આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: ભક્ત, હરિજન   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અક્ષરધામેં કેમ જાશો જીજ્ઞાસુ ? માયા અક્ષરમા જાતાં રોકશેરે, ૧/૧
2 અનુભવી આનંદમાં, ગોવિંદ ગાવે રે, ૪/૪
3 અલબેલાજી મારે ઓરડે રે, આવોને અલબેલા ૧/૪
4 અલબેલાજી લાગી આંખડલી રે..૪/૪
5 અંતરમેં ગિરિધારી ધરેરી મેં તો અંતરમેં ગિરિધારી ૩/૮
6 આલી આજ છે દશેરાવો રે, રૂડો રળિયામણો રે ૨/૪
7 આવા વિચારો તમે આપ્યા છે સ્વામી, ૩/૪
8 આવો આવો અલબેલડાજીરે, મોહન કરો મેર રે, ૧/૪
9 આવો આવો સુંદર શ્યામ કે ભુવન મારે ડોલતા રે લોલ૫/૮
10 આવો રાજીવ લોચન રંગરસિયા, જોવું સુંદર મુખ પૂરણ શશિયા૧/૪
11 આવો રે વહાલાજી વારી, મોરલી વજાતા રે ૬/૮
12 આવો હિંડોળે ઝૂલાવું મેરે મીતહો મીત, ૪/૪
13 આવ્યા રસિકવર છેલડા, ને હું તો ઝબકીને જાગ્યો સેજ રે; ૧/૧
14 એકવાર મંદિર આવો વહાલાજી મારે, એકવાર મંદિર આવો, ચિતડા શુ લલચાવો.૧/૪
15 એવી અંતર આંટી પાડી રે સુણ બેહેની ૪/૪
16 ઓરડા લીપાઓ ઓસરી લીપાઓ પ્રથમ શ્રી ગણેશ બેસારો રે, મારા ગણેશ દુંદાળા ૧/૧
17 ઓરા આવો રે મારા લેહેરખડા વનમાળી ૧/૪
18 કદમી નોકર નારાયણકો, એહી નોકરી મેરીરી;૪/૪
19 કહાં કહું હરિ કરુણા તેરી..૧/૪
20 કાનકુંવર ચિત્તચોર, લિયોરી મેરો કાન કુંવર ચિત્ત ચોર ૨/૮
21 કાનકુંવર મન ભાયે, આલી રે મેરે કાનકુંવર મન ભાયે ૧/૮
22 ગુણવંતા ગિરિધારી લાલ મંદિર મારે આવોને૪/૪
23 ગુરુ પરમેશ્વરરે, જે સેવે સાચે મને, ૫/૮
24 ઘનશ્યામ ચાલો ચાલો ચાલો, રમવા માટે ચાલો ચાલો; ૧/૧
25 ઘનશ્યામ વિના, ઇષ્ટ જાન શિર મેરો કોઇકું ના નમે ૪/૪
26 ચટ ચટ વાગે રે ચાંખડી . આવે વહાલો લટકાં કરતા લાલ૧/૪
27 ચાલો ચાલો રે, સૈયુરનો સાથ, વહાલાની આવી છે વધામણી ૧/૪
28 ચાલો જાઇએ વહાલાને વધાવવા, ચાલો જાઇએ વહાલાને વધાવવા ૧/૪
29 છાંડીકે શ્રી કૃષ્ણ દેવ, ઓરકી જો કરૂં સેવ;૧/૪
30 છાંડીકે શ્રી ઘનશ્યામ, ઓરકો જો જપું નામ;૨/૪
31 છેલ તમ પર વારી શામળિયા રે..૩/૪
32 છોગાવાલા હો છેલ મારા જીવન પ્રાણ છો રે ૧/૪
33 જન સોઇ મતવાલા, લગ્ન મગનહે, પીવત પ્રેમ પિયાલા૩/૪
34 જાગો રે રસીલા છેલા , સહજાનંદ હરિ પ્યારા રે૧/૪
35 જાણી જાણી છબીલા તારી વાતડી ઘણી કીધી છે મુજને ઘાતડીજીરે ૭/૮
36 જીવું છું જોઇને સલૂણા મારા છેલા..૨/૪
37 જુગતિ તમારી રે મેં જાણી, કીધી તમે કુબ્જાને પટરાણી ૩/૪
38 જોને જોને રે રસિયાજીનું રૂપ, સાહેલી શ્યામ પધારિયા ૪/૪
39 જોયું સરવે જગત તપાસી રે રઢ લાગી ૨/૪
40 તન ધન જાતાં, હરિજન હોય તે હરિભક્તિથી નવ ચળે, ૩/૪
41 તમ પર વારી રે વહાલા નૌતમ સુંદરવર નંદલાલા ૧/૪
42 તમને ભાવે કરીને અમે તેડીએ રે, આવોને અમ પાસે ૨/૪
43 તમે મહેર કરી મહારાજ સામું જોયું રે ૭/૯
44 તારી મીટ્યમાં મોહન વેલ્ય કાનડ કાળા રે ૬/૯
45 તારું સુખ મારું સુખ, તારું દુઃખ મારૂ દુઃખ; ૫/૮
46 તીન પુરુષનકું ધન્ય હે જીન જાને જગદીશ, રસિક શિરોમનિ શામકું, ૧/૧
47 તુમ પ્રભુ અશરણ-શરણ કહાયે..૪/૪
48 તુમ બિન કુન સગો હરિ મેરો..૨/૪
49 તુમ બિના પ્રભુ મેરે ઓર ન કોઇ;૪/૪
50 તેરે દ્વારે પર્યો ગુન ગાઉરે, ધર્મકુંવર ઘનશ્યામ નાથ.૨/૪
51 દીનાનાથ દીન સુખદાઇ..૧/૪
52 દીનાનાથ-દયાળ હો, દીનનકે બંધુ ૩/૪
53 ધર્મકુળ તજીકે, દુજેકો જો શરનો લઇ હું જાઇકે ૧/૪
54 ધર્મકુંવર હરિકૃષ્ણજી તમે ભક્તપતિ ભગવાન; એ વર માગું છું૪/૪
55 નટવર શ્યામશરીર, મીલેરી મોકું નટવર શ્યામશરીર ૫/૮
56 નથી આવ્યા ને આવશુ ક્યાથી રે૮/૮
57 નરનારાયણ વાસુદેવ હરિ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ મુખ કહીયે; ૧/૧
58 નરનારાયણ શ્યામ પિયાકો, મેં હું સંત સિપાઇરી.૨/૪
59 નંદના નંદન સાથે, પ્રીતડી બંધાણી રે ૧/૮
60 નંદના લાલા, તમે ઓરા આવો..૧/૪
61 નાથ ન મેલું વેગળાજીરે, હરિવર આવ્યા છો હાથ રે ૪/૪
62 નાથ નમેરી કેમ થયાજીરે, ગુણસાગર ઘનશ્યામ રે ૨/૪
63 નારદ એસે સંત સદા મોય પ્યારા.૨/૪
64 નારદ ઐસી સાચે સંતકી રીતિ.૪/૪
65 નારદ મેરે સંતસે અધિક ન કોઇ.૩/૪
66 નિર્વિકલ્પ ઉત્તમ અતિ, નિશ્ચય તવ ઘનશ્યામ ;૧/૨
67 નેંનનમેં હો નેનનમેં, રહો ઘનશ્યામ પિયા, ૨/૪
68 પધારોને સહજાનંદજી હો, ગુના કરીને માફ૧/૨
69 પાયકે શ્રી કૃષ્ણ પિયા, ઓરસે જો જોરૂં જીયા;૪/૪
70 પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે, તમે જાણો છો હરિ હરિ૧/૧
71 પ્રભુ મને થાજે એવો અનુકૂળ ૧/૧
72 પ્રાણ પ્રીતમકે પાસ, ચલોરી આલી પ્રાણ પ્રીતમકે પાસ ૭/૮
73 બદ્રીપતિ નરનારાયણકો, દ્વાલિબંધ કહાવુંરી૧/૪
74 બેની દશરાવો આવ્યો રે, વધાઇ વાંટીએ રે ૩/૪
75 બોલ્યા શ્રી હરિ રે, સાંભળો નરનારી હરિજન૩/૪
76 ભક્તવત્સલ હરિ બિરદ તિહારો..૨/૪
77 ભજન કરે ને ભજન કરાવે , કરે ભજનનો પ્રકાશ ૧/૧
78 મત ઉદ્ધવ વિના, ઓર ઠોર મોય સત્ય પ્રતીત ન આવહી ૨/૪
79 મત મોરો કાન મોરી બાઇયા હોરી ખેલતહી નંદલાલ પિયે ૪/૪
80 મથું છું હું એટલે ઓ મારા પ્રાણ એકવાર તને એમ થાય કે વાહ મારો ભકત ૧/૧
81 મનડું મોહ્યું છે મારું, નંદને દુલારે રે ૨/૮
82 મનોહર મૂર્તિ તારી;મૂર્તિ તારી લાગે છે પ્યારી, હૈયા કેરા હાર હો પ્યારા૪/૪ જય સ્વામિનારાયણ ૧/૧
83 માધવરે મારે ઘેર આવો, મારે ઘર આવો હસીને બોલાવો, ૪/૪
84 મારા આત્માના આધાર, પ્રિયતમ પ્યારા રે ૯/૯
85 મારા વ્હાલાજીશું વાલપ દીસે રે, ૧/૧
86 મારું સહજાનંદ શુભ નામ રટજો ભાવે કરી કામો કરીશ તમારા તમામ રટજો ભાવે કરી ૧/૧
87 મારે ઘેર આવજો રે કાના, શાને તમે રહો છો છાનામાના ૪/૪
88 મારે ઘેર આવજો રે વહેલા, ગિરિધર શું થઇ બેઠા ઘેલા ૨/૪
89 મારે તમને કરવા રાજી, ઓ મારા રસિયાજી ૧/૨
90 મારે મંદિર આવો માવ રંગભર રમીએ રે ૮/૯
91 મારે હૈડે રે હેલી હરખ ન માય, પધાર્યા સુંદર શ્યામળો ૩/૪
92 મુજને લાગી રે નટનાગર તારી માયા ૨/૪
93 મુને લાગી તમારી આંખડી રે, મોહન મરમાળા ૪/૪
94 મેરે અંતરતે, ધર્મ વંશકી, દ્રઢતા કબહુ ના ટરે ૩/૪
95 મેરે તુમ બિન ઓર ન કોઇરે, સત્ય કહું સોં ખાઇ નાથ; ૩/૪
96 મેં ચાકર નરનારાયણકો, ધડક ન મનમેં ધારુંરી;૩/૪
97 મેં જનહિત ભૂપર ફિરું, ઉધો મેં જનહિત ભૂપર ફિરૂં૩/૪
98 મેં તો સરવે સંગાથે તોડી રે સાહેલી ૧/૪
99 મેં વારી તવ નામપર, મેરમ મતવાળા ૧/૪
100 મોટીબાના રે, જેવો મુજને વૈરાગ્ય વિવેક થાય૪/૪
101 મોટો મહિમા રે, રે, જગમાં હરિજનનો, .૩/૪
102 મોરલીવાલા હોમાવ મીઠીમીઠી વાઓ મુખ મોરલી રે ૩/૪
103 મોહન કેમ મેલું, લાજી લોક અવિદ્યા માટે રે, ૪/૪
104 મોહન મોલીડું રે તારું મનડે મારે ભાવ્યું ૩/૪
105 મોહનને ગમવાને ઇચ્છો માનની, ૧/૪
106 રંગભીના હો કાન વહાલપની કરીએજો વાતડી રે ૪/૪
107 રંગીલાને રૂપે રહી છું હું તો મોહીને..૪/૪
108 રામ ભજે સો રામહી પ્યારા૪/૪
109 રામ ભજે સો સબમેં ભલા હે.૧/૪
110 લટકાળા નંદલાલ રે રંગ ફાગ રમાવો ૨/૪
111 લટકાળા હો લાલ લટકે તારે મન મારું લીધેલું રે ૨/૪
112 વડતાલવાલે શ્રી હરિકૃષ્ણ બ્રહ્માંડમે યહાઁ સર્વોપરિ એકબાર હી આતે હૈ ૧/૧
113 વડતાલવાસી તમારો પ્યાર, મળ્યો છે મુજને વારવાર; ૧/૧
114 વહાલા દશરાનો દહાડો રે, ચાલો ઘોડે ચડી રે ૪/૪
115 વહાલા લાગો રે વ્રજજીવન નવલ વિહારી ૪/૪
116 વહાલા વિજયાદશમી આવી, આસુપખ અજવાળો રે ૨/૪
117 વહાલાં લટકાં તમારાં જોઇને રે, કાનજી કોડીલા ૩/૪
118 વાસુદેવ દુઃખ વારીએ, સમરથ છોગાળા ૨/૪
119 વિજયાદશમી કુંજવિહારી, આજ સપરમો દહાડો રે ૧/૪
120 વિતાવશું જીવન હરિગુણ ગાનમાં અમૃતમય ભક્તિ રસ પાનમાં ૧/૧
121 વ્રજના જીવન, તમ પર વારી..૩/૪
122 વ્હાલા લાગે મને પ્યારા લાગે, ભક્તિમાતાના બાળ રે ૧/૧
123 વ્હાલા સુંદર શ્યામ સુજાણ મારે ઘેર આવો રે ૫/૯
124 શામળિયા ચિત્ત ચોર રે. મેરે અંગન ખેલો /૪
125 શામળિયા સલૂણા કેરા, હું તો રૂપમાં લોભાણી રે ૭/૮
126 શું કરશે સંસારી, કહીને રે હરિ વરિયા૩/૪
127 શ્યામ દ્રગનસેં દૂર, ન મેલું મેં તો શ્યામ દ્રગનસેં દૂર ૮/૮
128 શ્યામ રંગીલે સાંવરે, સબકે સુખકારી ૪/૪
129 શ્યામરેકે, લોચનમેં લલચાની, શ્યામરેકે, લોચનમેં લલચાની,૧/૪
130 શ્યામસુંદર સુખ દેન, વસેરી ઉર શ્યામસુંદર સુખ દેન ૪/૮
131 શ્રીજી આવ્યા છે બ્રહ્મધામથી સહજાનંદ સ્વામી સંતો લાવ્યા છે નિજધામથી સહજાનંદ સ્વામી ૧/૧
132 સખી આજ અલોકીક વાતડીરે, ૩/૬
133 સખી ભરીએ રે મોતીડાના થાળ, વધાવા જઇએ શ્યામને ૨/૪
134 સખી, આજ વિજયાદશમી રે, શોભા જોને શ્યામની રે ૧/૪
135 સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા૧/૧
136 સજની શું કહીયે રે સુખની વારતા રે વાલે મુને આપ્યું એકાંતમાં આજ ૪/૪ સારો રાગ ૧/૧
137 સત્સંગી સૌ પરમ વિવેકી, ગ્રહી ત્યાગી નરનારી રે;૧/૪
138 સમજાવો મને સમજાવો, વાલા તમારો મહિમા સમજાવો ૧/૧
139 સમડી પૂજન કરો શ્યામળા, વિજયાદશમી આવી રે ૩/૪
140 સર્વે ક્રિયા તો એક તમે જ કરો છો, ૪/૪
141 સહજાનંદજી સનેહી જીવનપ્રાણ છે જો, ૩/૪
142 સંત જન સોઇ સદા મોય ભાવે૧/૪
143 સાચું કહો શામળિયા વહાલા, જાગ્યા કેને સંગેરે ૮/૮
144 સાંભળ બેની હરિ રીઝ્યાની રીતડી, ૨/૪
145 સુંદર શ્યામ છબીલે છેલે ગઢડું ઘેલું કીધું રે ૧/૧
146 સુંદર શ્યામ સુજાણ, લખેરી મેં તો સુંદર શ્યામ સુજાણ ૬/૮
147 સ્નાન કરીને શ્યામળા, આવો જળ બારા ૪/૪
148 હરિ વિના હેતુ બીજું, કોંઇ કેનું નથી ૪/૪
149 હરિજન સંગે રે રહે હરિ તરત મળે ૪/૪
150 હરિજન હોય તે હરિને ભજે રે વ્રત એકાદશી તે કેદી નવ તજે રે..૨/૪
151 હાંરે નંદજીના હો લાલ, વહાલા મારે ઘેર તમે આવજો૧/૪
152 હાંરે હો મેં, વારી તોપેં, સુંદરશ્યામ રે..૩/૪
153 હાંરે હો લાગી મેરી પ્રિયે સંગ પ્રીત રે ૪/૪
154 હે મહારાજ, ભકતદુઃખહારી..૩/૪
155 હેલી આજ દિવસ રળિયામણો, હેલી આજ દિવસ રળિયામણો ૨/૪
156 હો મારુડાજી ચાલો ધીરા ધીરા, નવલ કુંવર છોજી નંદજીરા ૩/૪
157 હો સાયબાજી, મનડો મોયો..૪/૪
158 હો સુંદર શ્યામ મારે મોહોલે આજો રાજ, મારે મોહોલે આજો રાજ ૧/૪
159 હો હરિ તુમ સાચે સુખદાતા..૩/૪
160 હો હરિ, તુમ સાચે હિતકારી..૪/૪
161 હોય મેં શ્રી કૃષ્ણદાસ, ઓરકી જો કરૂં આશ;૩/૪