આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: મોરલી, વાંસળી, બંસરી, બાંસુરી, બંસી,   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અલબેલે અધરાતની રે મનમોહન મધરાતની રે, વહાલે વજાડી વેણ ૪/૪
2 કાન કાનન મધુરે સ્વર બંસી બજાઇ, સુનતે સુધ બિસરાઇ.૨/૨
3 કુંજકો વિલાસી કાન ગાવત નવીન તાન..૨/૪
4 ગઢપુર પતિ ગોપીનાથ બાંસુરી બજાઓ, ૧/૨
5 ધરી હું નેનનમેં ગિરિધારી હો ૩/૪
6 ન ઘટે તમને રે, એવું બોલ્યું બહુનામી ૬/૮
7 નંદના નંદન સાથે, પ્રીતડી બંધાણી રે ૧/૮
8 નિંદિયા ન આવે એરી એરી મા;૩/૪
9 નિઃશંક થઇને રે, આવી વનમાં વ્રજનારી ૪/૮
10 પુરુષોત્તમ પૂરણ પ્યારા રે, છેલ છબીલા છોગાળા, ૧/૪
11 બંશીમાં મુને વિઠ્ઠલે રે મોરલીમાં મુને માવે રે, કીધાં કામણ કાન ૨/૪
12 બંસી વાઇ રે, સુંદરવર કુંજવિહારી ૩/૮
13 બાંસુરી અજબ બજાઇ કાન બાજી બાજીવે અલૌકિક તાન..૧/૪
14 ભાવ અલૌકિક રે, અબલાનો દીઠો ભારી ૭/૮
15 માવે મોરલી હો માવે મુરલી ગિરધર અધર ધરી, માવે..૧/૪
16 મુરલિયાં કોન મહા તપ કીનો ૧/૪
17 મુરલિયાં સાંવરેને બજાઇ હો ૨/૪
18 મોરલી મધુરી વાઇ રે, , મોરલી મધુરી વાઇ ૧/૪
19 મોરલી વાજેરે મીઠી મોરલી વાજે, સખી સાંભળને શામળિયાજીની મોરલી વાજે.૧/૪
20 મોરલીમાં મોહીને રહી..૧/૪
21 મોરલીયેં મન મોયું હો, માવા તારી મોરલીયે મન મોયું હો.૩/૪
22 મોરલીવાલા હોમાવ મીઠીમીઠી વાઓ મુખ મોરલી રે ૩/૪
23 મોરલીવાળા રે, મીઠી મોરલી બજાવ;૧/૪
24 વનમાં વાગે છે રૂડી વાંસળી જોં વગાડે છે શામળીયો સુજાણ જો, ૧/૮
25 વહાલે વજાડી છે વાંસળી રે માવે વજાડી છે મોરલીરે, કાલંદ્રીને તીર ૧/૪
26 વંસી વજાડી ગિરધારી વૃંદાવન, વંસી વજાડી ગિરધારી૧/૨૩
27 વાઓ હરી વાંસલડી વ્હાલા લાડીલા નંદતણા લાલા ૨/૮
28 વાગી વાગી રે વન વાગી. મારા વાલીડાની વાંસલડી..૧/૪
29 વિસામાની વાંસળી રે મરમાળાની મોરલી રે, વાગી મહાવનમાંય ૩/૪
30 વેરણ રે વાંસલડી વાગી, વાંસલડી વાગી હું ઝબકીને જાગી૧/૪
31 વ્રજનો જીવન રે, એમ બોલ્યા કુંજવિલાસી ૫/૮
32 શરદ પૂનમની રજની રે, અજવાળી ભાળી ૧/૮
33 શ્યામ સલૂણે રે, વાઇ સુંદર ઉંચે સાદે ૨/૮
34 શ્યામરેકી વંશી હોરી ખેલે, શ્યામરેકી વંશી હોરી ખેલે,૨/૪
35 હરિ છેલ બજાઇ ગાજ રહી, બંસી મોહન રંગભીનેકી ૨/૨
36 હાંરે વેણ વાગીરે વેણ વાગી; હાંરે હું તો ઓચિંતાની ઝબકીને જાગી રે૧/૪