આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: હેમંત ચૌહાણ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 આજ કળિયુગમાં પરચા પૂરે પ્રભુજી, સ્વામિનારાયણ સત્ય છેઃ ૧/૧
2 આજ સો સો વર્ષોનાં વાણાં વાઇ ગયાં; ૧/૧
3 આવોને વહાલા ધર્મકુંવર સુખકંદજી; ૧/૧
4 કર કર ભજન અખંડ સદ્ગુરુકા, ગાફલ હોય ક્યા સોતા હે;૨/૧૨
5 કાન ગોવાળે, કાન ગોવાળે, કાન ગોવાળે, કીધી વશ કાન ગોવાળે ૩/૪
6 કાન તમારે કારણે હું તો ઘેલડી ડોલું રેઘેલડી ડોલું રે તમ વિના બીજુ ન બોલું રે ૪/૪
7 કોઇ દેખાડો ઘનશ્યામ રે, મોતિયાવાળો કોઇ દેખાડો ઘનશ્યામ ૮/૮
8 કોડે કોડે એકાદશી કીજીએ રે એવું વ્રત જાવા નવ દીજીએ રે..૧/૪
9 ક્યારે હવે દેખું રે હરિ હસતા , મારા મંદિરિયામાં વસતા;૩/૪
10 ચાલો ચાલો સૈયરનો સાથ, વ્રુન્દાવન જઇએ રે;૧/૮
11 જાઉં ધર્મકુંવરને વારણેરે લોલ, ૪/૪
12 ટોડલે ટોડલે તોરણ બાંધ્યાં, રત્ને તે મંડપ છાયો રે ;૨/૪
13 તમે મીઠું બોલીને મન લીધું રે મીઠડા બોલાજી ૧/૮
14 તુમ બિન કુન સગો હરિ મેરો..૨/૪
15 તેરી સાંવરી સુરત છટાદાર(૨), મન હરે પ્રાન હરે૧/૪
16 દીખલા દીદાર પ્યારા, મેહેબુબ હમારા૨/૨
17 દુનિયાના સર્કસમા, અમે જોકરીયા તારા ૧/૧
18 દુઃખહર શ્રી ઘનશ્યામ, હૃદે રહો પ્રીતમ આઠો જામ૧/૨
19 ધન્ય ધન્ય ઘડી છે આજની રે રૂડી ખબર આવી મહારાજનીજી રે ૩/૮
20 ધર્મકુંવર ક્યારે આવશો, વ્હાલા શ્યામ સુજાણ; ૧/૧
21 નાગર નંદના રે , મારે તમથી લાગી પ્રીત;૩/૪
22 નિરખી નયણાને તૃપ્તિ ના વળે રે લોલ, ૧/૧
23 નૌતમ નાથજી રે નૌતમ નાથજી રે, પોઢયા પારણિયા માંય ૨/૪
24 પુરુષોત્તમ તમ સાથે મારે, પૂરણ પ્રીત બંધાણી રે.૪/૧૦
25 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, શ્રી ઘનશ્યામ સંભારો ૪/૪
26 પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે, તમે જાણો છો હરિ હરિ૧/૧
27 બાવા નંદ તણે દરબાર, નોબત વાજે રે૧/૪
28 મનમોહન સુંદરવર મારા અવગુણિયા વિસરાવા રે ૨/૨
29 માયા તજી મહારાજની, નજીક થાતો જાવ છું ૧/૧
30 મારા આત્માના આધાર, પ્રિયતમ પ્યારા રે ૯/૯
31 મારા સલૂણાઓ શ્યામ, મારા પ્યારા શ્રી ઘનશ્યામ ૧/૧
32 મોરલી વાજેરે મીઠી મોરલી વાજે, સખી સાંભળને શામળિયાજીની મોરલી વાજે.૧/૪
33 મોહન મારો મોરલીયો રે હું તો એની ઢળકતી ઢેલ, ૧/૧
34 મોહનવરને બાંધે માતા, રાખડલી રૂપાળી રે ;૧/૮
35 રાત દિવસ રહો મારે મંદિર, સુંદરવર શામળિયા રે;૩/૧૦
36 રામ ભજે સો સબમેં ભલા હે.૧/૪
37 લાડીલે લાલકી ધુમ મચીરિ, ધુમ મચીરિ આલી ધુમ મચીરિ.૩/૫
38 વહાલો ભક્તિધર્મસુત શ્યામ, વરતાલના વાસી૪/૪
39 વંદુ શ્રી પુરુષોત્તમ પ્રકટ૧/૪
40 વાલા રમઝમ કરતાં કાન, મારે ઘેર આવો રે રે ૧/૯
41 વાસુદેવ નારાયણ વિષ્ણુ, મોહન કૃષ્ણ મોરારી ૧/૧
42 સગપણ કીધું મેં શ્યામશું મનમાં સમજી વિચારી ..૩/૪
43 સર્વોપરિ છો, સ્વામિનારાયણ પૂરણબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ છો ૧/૧
44 સવારે ગોમતી ગયા ભગવાન , રટે ત્રણ લોક નારાયણ નામ ૪/૪
45 સહજાનંદ મારા સ્વામી સ્વામિનારાયણ બહુનામી ૧/૧
46 સહજાનંદ સ્વામી મારે આપનુ જ કામ છે ૧/૧
47 સહજાનંદકે દર્શન કરકે, મગન ભયે સબ ગુરુજ્ઞાની; ૧/૧
48 સહજાનંદજી વાલો મારો લાડલો રે હરિ, સહજાનંદજી ૧/૧
49 સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર ગમે, ૧/૧
50 સ્વામિનારાયણનું સ્મરણ કરતાં અગમ વાત ઓળખાણી રે ૧/૧
51 હમ તો એક સહજાનંદ સહજાનંદ ગાવે, ૨/૪
52 હરિ હૈયાના હાર છો જી, તમે હરિ હૈયાના હાર છો;૧/૯