આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: શરણાગતિ, આશરો   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અજ્ઞાની સમજ ક્યા સૂતા જમકા ખાયગા જૂતા ૪/૪
2 અધમ ઉદ્ધારણ અવિનાશી, તારા બિરુદની બલિહારી રે૧/૨
3 અબ તો નાથ નિભાઇ લીજે, ૪/૪
4 અવિચલ આશરો અબ પાયો હો, ૩/૪
5 આ અવસરે રે દયાળુ બહુ દયા કરી રે, ટાળવાને જન્મ મરણના તાપ;૩/૪
6 આવો ઘરમા આવો મારે લેવો આજ૧/૨
7 આશરો તમારો મારે, આશરો તમારો શ્રીજી તારો કે મારો મારે આશરો તમારો ૧/૧
8 એક તમે છો માને છે તમને સહુ મને આપો છો આનંદ હઠિલા બહું, ૧/૧
9 એક ભરોસો શ્યામ ચરનકો, શ્યામ ચરન ઘનશ્યામ ચરનકો, ૩/૪
10 એક રહો એક રહો હરિ મારે એક રહો બાકી બધુ દહો, ૧/૧
11 કયાય મળ્યુ નહીં સુખ, થયુ સુખ જોઇ મુખ ૧/૧
12 કષ્ટ ટાળોને હે સ્વામી સહજાનંદજી રે તમારા વિના કોણ છે મારું ૪/૪
13 ગિરિધારી તેરી ઓટ ગહી ૨/૪
14 ગોપીનાથ વાલા હાથ ઝાલો હરિ મને રાખજો નાથ સદા તારી કરી ૧/૧
15 ઘનશ્યામ વિના, ઇષ્ટ જાન શિર મેરો કોઇકું ના નમે ૨/૨
16 ઘર નાયે ઘનશામ સખી સુનો, દેખહું પંથ સો કંથ ન આવત..૧/૪
17 છપૈયાકે નિવાસી નમું બાર બાર હું, આયો શરન તિહારી શ્રીજી તાર તાર તું ૧/૧
18 છેલ તમ પર વારી શામળિયા રે..૩/૪
19 જુઓને આ જગબંધનની જેલ, તેને તોડવી મુશ્કેલ૧/૧
20 તમારા વિના મને કાંઇ નવ દેશો તમારે વિષે મારો જીવ લઇ લેશો ૨/૩
21 તમે એક સાભરો ને બીજુ ભૂલવાડો તમારી સ્મૃતિમાં મને શ્રીહરિ જીવાડો ૧/૧
22 તમે માત પિતા છો પ્યારારે, બાળક અમે તમારા સમજુને ઓશીયાળા રે ..૬/૧૩
23 તમે મારા થયા, હું તમારો થયો; ૧/૧
24 તમે રાખો તેમ રે’વુ, વાલમ મારે મારે જેમ રાખો તેમ રે'વું ૧/૧
25 તવ શરન આયે જન સ્વામી,..૩/૪
26 તારી મીટ્યમાં મોહન વેલ્ય કાનડ કાળા રે ૬/૯
27 તારે માટે ઘસાઇ મરવું છે મારે હું તો સમજુ છું એ જ મારો ધર્મ પ્યારા ૪/૪
28 તુમ પ્રભુ અશરણ-શરણ કહાયે..૪/૪
29 તુમ બિન કુન સગો હરિ મેરો..૨/૪
30 તુમ બિના પ્રભુ મેરે ઓર ન કોઇ;૪/૪
31 તૂં છો મારો ધણી, હું રાજી ઘણી ઘણી રહું વાલા જેમ તને સુખ થાય તેમ ૧/૧
32 તેરી શરનમેં આય કે ફિર, આશ કિસકી કીજીએ ૧/૧
33 દરદીનાં દર્દ ને જાણો રે, વૈદ તમે છો સાચા થયો રોગ અસાધ્ય પિછાણોરે ..૮/૧૩
34 દીનાનાથ-દયાળ હો, દીનનકે બંધુ ૩/૪
35 દુસરો કોન સુખદાઇ શ્યામ બિન, દુસરો કોન સુખદાઇ રે ૧/૪
36 દેજો દેજો રે, ભકિત મુજને ભકિતતણા કુમાર દેજયો દેજયો રે, શકિત મુજને, શકિતતણા સરદાર ૧/૧
37 ધર્મકુંવર તેરી બલબલ જાઉં રે;૨/૪
38 ધર્મકુંવર પર વારી રી હું તો, ૧/૪
39 ન ઘટે તમને રે, એવું બોલ્યું બહુનામી ૬/૮
40 નમન હું કરું વિશ્વપાળને, કરગરી કહું ભક્તિબાળને; ૧/૧
41 નરનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજ મન પ્રગટ બિરાજે હરિ ૧/૪
42 પાર નિભાઇઓ પ્રીત, પિયા ઘનશ્યામ સનેહિ ૩/૪
43 પિયા હમ પ્રગટ ઉપાસી.ગુનનિધિ કે ગુનગાસી. પિ .૧/૪
44 પીયુડા ઓ પીયુડા, શ્રી હરિ મારા શરણે આવ્યો હરિ તારણહારા ૧/૪
45 પ્યારે ઘનશ્યામદી મેં બંદી બિનું દામદી૪/૫
46 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, ગાયે ગિરિવરધારી ૨/૪
47 પ્રભુ અદભૂત તમારી યોગ માયા રે દેવદાનવ માનવ છે ફસાયા ૧/૧
48 પ્રભુ ઇશના ઇશ સર્વેશ સ્વામી નમુ દેવના દેવ ધામી અકામી ૧/૧
49 પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે, તમે જાણો છો હરિ હરિ૧/૧
50 પ્રભુ પ્રેમે ઉપયોગ તમે મારો કરો તમને ઠીક પડે તેમ મને વાપરો ૩/૪
51 બિપતિ કોન નિવારે નાથ બિન, બિપતિ કોન નિવારે રે;૨/૪
52 બિસર ન જાજો મેરે મીત, યહ બર માંગું નીત૨/૪
53 ભજન કર ભજન કર ભજન કર ભાવથી સહજાનંદ શ્યામનું ૧/૧
54 ભલા સહજાનંદ શ્યામ સુહાગી, યાતે મેં અનુરાગી..૩/૪
55 ભવસાગર મહીં, શરણ અચળ અવિનાશી સાચા સંતનો;૩/૪
56 મન મોહ ટળે, રામ મળે નિર્મળ હરિજનના સંગથી;૧/૪
57 મનવા તો સમ ઓર ન પાજી રે.૪/૪
58 મને ઉગારો હે સ્વામી ! મને સુધારો હે સ્વામી૧/૪
59 માધોજી મેરો તો તુમહિં એક, પાંઉ ધરનકો ઠેકાનો૪/૪
60 મારા છેલ છબીલા લાલ રે, મહારાજા મેરા યાર ૧/૧
61 મારા નમણા રસીલા મહારાજ રે મારા વાલમા ૧/૧
62 મારા મંદિરિયામાં માવ મોજું માણો રે ૪/૯
63 મારા હું ને તુમા પ્રકાશો બીજી મારી ના પુરો આશો, ૧/૧
64 મારૂં મનગમતું કરી માવ સુખડું દીધું રે ૩/૯
65 મારે હરિ એક બસ આશરો તમારો તારો કે મારો મારો કે તારો; ૧/૧
66 મારો હાથ તમારે હાથે છે મારા નાથ સદા તું સાથે છે ૨/૨
67 માવજી મુજપર ખુબ અઢળક ઢળ્યા માહેરૂં મંદિર ધામ કીધું ..૧/૪
68 મેરા ગુના માફ કરિયો રે અરજ મેરી ઉરમેં ધરિયો રે.....૧/૪
69 મેરી તકસીર કરીયો માફ, હો હરિ જગવ્યાપ, ૨/૪
70 મેરી લગન નિભાયો મોરારી, મેં તો શામરે શરન તુમારી૨/૪
71 મેરે એક આશરા તેરારે, ધર્મકુંવર મહારાજ રાજ ૧/૪
72 મેરે તુમ બિન ઓર ન કોઇરે, સત્ય કહું સોં ખાઇ નાથ; ૩/૪
73 મેં ઢાઢી મહારાજકો, હાજર હુકમ હજૂર ૧/૧
74 મેં તો ગુનેગાર તેરારે, હો સ્વામિન મેરા, ૧/૪
75 મેં તો તેરે બીરદ ભરોસેં બહુનામી૧/૪
76 મેં વારી તવ નામપર, મેરમ મતવાળા ૧/૪
77 રાખો પ્રભુ અપને બરદકી લાજ, ૩/૪
78 રૂપ તમારું મને છે પ્યારુ, હૈયે હું ધારુ અતિ૨/૨
79 વારે વારે જાઉં વહાલાજી તારે વારણેરે૪/૪
80 વાલા તારો વિશ્વાસ, મારો છે શ્વાસ શ્વાસ તજીને મારે કેમ જીવવું ૧/૧
81 વાસુદેવ દુઃખ વારીએ, સમરથ છોગાળા ૨/૪
82 વિશ્વેશ્વર વિધિ વિધાતારે, એકજ શરણ તમારૂં છો સકળ જગતના ત્રાતારે, ૩/૧૩
83 શ્યામ રંગીલે સાંવરે, સબકે સુખકારી ૪/૪
84 શ્રી ગોવિંદ ઠાકોર તિહારો ચાકર, મોયે દ્રગન ભરી હેરો, ૩/૪
85 શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામવાસં નારાયણં નરકતારણનામધેયમ્ ૧/૧
86 શ્રી હરિ સ્નેહી મારા રે, તારે ભરોંસે શરણાંગત જન પ્રતિપાળા રે, તારે ભરોંસે ..૧/૧૩
87 શ્રીજી અને સહુ સંતો રે, મળી કરજો મારી સહાય ૧/૧
88 શ્રીજી મહારાજ માગું, શરણ તમારું;૧/૧
89 સમર્થ છો ઘનશ્યામ તમે, સર્વે કરવાને તમારું જ્ઞાન છે મારે, ધીરજ ધરવાને ૧/૧
90 સહજાનંદ સ્વામી મારે આપનુ જ કામ છે ૧/૧
91 સહજાનંદકે દર્શન કરકે, મગન ભયે સબ ગુરુજ્ઞાની; ૧/૧
92 સુખ પામી રે સખી ! સુખ પામી હું તો શામળિયાને શરણે જાતાં સુખ પામી..૩/૪
93 સુખસાગર ઘનશ્યામ છબીલે, તુમ જીયકે સાચે હિતકારી૪/૪
94 સુનોજી ગિરધારી રે સુનોજી ગિરધારી, અરજ હે હમારી;૪/૪
95 સ્વામિનારાયણ નાથરે, મારે શિર સ્વામિનારાયણ નાથરે૩/૪
96 હમ તો હરિ જું તોરે શરન પરે૩/૪
97 હરિ, તુમ તો સાચા મીત સગા ૪/૪
98 હરિગુણ ગાતાં, દુર્જનીઆનો ધડક ન મનમાં ધારીએ;૧/૪
99 હાંરે મેં તો બંદી તેરી, ચરણ લગાય લે રી ૧/૪
100 હાંરે હાંરે ન છોડું મેં કાના, રહો અબ હોય કે છાના ;૨/૪
101 હું તો છું ઘણી નગણી નાર તોય તમારી રે ૨/૪
102 હું તો તમારે શરણે આવી છું મારું હૈયું ભેટમાં લાવી છું ૧/૨
103 હે દુઃખહર સુખકર શ્રી હરિજી, મેં તેરી શરનમે આયી હુ, ૧/૧
104 હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુ ! પરબ્રહ્મ જય સર્વોપરી, ૧/૧
105 હે મેરે શ્યામ, ઓ ઘનશ્યામ તેરે બિન નાથ મેરા, કોઇ નહિ હૈ; ૧/૧
106 હે રાજા મહારાજા ! તમે છો પૂરણકામ ૧/૧
107 હો રસિયા મેં તો શરન તિહારી, ૪/૪
108 હો સાથીડા મોરો નેહ નીભાવના, ૩/૪
109 હો હરિ તુમ સાચે સુખદાતા..૩/૪
110 હો હરિ, તુમ સાચે હિતકારી..૪/૪
111 હોજી મેરે તો તુમ એક આધારા, એક આધારા તુમ એક આધારા૧/૫
112 હોજી મોય તોય દયા કરી કે નિભાવના, ૨/૫