આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: અતિ સારો ગાયક મૂડ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અખિયાં શામ દરશકી પ્યાસી..૨/૪
2 અખિયાં શ્યામકે રંગ રાતી હો ૪/૪
3 અતિ મનોહરં સર્વ સુન્દરં તિલકલક્ષણં ચંચલેક્ષણમ્ (શ્રીહરિપ્રાર્થના સ્તોત્રમ્) ૧/૧
4 અધમ ઉદ્ધારણ અવિનાશી, તારા બિરુદની બલિહારી રે૧/૨
5 અબ ના દેસાંરે જાવા ના દેસાં કેસરિયા, જાવા ના દેસાં૩/૪
6 અમી ભરેલી નજરું રાખો, નારાયણ મુનિ દેવ રે, ૧/૧
7 અલબેલાજી મારે ઓરડે રે, આવોને અલબેલા ૧/૪
8 અલબેલારે રંગભીના પિયા, હાંરે રંગભીના પિયારે રંગભીના પિયા૧/૪
9 અવસર આવ્યો છે રે તમને ભજવાનો, તનની ઉપાધિ રે કે સર્વે તજવાનો ૪/૪
10 અવસર એસા નહીં મિલે, તું ભજી લે શ્રીપતિ રામ હો પ્યારે.૩/૪
11 અસુર રાજા સભા ભરીને એવો કરે છે નારો, છે ઘનશ્યામ એ શત્રુ મારો કોઇ તો એને મારો ૧/૧
12 અંતરની કેને કૈયેરે, અંતરની કેને કૈયેરે, ૧/૪
13 આઓ રસિક ઘનશ્યામ રે, પ્રાનન સે પ્યારે૧/૪
14 આજ કળિયુગમાં પરચા પૂરે પ્રભુજી, સ્વામિનારાયણ સત્ય છેઃ ૧/૧
15 આજ તો સૈયો મોરી બૈયાં ફરકે;૪/૪
16 આજ બંગલેમેં ઘુંઘરુ બાજે૪/૪
17 આજ મારે ઓરડે રે, આવ્યા અવિનાશી અલબેલ૧/૪
18 આજ મુને સામો મળ્યો છે અલબેલો..૩/૮
19 આજ મેં તો દીઠા વહાલાને વાટે વેહેતાં..૧/૮
20 આજ સખી આનંદની હેલી હરિમુખ જોઇને હું થઇ છું રે ઘેલી. ૧/૪
21 આજ સખી સદ્ગુરુ ઘર આયે, મેરે મન આનંદ ભયોરી.૨/૨
22 આજ સો સો વર્ષોનાં વાણાં વાઇ ગયાં; ૧/૧
23 આવાને આવા રે આવાને આવા રે, રહેજો મારી આંખડલીમાં રે ૪/૪
24 આવો પાડોશી પાતળિયાં, પાતળિયા તમે કયાં હળીયા૩/૪
25 આવો મળીયે દુઃખડાં દળીયે, અલબેલાજી આવો મળીયે.૧/૪
26 આવો મારે મંદિર સહજાનંદ, ૧/૪
27 આવો મોહન મારે ઓરડીયે, ઓરડીયે રંગની ઝડીએ.આવો૧/૪
28 આવો હે મારા લાડકડા ઘનશ્યામ, સુઇ જાઓને મારો ખોળો ખુંદનાર ૧/૧
29 આવોને વહાલા ધર્મકુંવર સુખકંદજી; ૧/૧
30 આવ્યો શ્રાવણ માસ અનૂપ , હિંડોળો માચ્યો રે;૨/૪
31 આંખડલી શરદ સરોજ, રસીલા લાલની;૩/૪
32 ઉઠો મારા આતમના. આધાર, કોમલ દાતણ કીજે રે,.૨/૪
33 ઉદાસી જોગી કોન દીસાસોં આયોરે, ૨/૪
34 એકલડાં કેમ રહેવાય, તમ વિના વાલાજી ૧/૮
35 એરી સાંવરો ડારત પિચકારી..૨/૨
36 એરીયે કદમવાકી છૈયા, ઝૂલત શ્યામ કનૈયા;૨/૪
37 ઓધવજી ઘનશ્યામ અમારી, આંખડલીના તારાજી;૬/૬
38 ઓધાજી અમને શ્યામ વિના સુખ ન આવે રે૨/૪
39 ઓધો મન ભાયો રે.માધો મીત...૨/૪
40 ઓરા આવોને નાગર નંદના રે ૨/૮
41 ઓરા આવોને સુંદર શ્યામ આંખડલીમાં રાખુંરે, ૧/૪
42 કનૈયા તેરે કાજ હો, જોગન હોઉંગી ૪/૪
43 કનૈયો મોકુ મારી ગયો નજર કટારી...૪/૪
44 કપટી ક્યાં જવાનો છું, પ્રભુના હાથમાંથી તું;૧/૪
45 કરીએ કરોડ વંદન ગુરુદેવના ચરણમાં ૧/૧
46 કરુણામયે મૂર્તિ મોહનરે, જન તણા મન હરો છોઃ૩/૪
47 કાળજા કેરો કટકો મારો સુઇ જાને ઘનશ્યામ ૧/૧
48 કીનખાપની ડગલી પેરી રે, સહજાનંદ સ્વામી, ૨/૪
49 કુંદનપુર વિવાહ રચ્યો, ભૂપતિ ભીમકરાય;૧/૧૫
50 કૂચ કરતાં ચાલ્યા જાય સહજાનંદી સૈનિક ૧/૧
51 કૃષ્ન શ્રી હરિ, ઉભા રહોને જરી રે, નેણા આગે, મન મારું લાગે૨/૫
52 કેસરિયા માને હો, રખજ્યો રાજરો ગુલામ, ૪/૪
53 ક્યારે હવે દેખું રે હરિ હસતા , મારા મંદિરિયામાં વસતા;૩/૪
54 ક્યાં ગયો હૈડાનો હાર રે, બેની મારો ક્યાં ગયો હૈડાનો હાર ૩/૮
55 ક્રીપા મોયે કીજે, ક્રીપા મોયે કીજે, દરશન દીજે૨/૪
56 ગઇ’તી ગઇ’તી ભરવાને નીર કેસરિયે વાઘે નટવર દીઠાજી મારા રાજ ૨/૨
57 ગઇ’તી ગઇ’તી ભરવાને નીર સૈયરના સંગમાં રે લોલ ૧/૪
58 ગિરધર છેલ ગુમાની રંગ ડારત આની.....૩/૪
59 ગોવિંદા થારા ગજરા દેખ ભૂલ ગઇ કજરા, ૧/૪
60 ઘનશ્યામજી મારા તુજમાં ડૂબાડો, કરુણાની મૂર્તિ મારો તું છે સીમાડો ૧/૧
61 ચટ ચટ વાગે રે ચાંખડી . આવે વહાલો લટકાં કરતા લાલ૧/૪
62 ચલે ગજ બેઠી મહારાજા ૩/૮
63 ચંદન ખોર કિયે, આવત હરિ ચંદન ખોર કિયે૨/૪
64 ચંદન ચરચિત્ત નિલ કલેવર સુંદર, ૧/૪
65 ચંદનસે ઘનશ્યામ૧/૪
66 ચાલો ચાલો સૈયરુનો સાથ, શ્યામળીયો સ્નેહી જાઇને વધાવીયેજી ૧/૨
67 ચાલો જાઇએ વહાલાને વધાવવા, ચાલો જાઇએ વહાલાને વધાવવા ૧/૪
68 ચિત્ત ગયો ચોરી મોહન બરજોરી..૪/૪
69 છપૈયાથી મહારાજ વહેલા આવજો રે લોલ ૧/૧
70 છાંડીકે શ્રી કૃષ્ણ દેવ, ઓરકી જો કરૂં સેવ;૧/૪
71 છે અરજી ઉરની એક નિભાવો ટેક ૧/૧
72 છેલકુંવર ઘનશામજી રે. જાદુગારાજીરે,.૧/૪
73 છેલા તારી છેલ છબીલી મીઠી બોલનીરે, ૧/૪
74 છોગલિયે તારે છેલ રે, મોહી છું હું તો છોગલિયે તારે છેલ રે૧/૪
75 જનમ સુધાર્યો રે મારો, મળીયા નટવર નંદ દુલારો૧/૪
76 જપું તેરે નામકી માલા રે મેં તો ૦, પ્યારે નંદલાલારે, ૩/૪
77 જમો જમો હરિ કંસાર રે, લાજ રાખશોમાં લગાર રે; ૨/૩
78 જય કપિ બલવંતા જય કપિ બલવંતાસુરનર મુનિજન વંદિત, ૧/૧
79 જય જય જય ઘનશ્યામ તુમારી, ૨/૪
80 જય જય બાલાજી જય જય બાલાજી, આરતી આરત હૃદયે(૨) કરૂં થઇ રાજી ૧/૧
81 જય સદ્ગુરુ સ્વામી પ્રભુ, જય સદ્ગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ (2) બળવંત બહુનામી ૧/૧
82 જયજય કૃષ્ણ હરિ સુખકારે..૨/૪
83 જલધર - સુંદર મદન-મનોહર હૃદય - તમોહર કૃષ્ણ હરે (દિવ્યપતિ અષ્ટકમ્) ૧/૧
84 જા કે પ્રિય ન રામ બૈદેહી । સોં છાંડિયે, કોટિ બૈરી સમ, જદ્યપિ પરમ સનેહીં ૨/૩
85 જાઉં ધર્મકુંવરને વારણેરે લોલ, ૪/૪
86 જાન ચાલવા થઇ છે તૈયાર, કીધી પેરામણીયું અપાર; ૩/૪
87 જાવા નૈ દેસાંજી નંદકુમાર..૧/૪
88 જાંબુડામાં સરસ મજાના કાળા ભમ્મર જાંબુ ૧/૧
89 જીવનમાં તમારો આશરો, એ એક જ સુખનો સાર છે ૧/૧
90 જીવું છું રસીલા, તારા મુખડાને જોતી રે ૪/૮
91 જુઓ જુઓને હાંહાંરે સાહેલીઓ આજ રસિયો રાસ રમે ૧/૧
92 જુઓ શોભાનિધિ ઘનશ્યામ, મૂર્તિ મનમાં ગમે ૧/૧
93 જુવો છબી શ્યામ સુંદરવર કેરી રે..૨/૪
94 જૂનાગઢમાં વાસ છે, રાધા જેની પાસ છે, સોરઠ જેનો દાસ છે ૧/૧
95 જેઠે જીવન ચાલિયા, નિર્મોહી મારા નાથ૧/૧૩
96 જોગન હો ગૈયારે તેરે લીયે હો સૈયા૧/૪
97 જોશી તેડાવ્યા ને મુહૂર્ત જોવરાવ્યા, ૧/૧
98 ઝૂલાવું પ્યારા હિંડોળે ઝૂલાવું પ્યારા, ૪/૪
99 ઝૂલીયે હો પ્રાન હમારે હિંડોરે;૪/૪
100 ઝૂલો ઝૂલો હરિવર હિંડોળે, નિરખી રાખું નેણાંની કોરે; ૨/૪
101 ડારી મોહની દીલદારને યારને, ડારી નટવર ધર્મકુમારને યારને૪/૪
102 તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથરે, બીજું મને આપશો માં, ૧૪/૧૪
103 તમે તો શ્રીજી બહુ જ વ્હાલા લાગો છો,અમારાથી તમે કેમ છેટા ભાગો છો ૧/૧
104 તમે માવજી મચકો કરીને, માવજી મચકાળા.૪/૨૪
105 તારી આંખડલી અલબેલ, અતિ અણિયાળી રે;૪/૮
106 તારી આંખડલી અલબેલ. કામણગારી રે, .૨/૪
107 તારી મીટે રે મોહન, મન હરિયાં રે ૧/૪
108 તારી મૂર્તિ રે છે, જો નેણુંનો શણગાર;૨/૪
109 તારી મૂર્તિ રે હૃદિયામાં ધરું, હાંરે હૃદિયામાં ધરું રે હૃદિયામાં ધરુંતા૩/૪
110 તારી મૂર્તિ લાગે છે મુને પ્યારી રે, શ્રી ઘનશ્યામ હરિ, ૧/૪
111 તારું મુખ જોઇ માયા મુને લાગીરે, પ્રીતમ પાતળિયા.૧૯/૨૪
112 તારે ચટક રંગીલો છેડલો અલબેલા રે..૧/૮
113 તુમ બિન કુન સગો હરિ મેરો..૨/૪
114 તુમ બિના ભઇ શ્યામા પિયરી હરદ;૪/૪
115 તેરી શરનમેં આય કે ફિર, આશ કિસકી કીજીએ ૧/૧
116 તેરી સાંવરી સુરત છટાદાર(૨), મન હરે પ્રાન હરે૧/૪
117 તેરે કાજ કનૈયા લાલ, ફીરું મેં તો બાવરી ૩/૪
118 તોરા મોરા જીયરા એકરે પ્યારે;૪/૪
119 દીખલા દીદાર પ્યારા, મેહેબુબ હમારા૨/૨
120 દીન દયાળ ગુરુ દેવ દામોદર૧/૪
121 દૂરીજન દેખશેરે, પાલવડો મારો મેલ છબીલા;૧/૪
122 ધન્ય ધન્ય એ ગઢપુર વાસી ગોવિંદને મન ગમતા ૧/૧
123 ધન્ય ધન્ય એ સંત સુજાનને, જેનું ઉલટી પલટ્યું આપ ૪/૪
124 ધન્ય ધન્ય તે ધર્મનું ધામ રે. શંકર સુખકારી૩/૪
125 ધન્ય ધન્ય તે વડતાલ ધામને, મારે વ્હાલે કર્યો ત્યાં વિશ્રામ૧/૧
126 ધર્મકુળ તજીકે, દુજેકો જો શરનો લઇ હું જાઇકે ૧/૪
127 ધર્મકુંવર ક્યારે આવશો, વ્હાલા શ્યામ સુજાણ; ૧/૧
128 ધર્મકુંવર ઝૂલે પાલને માંઇ, ૨/૪
129 ધૂન સ્વામિનારાયણ ૧/૧
130 ધ્યાન ધર ધ્યાન ધર ધર્મના પુત્રનું જે થકી સર્વ સંતાપ નાસે..૧/૪
131 નયન શર તિખે હે નાથ તુમારે.૪/૬
132 નરનારાયણ ગાવો રે, અવસર ન મળે આવો.૧/૪
133 નંદકુમાર મારા હૈડાનો હાર, ઝૂલે પારણિયે નંદકુમાર ૨/૪
134 નંદલાલો રે નંદલાલો છે જો પ્રાણ થકી મુને વહાલો રે..૧/૪
135 ના જાશો પીયુ તમે, ના છોડો હવે મને ૧/૧
136 નાથ રહો મારા નેણમાં, હરિ આવા ને આવા૧/૬
137 નિત્ય નિયમ સંપૂર્ણ આરતીથી પોઢણિયા સુધી. ૧/૧
138 નિરખી નયણાને તૃપ્તિ ના વળે રે લોલ, ૧/૧
139 નૃપ ભિમકે લખી કંકોતરી, લખ્યા લગ્ન, મુહૂર્ત તિથિવાર. જાદવ વેલા આવજો; ૧/૩
140 નેંનનમેં હો નેનનમેં, રહો ઘનશ્યામ પિયા, ૨/૪
141 નોન સ્ટોપ રાસ-૫ મારગ મેલો ગીરધારી ૧/૧
142 નૌતમ નાથજી રે નૌતમ નાથજી રે, પોઢયા પારણિયા માંય ૨/૪
143 પગ ઘુંઘરું બાંધ સ્વામી નાચે રે ૧/૧
144 પધારે પિયા જીવનપ્રાન હમારે, ૫/૮
145 પરણી ઉભારે વર કન્યાની જોડ, માંડવડે બહુ શોભતા; ૧/૧
146 પરમાદ્‍ભુત-દિવ્યવપૂ રુચિરં રુચિરેંઘ્રિતલેંગુલયો રુચિરાઃ (રુચિર સ્તોત્રમ્) ૧/૧
147 પાતળિયે હર્યા પ્રાણ રે..૧/૪
148 પિયા મેરા પ્યારા, મોહન મતવાલા૧/૪
149 પિયાજી તેરી ચિતવનિ ચંચલ ચારું૩/૬
150 પીવત પ્રેમ પિયાલા, અબધૂત પીવત પ્રેમ પિયાલા;૨/૪
151 પુજ્યા ગોત્રી સંત અપાર રે, પુજ્યા ગણપતિ સુરજ સાર રે ૪/૪
152 પુરુષોત્તમ તમ સાથે મારે, પૂરણ પ્રીત બંધાણી રે.૪/૧૦
153 પુરુષોત્તમ પૂરણ પ્યારા રે, છેલ છબીલા છોગાળા, ૧/૪
154 પૂર્વનું પુણ્ય પ્રગટ થયું જ્યારે, સ્વામિનારાયણ મળ્યા ત્યારે૩/૪
155 પેરી નેપુર ચાલતા ઠમકે રે, શોભે શામળિયો, ૩/૪
156 પોઢીયે સુખદેન, સેજમેં, પોઢીયે સુખદેન૧/૨
157 પોઢો પોઢો પ્યારા ઘનશ્યામ, પોઢી જાઓ બાલુડા ઘણી રાત ગઇ મારા શ્યામ ૧/૧
158 પોઢો પોઢો વાલા, મારા ઘનશ્યામ લાલા પ્રાણ પ્યારા પોઢો પોઢો આંખડલીના તારા ૧/૧
159 પોઢોને ઘનશ્યામ પોઢોને ઘનશ્યામ પોઢી જાઓ મારા હૈયા ૧/૧
160 પ્યારી પ્યારી પિયા તેરી પ્રીતરે, ચીત વશ કર નવલ વિહારી.....૩/૪
161 પ્યારી રે તારી મૂર્તિ રંગી, નિરખી ઠરે મારા નેણા રે૩/૪
162 પ્યારે તોરી મોરી પ્રીત ન છૂટેરે૧/૪
163 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, શ્રી ઘનશ્યામ સંભારો ૪/૪
164 પ્રભુશું પ્રીતડી બંધાણી રે, પ્રભુશું પ્રીતડી બંધાણી રે૩/૪
165 પ્રાણ સનેહી ઘરું આવો, અબ પીયરા, હીયરા ધીર ધરત નહીં મેરા૧/૪
166 પ્રાણી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ગાઇયેરે,સ્વામિનારાયણ મહા મંત્ર છે, પ્રગટ હરિનું નામ ;૪/૪
167 પ્રાતઃ ભયો પ્રાણ પ્યારે જાગો ગિરધારી..૧/૪
168 પ્રાતઃ સમે શ્રી હરિ મુખ નિરખન, દ્વાર જનકી ભઇ હે ભીર૪/૪
169 પ્રીત કરત મેરો પલટ્યો હે અંગ.૪/૪
170 પ્રીતમજી પ્યારા જીવું છું તમને જોઇને.૪/૪
171 ફૂલડે ગરકાવ ફૂલ્યા ફૂલડે ગરકાવ ફૂલ્યા, આવો ડોલરિયા;૪/૪
172 બરખન આયો ઘન બરખન આયો ઘન, બડી બડી બુંદન દમક ઝમક બીજ, ૨/૪
173 બંધાણો બેની, પ્રેમવતી સુતથી પ્રેમ, ૨/૨
174 બંસરી બજૈયા કા’ન મેરે ઘેર આયો..૨/૪
175 બારે માસ પૂરા થયા, આવ્યો માસ અધિક;૧૩/૧૩
176 બાવા નંદ તણે દરબાર, નોબત વાજે રે૧/૪
177 બેઠે સંત સભા મહીં શામ, કરત હે બાત હરિ, ૫/૬
178 બેહેની શ્યામ સુંદર ભલે આવિયા, બેહેની શ્યામ સુંદર ભલે આવિયા ૪/૪
179 બ્રાહ્મે મુહૂર્તે શયનં વિહાય નિજસ્વરૂપં હૃદિ ચિન્તયિત્વા ૧/૧
180 ભઇ મોય તુમ સંગ પ્રીત પિયા રે.૨/૪
181 ભજન કર ભાવ શું પ્રગટ પરબ્રહ્મનું રાખ હરિરૂપમાં મન તારું ..૪/૪
182 ભાગ્ય બડે સદ્ગુરુ મેં પાયો મનકી દુગ્ધા દૂર નશાઇ૧/૨
183 ભોજન કીધા ભાવતાં, જમવાને બહુ તે પ્રકાર; ૧/૨
184 ભોર ભયો જાગો મોરે લાલા લોચન પલક ઉધારો૨/૪
185 મદન મનોહર મૂર્તિ રે, રાજહંસગતિ ચાલ ; નિરખી નેણાં ઠરે રે૨/૪
186 મન વસીયા રે મારે મન વસીયા, મનગમતા મોહન મન વસીયા.૨/૪
187 મનડું લોભાણું મારું રે સલૂણો જોઇને શું કરે સંસારી ખોટા ૩/૪
188 મનમોહન સુંદરવર મારા અવગુણિયા વિસરાવા રે ૨/૨
189 મનોહર મૂર્તિ રે શ્રીજી શોભે તમારી હૈયામાં ભાવથી રે શ્રીજી રાખું છું ધારી ૧/૧
190 મરમાળી મૂર્તિ માવની, પ્યારી પ્યારી લાગે પ્યારી રે૩/૪
191 મહારાજ આજ વરતાલથી આવશે૧/૮
192 મહેબુબન કી ક્યા કહું, મેરા દિલ લોભાના વે; ૧/૧
193 મહેર કરી મારે મંદિર આવ્યા, થાળ ભરી મેં મોતીડે વધાવ્યા.. ૨/૪
194 મંગળ ફેરા ફરે ત્રિભોવનરાય રે, ત્યાં તો આઠ મહાદાન દેવાય રે; ૧/૧
195 મંદિર આવો માણીગર માવા, માવા તમને ખમા ખમા ખમારે ઘણી ખમા૧/૩
196 મંદિર પધાર્યા રે મોહન મન ગમતા ૨/૪
197 મંદિરમાં પધરાવું રે સુખકારી શ્રી ઘનશામને મારા,..૧/૪
198 માણકીએ ચડ્યા રે મોહન વનમાળી , શોભે રૂડી કરમાં લગામ રૂપાળી૧/૪
199 માત તમે છો ઘનશ્યામ મારા પ્યાર અમોને દેતા રે ૧/૧
200 માધવપુરનો માંડવો, આવે જાદવકુળની જાન;૭/૧૫
201 માધવરે મારે ઘેર આવો, મારે ઘર આવો હસીને બોલાવો, ૪/૪
202 માધોજી મેરો તો તુમહિં એક, પાંઉ ધરનકો ઠેકાનો૪/૪
203 માયા કોઉસે તજી નહિ જાવે.૧/૪
204 મારગ મેલો ગિરિધારી, હો રસિયા મારગ;૩/૮
205 મારા કેસરિયાવર કાન, જાઉ તારે વારણિયે;૧/૪
206 મારા સમ માર માં રે, કાંકડલી મને કાન રંગીલા;૩/૪
207 મારાં નિરખીને નેણ લોભાણાં રે. છેલા છોગાળા.૪/૪
208 મારી અવિચળ ચૂંકને રાખજો, ૧/૧
209 મારી સાર લેજો અવિનાશી રે, જાણી જનમોજનમની દાસી રે.૨/૧૫
210 મારીવે સાંવરિયે મોયે નજર કટારી;૧/૪
211 મારે ઘરે આવજો માવા મીઠી મીઠી મોરલી વાવા ૩/૮
212 મારે ઘેર આવ્યા રે, સુંદરવર શ્યામળીયો૧/૧૦
213 મારે પીયુડા વિના હવે કેમ જીવવું, મારે નાથ વિયોગે રહેવાતું નથી ૧/૧
214 મારે લગની લાગી છે ઘનશ્યામની જીહો, નહીંરે ડરું લોક લાજથી૩/૬
215 મારે સ્વામિનારાયણ ભજવા, દુરિજનિયાના સંગને તજવા૨/૪
216 માલકૌંસ કી હે યે તાન સંગીતકી હે યે શાન ૧/૧
217 માવા તારી મૂર્તિમાં મોહી મોહી રે પ્યારા.૩/૪
218 મુખથી બોલ્યા માવજી અતિ સુંદર વાણી..૧૨/૧૨
219 મુને પ્યારી રે નટવર નાવ મૂર્તિ તારી રે ૨/૪
220 મેરે ઘરું બાલમ આવરે ઝૂલનકુ હો હો, મેરે ઘરું બાલમ ૩/૪
221 મેં જાઉં બલિહારી શ્રીઘનશ્યામકી, મૂર્તિ મનોહર પ્યારી..૪/૪
222 મેં દેખી છબી સાંવરી;૧/૪
223 મોટા મંડપની શોભા તે શી વર્ણવું રે, જોવા ઇન્દ્રાદિક દેવો લલચાયte ૧/૧
224 મોરલીમાં મોહીને રહી..૧/૪
225 મોરલીવાળા રે, મીઠી મોરલી બજાવ;૧/૪
226 મોહન મારો મોરલીયો રે હું તો એની ઢળકતી ઢેલ, ૧/૧
227 મોહનવર ક્યારે મળશો રે, કરુણાસાગર મહેર કરી, ૭/૮
228 રક્ષા કરો છો રાતદી મારી, અહો શું કરુણા ગુરુજી તમારી ૧/૧
229 રટ રટ રે મન બાવરે, એક નામ હરિકો૩/૪
230 રસિક પિયા ઘનશ્યામ રે, મોંસે દુર ન જાના ૩/૪
231 રસિયાવર સુંદર શામ હસીને બોલાવો રે૧/૪
232 રહેજો મારી આંખડલી આગે નિરખી તમને નાથજી , મારી ભૂખડલી ભાગે ૨/૪
233 રહો ઉર સહજાનંદ સલૂની સુરત; માધુરી મૂર્તિ પ્યારી શિર પઘીયાં બનાયકે પેચાળી, હો તામેં તોરા ધારી ૨/૪
234 રહ્યું છે મારા હૃદિયામાં રૂપ તમારું.૧/૪
235 રંગ લાગો રે મારે રંગ લાગો, રસિયાજીનો મારે રંગ લાગો.૩/૪
236 રંગકી ધૂમ મચાઇ, રંગભીને સાંવરે, ૨/૪
237 રંગભીના રસીલી તારી આંખડલી, મારા મનને કીધું છે૪/૪
238 રંગમાં ભીની રે છબી છેલાની,..૧/૪
239 રંગરેલ પિયા ગિરિધારી, તેરે વદન કમલ પર વારી રે૩/૪
240 રંગીલાને રૂપે રહી છું હું તો મોહીને..૪/૪
241 રાજ મારે મંદિરિયે રહો રહો રે, મોહન. ૧/૪
242 રાત થઇ છે વાલા છેલ છોગાળા, પોઢોને મારા પીયુ પાતળિયા ૧/૧
243 રાત દિવસ રહો મારે મંદિર, સુંદરવર શામળિયા રે;૩/૧૦
244 રાત પડે ને રાજી હું તો રાત પડે ને રાજી ૧/૧
245 રામ રામ રામ રામ રામ રામ રે, હરિ સઉનાં તે લઇ લઇ નામ નામ ૧/૧
246 રૂડા લાગો છો રાજેન્દ્ર મંદિર આવતારે૧/૪
247 રે સગપણ હરિવરનું સાચું બીજું સર્વે ક્ષણભંગુર કાચું ૧/૪
248 લગન લરકૈયા લાગ ગઇ અબ છુટનકી નઇ૫/૬
249 લગી મોય પ્રાણજીવન તો સેં પ્રીત.૩/૪
250 લટકાળા લે’રી, પધારો લાલ લટકાળા લે’રી.૨/૪
251 લટકાળો લટકંતો રે આવે, મોહન મોરલી વાતોરે૧/૮
252 લટકાં લટકાળા ઘનશ્યામનાંરે૪/૪
253 લાગે વૈકુંઠથી રૂડું વરતાલ, હિંડોળે હરિ ઝૂલતા રે ૧/૧
254 લાલ રૂપાળા હોઠ રસાળા, જીવન મારા ચૂમવા દ્યો ૧/૧
255 લાલા તેરી લટકનીમેં લલચાઇ રે, ૨/૪
256 લાવન તેરી લાલ, વસી મેરે અંતર માંહી.૪/૪
257 વડતાલની ફૂલવાડીયે રે હિંડોળો આંબાની ડાળ; ૧/૧
258 વદનતર્જિત - રમ્ય - હિમાંશુકે કમલકોમલ - પત્રવિલોચને-શ્રીવૃષનન્દનાષ્ટકમ્ ૧/૧
259 વરઘોડે ચડ્યા હરિ રાયે, જન જોઇ જોઇ રાજી થાય; ૧/૧
260 વસ્યો છે છોગલાવાળો, મારે મન વસ્યો છે છોગલાવાળો. ૧/૨
261 વહાલા તારી મૂર્તિ અતિ રસરૂપ રસીક જોઇને જીવેરે લોલ૬/૮
262 વહાલી લાગે વહાલા તારી વાતડી રે છેલા મળીયે ઠરે મારી છાતડી રે ૪/૮
263 વહાલો વધાવું મારો વહાલો વધાવું આજની ઘડી રળિયામણી રે ૧/૪
264 વંદુ શ્રી પુરુષોત્તમ પ્રકટ૧/૪
265 વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ અનુપમ સારનેરે લોલ૧/૮
266 વાતડલી રોને રાતડલી, વાલા પૂછું એક વાતડલી૪/૪
267 વાલા રમઝમ કરતાં કાન, મારે ઘેર આવો રે રે ૧/૯
268 વાસુદેવ નારાયણ વિષ્ણુ, મોહન કૃષ્ણ મોરારી ૧/૧
269 વાળી મેં તો ગાંઠ એક તને પામવાની, પામ્યા વિના નાથ તમને નથી હું રહેવાની ૧/૧
270 વિસરી મા જાજ્યો વાલા મને શામળિયા ગીરધારીરે૪/૪
271 વેગા આજો વાલમજી..૨/૪
272 વો મા પિયા બિન જીયા મોરો નિકસ્યો જાય૩/૪
273 વ્રજનારી વધાવા જાયે રે નાગર નંદના નંદાને ૧/૪
274 વ્રજમેં હરિ ખેલત હોરી.૩/૪
275 વ્હાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છે એવું ૧/૧
276 શામરો સુજાન પિયા લાગત અતિ પ્યારો;૩/૪
277 શિક્ષાપત્રી TRANSLATED IN ENGLISH ૧/૧
278 શિર પર કેશ શોભે અતિસારા મોહનવર મારી આંખ્યોના તારા., ૪/૪
279 શોભે છબી ઘનશામની રે ભાળી વાધે છે ભાવ..૨/૪
280 શોભે નટવરજીને શીશ, કલંગી વાંકડી ૨/૪
281 શોભે શોભે રસિકવર છેલરે, ૧/૪
282 શોભે સુંદરવરરાય રે, આવ્યા મંડપ માયરા માંય રે ૨/૪
283 શ્યામ પધારો ઘનશ્યામ પધારો, શ્યામ પધારો ફૂલવાડીયેરે૧/૪
284 શ્યામ રે છબી જાદુગારી દેખત દીવાની ભઇ હું હો.૨/૪
285 શ્યામ સનેહી ઘનશ્યામ સનેહી, હેતે હરિ ઘેર આવીયારે, ૩/૪
286 શ્રી ઘનશ્યામ કો નામ જપો જન, શ્રી ઘનસ્યામ...૩/૪
287 શ્રી ઘનશ્યામ રે મુને, મોહની લગાડી મન લઇ ગયા;૩/૬
288 શ્રી ઘનશ્યામ શ્રી ઘનશ્યામ, દેખી લાજે કોટીક કામ ૧/૨
289 શ્રી ઘનશ્યામકો રંગ લાગ્યો રી.૧/૪
290 સખી અષાઢે આવિયો મેઘ, મોર લાગ્યા બોલવા, ૯/૧૨
291 સખી આજ મોહન દીઠા રે, શેરીએ આવતા રે૧/૪
292 સખી કેસરભીનો કાન, ઠરે જોઇ છાતડી;૪/૪
293 સખી કોઇ શ્યામ મિલાવે મોહી..૪/૪
294 સખી ગોકુળ ગામના ચોકમાં રે ખાંતે માંડ્યો રસીલે ખેલ રમે રાસ રંગીલો રંગમાં રે ૧/૪
295 સખી જોને શોભા ઘનશ્યામની, સખી જોને શોભા ઘનશ્યામની ૩/૪
296 સગપણ કીધું મેં શ્યામશું મનમાં સમજી વિચારી ..૩/૪
297 સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા૧/૧
298 સદ્ગુરુ સલૂને શામકી બલહારી જાઉંવે;૩/૪
299 સનેહી ઘનશામને, ખમા ખમા ઘણી ખમારે, ૨/૪
300 સરયુ જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું ઘનશ્યામજી ૧/૧
301 સર્વે સખી જીવન જોવાને ચાલો રે..૧/૪
302 સલૂના થાંને સેવતિરો સેહરો ધરાવું, ૩/૪
303 સહજાનંદ છબી શ્યામ મનોહર, નિરખત નૌતમ ગતિ લલચાની૧/૨
304 સહજાનંદ સ્વામી અંતરયામી, મૂરતિ મનોહર મારા શ્યામની રે૧/૧
305 સહજાનંદી યુવાન છું હું, રહું ન ધ્યેય વિનાનો ૧/૧
306 સંગત તેને શું કરે જઇને કુબુદ્ધિમાં ધરે કાન ૧/૧
307 સંત જન સોઇ સદા મોય ભાવે૧/૪
308 સંત વિના રે સાચી કોણ કહે, સારા સુખની વાત;૧/૧
309 સંતકે સંગકો મહિમા ભારી૪/૪
310 સાચા સંત પરમ સુખદાઇ સેવ્યે જનમ મરન મટી જાઇ.....૨/૪
311 સાચી પ્રભુ સંગ પ્રીતડી કરો.૪/૪
312 સાત સુરોના સુંદર સંગે સંતો શ્યામ સંભારે ૧/૧
313 સાસુ આવ્યાં ઉઠી હરખે રે, વરને ઘુંઘટડામાં નિરખે રે; ૧/૧
314 સાંવરિયાકે હું રૂપ દીવાની૧/૪
315 સાંવરિયોજી કબ દેખું ભરી નેન, પ્રાનજીવન સુખદેન, ૩/૪
316 સિતસાન્દ્ર - સદ્‍વસનાલિનં વરમાલ્યમંજુલમાલિનં-શ્રીધર્મનન્દન સ્તોત્રમ્ ૧/૧
317 સુઇ જાઓ ભઇલા ઘનશ્યામ, આ વઇ જાય છે રાતડી આમ ૧/૧
318 સુખની સીમા રે વ્રજના વાસી માણે૩/૧૦
319 સુણો ચતુર સુજાણ, એમ ન ઘટે રે તમને દીનાનાથજી ૧/૧
320 સુન સુન સજની શ્યામકી, બતીયાં મન માની, ૧/૪
321 સુનો સુનો ઘનશ્યામ કહાની ભાગ ૧-૨ ૧/૧
322 સુંદર શ્યામ સુજાન પોઢે પ્રભુ સુંદર શ્યામ સુજાન..૨/૨
323 સુંદર શ્રી ઘનશ્યામ રે, મારે મો'લે પધોરો ૧/૧
324 સુંદરવર શણગાર કરીને સિંહાસન પર શોભે રે ૧/૪
325 સૈયો મોયે સાંવરેને નેના ભરી મારી;૩/૪
326 સોનાનાં બોર ઝૂલે નંદકિશોર, પ્યારાને પારણે સોનાના બોર ૧/૪
327 સોનેરી મોલિયું સુંદર સોનેરી મોલિયું, ધર્મકુંવરનું૧/૪
328 સ્વામિનારાયણ આજ પ્રગટ મહા મંત્ર છે, ૪/૪
329 સ્વામિનારાયણ ગાશે રે, તારૂં સારૂં તેદી થાશે.૪/૪
330 સ્વામિનારાયણ નામરે, વાલું લાગે સ્વામિનારાયણ નામરે૨/૪
331 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સત્ય રે ૭/૭
332 સ્વામિનારાયણનું સ્મરણ કરતાં અગમ વાત ઓળખાણી રે ૧/૧
333 હનુમંત મહા બલવંત હરો દુઃખ મારું; ૧/૧
334 હમ તો એક સહજાનંદ સહજાનંદ ગાવે, ૨/૪
335 હરિ છેલ બજાઇ ગાજ રહી, બંસી મોહન રંગભીનેકી ૨/૨
336 હરિ પ્રીત તું કર,મુંથી છેટો ન ફર, તારા માટે રડું છું મને દુઃખી ન કર ૧/૧
337 હરિ મૈં તુમ્હે હી પાઉં, તુજ બિન કભી કહીં ન જાઉં ૧/૧
338 હરિ વરીયારે હરિ વરીયા, શિર પાસંગમાં દઇ હરિ વરીયા૪/૪
339 હરિને ભજતાં હજુ કોઇની લાજ જતાં નથી જાણી રે; ૧/૧
340 હરિભક્તો હિમ્મત ઘણી રાખજોરે, નથી વાંધો કલ્યાણમાં કાંય.૩/૪
341 હરિવર હીરલો લાધ્યો, મંદિરમાં મુને હરિવર હીરલો લાધ્યો ૪/૪
342 હાલરકી લકરી હરિ મેરે હાલરકી લકરી, પકરી સો પકરી ૧/૧
343 હાલા કરું હો વાલા કરું હો ઘનશ્યામ તમને વાલા કરું ૧/૧
344 હાલા હાલા મારા ઘનશ્યામને હાલા ૧/૧
345 હાંજી ભલા જોગી હરિસેં જોગ, ૧/૪
346 હાંરે મુને પ્રગટ મળ્યા ઘર બેઠા ઘનશામ પધાર્યા પ્રેમથી..૧/૪
347 હાંરે મેં તો નિરખ્યા સહજાનંદ રી૧/૪
348 હાંરે વેણ વાગીરે વેણ વાગી; હાંરે હું તો ઓચિંતાની ઝબકીને જાગી રે૧/૪
349 હાંરે હરિકૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીહો, જોઇને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ૬/૬
350 હિતકારી હરિ રે, સખી હિતકારી હરિ૧/૪
351 હિંડોળો ઘનશ્યામ હરિનો, અતિ રૂપાળો લાગે રે ;૬/૮
352 હૂપ હૂપ વાંદરો આવ્યો રે, હૂપ હૂપ વાંદરો આવ્યો રે, એ ઘનશ્યામ પાસે આવ્યો ૧/૧
353 હે પ્રભુજી ભૂખ તેરી કડી દેના ૧/૧
354 હેલી જોને આ નંદકુમાર , સલૂણો શોભતા;૧/૪
355 હેલી હું તો સંધ્યાટાણે આજ, ઉભીતી ઘર બારણે રે લોલ ૪/૪
356 હૈડામાં મુને વહાલા લાગો છો વનમાળી.૨/૪
357 હો અવિનાશી, મોયે અબ મિલજારે;૧/૭
358 હો મેં તો તેરે દ્વારે જોગન હોઇ આઉંગી માધોરે, ૪/૪
359 હો રસિયા મેં તો શરન તિહારી, ૪/૪
360 હો રાજ મને લાગ્યો સહજાનંદી રંગ ૧/૧
361 હો સાથીડા મોરો નેહ નીભાવના, ૩/૪
362 હો સાંવરે તોંસેં લગી મોરે યારી, ૪/૪