આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: જયદીપ સ્વાદિયા   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અમે મૈયારા રે ગોકુળ ગામના ૧/૧
2 અરે ! સુન રે યુવાન, કયુ ભૂલ ગયા ભાન; ૧/૧
3 એક કપટી ન તરે રે, મહારાજ, શરણ આયે સબહી તરે ૧/૧
4 એક વાત સુણો વ્રજવાસી રે, પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે; ૧/૧
5 એવા સંતની બલિહારીરે, હાંરે જેને ગુણે રીઝ્યા ગિરિધારીરે૪/૪
6 કબ બઢેગી મૈયા મેરી ચોટી૪/૪
7 કોન સગો હે તેરો, હરિ બિના, કોન સગો હે તેરો રે૩/૪
8 ગુરુ ગુરુ કહત સકલ સંસારા; એસે જગ ભરમાયા હે;૫/૧૨
9 ચટ ચટ ચાખલડી વાગે રૂડી ચટ ચટ ચાખડલી૩/૪
10 ચિતડામાં ચોંટી ગયોરે, ચિતડામાં ચોંટી ગયો, અલબેલો વાલો ૪/૪
11 જગમેં રહેના દો દિનકા, તુમ ક્યું ન ભજો કિરતાર હો પ્યારે.૨/૪
12 જુઓ જુઓને હાંહાંરે સાહેલીઓ આજ રસિયો રાસ રમે ૧/૧
13 ડારી મોહની દીલદારને યારને, ડારી નટવર ધર્મકુમારને યારને૪/૪
14 તારી મૂર્તિ લાગે છે મુને પ્યારી રે, શ્રી ઘનશ્યામ હરિ, ૧/૪
15 તારે ચટક રંગીલો છેડલો અલબેલા રે..૧/૮
16 નાગર નંદદુલારો રે મન મસ્ત કનૈયો નંદદુલારો ૧/૮
17 નોન સ્ટોપ રાસ -૧ સર સર પર સધર, હરિવર હીરલો રે ૧/૧
18 બાંસુરી બજાઇ કાન ઝનન ઝનન ઝનન ઝનન.૧/૨
19 મન લીધું મોરલડીની તાનમાં રે ૧/૮
20 મહેબુબન કી ક્યા કહું, મેરા દિલ લોભાના વે; ૧/૧
21 માવા તારી મૂર્તિમાં મોહી મોહી રે પ્યારા.૩/૪
22 મુખથી બોલ્યા માવજી અતિ સુંદર વાણી..૧૨/૧૨
23 મુજા મેરમ સહજાનંદજી, અસાંજે મોલ અચિજા, ૧/૪
24 મોહન ફૂલની માળા પેરી છે પ્રીતે મોહન ફૂલની માળા.૪/૪
25 લગાડી તેં પ્રીતિ લાલ રે..૧/૪
26 લટકાળો લટકંતો રે આવે, મોહન મોરલી વાતોરે૧/૮
27 વરતાલે આવ્યા સખી શામળોરે, દ્વારકાના પતિ દીનાનાથ;૨/૪
28 વહાલી લાગે વહાલા તારી વાતડી રે છેલા મળીયે ઠરે મારી છાતડી રે ૪/૮
29 વા વાયા ને વાદળ ઉમટ્યા ૧/૧
30 સખી ગોકુળ ગામના ચોકમાં રે ખાંતે માંડ્યો રસીલે ખેલ રમે રાસ રંગીલો રંગમાં રે ૧/૪
31 સખી નંદમહરને આંગણે રે ગોપી આનંદ મંગળ ગાય છબી જોને સ્નેહી શ્યામની રે ૨/૪
32 સંત પરમ હિતકારી, જગતમાંહી.૩/૪
33 સંત સમાગમ કીજે હો, નિશ દિન૧/૪
34 સંત સુખી સંસારમેં, ઉધો સંત સુખી સુસારમેં.૧/૪
35 સુઇ જાઓ ભઇલા ઘનશ્યામ, આ વઇ જાય છે રાતડી આમ ૧/૧
36 સુનોજી ગિરધારી રે સુનોજી ગિરધારી, અરજ હે હમારી;૪/૪
37 હો મેં તો તેરે દ્વારે જોગન હોઇ આઉંગી માધોરે, ૪/૪