જેવો મુજને વૈરાગ્ય વિવેક થાય૪/૪
183 રસકે રસિલે કાના માંનો મેરી બતિયાં. ૧/૪
184 રસિયાજી માકે મોલ રહો ઘનશ્યામ૩/૪
185 રસિયાવર સુંદર શામ હસીને બોલાવો રે૧/૪
186 રસિયોજી રાય આંગણે બેઠા કોમળ દાતણ કરવાને ૨/૪
187 રહે અંત સમયને ટાણે રે, એકજ સ્મરણ તમારૂં વિસરે નહીં જાણ અજાણે રે..૪/૧૩
188 રહે તમારો એક આનદએજ માગું છું શ્રી સહજાનંદ,૨/૬
189 રહેજો મારી આંખડલી આગે નિરખી તમને નાથજી , મારી ભૂખડલી ભાગે ૨/૪
190 રહેજો હુમા વસી તમે જશો નહિ ક્યાય તમો જો જાઓ તો મારું હૈયું ફાટી જાય ૨/૧૬
191 રાખો પ્રભુ અપને બરદકી લાજ, ૩/૪
192 રાજ મારે મંદિરિયે રહો રહો રે, મોહન. ૧/૪
193 રાજમોલ પધારો રંગભીનાજી, ૧/૪
194 રાજી કરવા છે મારે તમને ઘનશ્યામ, ૨/૨
195 રૂપ તમારું મને છે પ્યારુ, હૈયે હું ધારુ અતિ૨/૨
196 રે મોહનજી આવોને માવા મીઠી મીઠી મોરલડી વાવા રે ૨/૪
197 લાગી મુને આંખડલી તારી લાગી મુને આંખડલી તારી, કાળજ કોરીને ભીંતર પેઠી, દર્દ દીએ એ ભારી. ૨/૪
198 લાલ રૂપાળા હોઠ રસાળા, જીવન મારા ચૂમવા દ્યો ૧/૧
199 લાવન તેરી લાલ, વસી મેરે અંતર માંહી.૪/૪
200 વડતાલધામવાસી હરિકૃષ્ણજી ઓ હરિકૃષ્ણજી, ૧/૧
201 વડતાલવાસી તમારો પ્યાર, મળ્યો છે મુજને વારવાર; ૧/૧
202 વડતાલે બિરાજયા રે હરિકૃષ્ણ મારા પ્રાણ, ૧/૧
203 વરદેણ સહજાનંદ, આપો વ્હાલા સદા તમારો આનદ૨/૨
204 વહાલા મારે મંદિરિયે વસો વસો રે આવી૨/૪
205 વહાલાં લટકાં તમારાં જોઇને રે, કાનજી કોડીલા ૩/૪
206 વાલા આવોને દર્શન દેવા પ્રાણને કોતરી, પલંગ કરુ બેસારી કરુ સેવા ૧/૧
207 વાલા તારો વિશ્વાસ, મારો છે શ્વાસ શ્વાસ તજીને મારે કેમ જીવવું ૧/૧
208 વાલા રમઝમ કરતાં કાન, મારે ઘેર આવો રે રે ૧/૯
209 વાલા રહેજો સદા મારી સાથ રે પ્રીતમજી પ્યારા૨/૨
210 વાલુ વાલુ લાગે છે તારું રૂપ રે, પ્રીતમજી પ્યારા૨/૪
211 વાસના મારી દેજો નિવારી૨ વાલા તમને કહું પોકારી /૨
212 વાસુદેવ દુઃખ વારીએ, સમરથ છોગાળા ૨/૪
213 વિશ્વેશ્વર વિધિ વિધાતારે, એકજ શરણ તમારૂં છો સકળ જગતના ત્રાતારે, ૩/૧૩
214 વ્હાલા કરૂ વિનતિ હું ફરી ફરી એકવાર આવો મારે ઘેર હરિ ૧/૪
215 વ્હાલા તારા વિના મારૂ કોઇ નથી ઓ મારા નાથ ૧/૧
216 વ્હાલા દુઃખાય ના જાશો મારાથી તમે વ્હાલા દુઃખાય ના જાશો છેટા દયાળુ ના જાશો૪/૬
217 શરણે તમારે આવ્યો છું હરિ શ્રીજી સ્વીકારોને દયા કરી ૧/૧
218 શા માટે મને પજવો છો સ્વામી મારા પ્રાણ આધાર રે તમે પ્રભુજી અતિ છો દયાળુ ૧/૪
219 શાતિ સ્વરૂપ શ્રીજી શાતિમા રાખો ઘાટ કોઇ નવ થાય મને ભવ આખો ૬/૧૬
220 શુ કરવા થયો છું ત્યાગી દેજો તેનુ ભાન અખંડ ભજુ હું પ્યારા શ્રીજી ભગવાન ૧૦/૧૬
221 શુ કહું સ્વામી મારા હું ફરી ફરી તારા માટે વાલમ મને રાખો કરી ૩/૪
222 શ્યામ રંગીલે સાંવરે, સબકે સુખકારી ૪/૪
223 શ્યામ સલૂના દૂર ન હૂના શ્યામ સલૂના દૂર ન હૂના ૩/૪
224 શ્યામળીયા રંગછેલ છબીલા, મારે મંદિરિયે આવો રે૪/૪
225 શ્રી હરિવર મારા દિલડામા રહેજો૨/૨
226 શ્રીજી અને સહુ સંતો રે, મળી કરજો મારી સહાય ૧/૧
227 શ્રીજી દયા કરો, અરજી ઉર ધરો દર્શન વિના દુઃખિયા દાસ રે..ડોલરિયા ૧/૧
228 શ્રીજી ને સંતો દયા કરજ્યો મારા અંતરમાં સદાય વાસ કરજ્યો, ૧/૧
229 શ્રીજી પધારો હો મારે મંદિરિયે, ધર્મકુંવરીયા હો ૧/૧
230 શ્રીજી મહારાજ, માગુ એવુ આજ૩/૬
231 શ્રીજી સુખધામ, પૂરણકામરે ઘનશ્યામ, શાંતિના ધામ રે મહારાજ૧/૪
232 સજન મોરે મંદિર આજા રે ૧/૧
233 સતને દેખી દુઃખીયા, આવો દર્શન દેવા કાજ ૧/૧
234 સમરથ બાપા મારા સહજાનંદ સ્વામી જોઇ અદ્વિતીય બ્રહ્મ હરિ સદા અંતર્યામી ૧૩/૧૬
235 સરોવરની પાળે આબલીયાની ડાળે ઝુલે ધર્મલાલો જોવાને સખી ચાલો, ૧/૧
236 સર્વ ધામના ધામી મોરાર રે, શ્રી હરિ સર્વોપરિ૪/૪
237 સર્વે ક્રિયા તો એક તમે જ કરો છો, ૪/૪
238 સહજાનંદ સુખકદ, હરિ મારા, સહજાનંદ સુખકદ૨/૨
239 સહજાનંદ સ્વામી મને, સેવા તમારી આપજયો૧/૪
240 સહજાનંદ સ્વામી મારા પ્યારા પ્રાણનાથ ૧/૧
241 સહજાનંદ સ્વામી મારા પ્રાણના આધાર; ૧/૧
242 સહજાનંદ સ્વામી, ટાળોને મારી ખામી૨/૬
243 સહજાનંદજી સુખની મૂર્તિ, ઉરથી નહિ વિસારું રે દર્શન કરી દિલમાં ધારી ૨/૨
244 સાચા સ્નેહિ સહજાનંદ સ્વામી જાગોને જીવન મારા રે ૧/૧
245 સુખ આવે મને સદા તમારે જ સગે ધારુ તારું રૂપ મારા હૈયામાં ઉમંગે ૧૫/૧૬
246 સુખ સુખના સાગર સ્વામી હરિ તારી મૂરતિમાં સદાયે જાઉ ઠરી ૪/૪
247 સુખસાગર સ્વામી સહજાનંદજી મળો તમેં તો મને અતિ આનંદજી ૧/૧
248 સુણો વરદેણ, સુદર નેણ૨ રે સુખ સેણ, વિનંતિના વેણ રે મહારાજ /૪
249 સુનોજી ગિરધારી રે સુનોજી ગિરધારી, અરજ હે હમારી;૪/૪
250 સુંદર શ્રી ઘનશ્યામ મારા મન મંદિરમાં આવો રે; ૧/૧
251 સ્વપનુ હરો માવ મારુ, સ્વપનુ હરો માવ ૧/૧
252 સ્વામિનારાયણ સત્ય છો રે, પ્રગટ થયા પરબ્રહ્મ રે૪/૪
253 સ્વામી સહજાનંદ મહારાજ, મારા હૃદયે રહેજો હો, ૧/૧
254 હરિ તુમસેં મેં તો પ્રીત કરી ૧/૪
255 હરિ મેર કરો દિલ શાતિ ભરો મદ કામ અજા અભિમાન હરો ૧/૧
256 હરિ વિના હેતુ બીજું, કોંઇ કેનું નથી ૪/૪
257 હરિ હવે હમણા ક્યાય ન જાશો જીવન મને છોડીને રે લોલ ૧/૧
258 હરિ હું તમારો, મુજને ઉગારો રે દાસ તારો જાણીને પધારો ૪/૪
259 હરિ હૈયે ધારુ, સ્વરૂપ તમારૂ૪/૪
260 હરિકૃષ્ણ હરિકૃષ્ણ ઓ હરિકૃષ્ણ દેજો દેજો દરશન દાન, થાજો થાજો મારા મહેમાન ૧/૧
261 હરિવર હૈયા કેરા તમે હાર રે પ્રાણનાથ પ્રેમીને પ્રેમ દેનાર રે ૨/૨
262 હું આવુ તારે કામ, એવુ કરો ઘનશ્યામ૬/૬
263 હું તો કરગરુ તમને સ્વામી, જુરી જુરી મરુ છું સ્વામી,૩/૪
264 હું તો હૈયે રાખુ સ્વામી, ખૂબ કહ્યે રાખુ સ્વામી,૪/૪
265 હે દુઃખહર સુખકર શ્રી હરિજી, મેં તેરી શરનમે આયી હુ, ૧/૧
266 હે નાથ દેહનાં સંબંધી જનમાં, મમતા થાઓ માં કોઇ કાળરે;૪/૪
267 હે મહારાજ, ભકતદુઃખહારી..૩/૪
268 હે મેરે શ્યામ, ઓ ઘનશ્યામ તેરે બિન નાથ મેરા, કોઇ નહિ હૈ; ૧/૧
269 હે રાજા મહારાજા ! તમે છો પૂરણકામ ૧/૧
270 હે સર્વ સુખના ધામ મારા શ્યામ સહજાનંદજી ૧/૧
271 હે સર્વોપરિ ભૂપ, અમને કરો તદરૂપ ૧/૧
272 હૈયુ મારું તો પોકારે હે ઘનશ્યામજી રે અનંત દેહમાં રખડી આવ્યો ૨/૪
273 હૈયે રહેજો, ઘટે તે કહેજો, સુખડા દેજો શ્યામ ૧/૧
274 હો મહારાજ તેરો બદન બતાજારે, ૧/૪
275 હો મોરે ઘર આજ તો રસિયા બાલમ આવો મોહનરે, ૧/૪