આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અતિ - મનોહરં સર્વ - સુન્દરં તિલકલક્ષણં ચંચલેક્ષણમ્ (શ્રીહરિપ્રાર્થના સ્તોત્રમ્) ૧/૧
2 અબ ના દેસાંરે જાવા ના દેસાં કેસરિયા, જાવા ના દેસાં૩/૪
3 અલબેલા આવો રે આજ મારે આંગણે જો, પુરો મારા હૈડાની હામ જો ૧/૧
4 અલબેલાજી મારે ઓરડે રે, આવોને અલબેલા ૧/૪
5 અવસર આવિયો રણ રમવાતણો, અતિ અમૂલ્ય નવ મળે નાણે;૮/૧૦
6 અવિનાશી આવોરે, જમવા કૃષ્ણ હરિ૧/૧
7 આગે અસ્વારીને આંબલો, વાંસે મુનિનાં વૃંદ;૩/૯
8 આજ તો સૈયો મોરી બૈયાં ફરકે;૪/૪
9 આજ મુને સામો મળ્યો છે અલબેલો..૩/૮
10 આજ શ્રીજી મહારાજ ભલે આવીયારે;૧/૪
11 આજ સખી આયો વસંત અલૌકિક, નૌતમ ખેલત ફાગ હોરી૧/૪
12 આજ હરિનું ભજન કરી લો, કાલે વખત કેવી ૧/૧
13 આવો ઘનશ્યામ ઝૂલાઉંરી, હિંડોરનામે ; આવો ઘનશ્યામ.૧/૪
14 આવો મારા મોહન મીઠડા લાલ કે જોઉ તારી મૂર્તિરે લોલ૨/૮
15 આવોરે વાલા હું તો તમારા મોલીડાપર મોઇરે, ૧/૪
16 આંખડલીની અણીયેં, વેંધ્યા વાલે આંખડલીની અણીયેં.૪/૪
17 એક કપટી ન તરે રે, મહારાજ, શરણ આયે સબહી તરે ૧/૧
18 એક ભરોસો શ્યામ ચરનકો, શ્યામ ચરન ઘનશ્યામ ચરનકો, ૩/૪
19 એક સમે અમદાવાદમાં આવ્યા શામ સુજાણ, ૧/૯
20 એવા સંત તે હરિને ગમે, હાંરે વહાલો પ્રેમે તેને સંગ રમેરે, ૨/૪
21 એવી શોભાને ધારતા, આવે મનોહરલાલ;૪/૯
22 એસો વિચાર મેરો હોઉ કિંકર ચરનકારી, ૩/૪
23 ઓર ન ઠોર તુમ બિના મોરે, તૂમ બિના મોરે૩/૪
24 ઓરા આવો છેલ તમારું છોગલું જોઉં રે છોગલું જોઉં રે છેલા મારા મનમાં પ્રોઉં રે ૩/૪
25 ઓરા આવો મારા લેરખડા લ્હેરી કીધો તમ સારુ મેં જગ વેરી ૧/૪
26 કબ બઢેગી મૈયા મેરી ચોટી૪/૪
27 કાના નેણે તારે કીધાં મુને કામણિયાં.૨/૪
28 કાનુડા સંગ મન લાગ્યું, સૈયર મારૂ કાનુડા સંગ મન લાગ્યું, ૪/૯
29 કુંડલ પહેર્યાં કાનમાં, નેત્ર અણિયાળાં લાલ;૨/૯
30 કેસરિયા માને હો, રખજ્યો રાજરો ગુલામ, ૪/૪
31 કેસે જાઉ પનિયાં રોક્યો પનઘટવા૧/૮
32 કોન સગો હે તેરો, હરિ બિના, કોન સગો હે તેરો રે૩/૪
33 ક્યું રિઝેગે રામ બંદે ક્યું રિઝેગે રામ, ૩/૪
34 ગિરધારી રે સખી ! ગિરધારી મારે નિરભે અખૂટ નાણું ગિરધારી..૨/૪
35 ગુરુ ગુરુ કહત સકલ સંસારા; એસે જગ ભરમાયા હે;૫/૧૨
36 ગુરુ પરમેશ્વરરે, જે સેવે સાચે મને, ૫/૮
37 ગોવિંદા થારા ગજરા દેખ ભૂલ ગઇ કજરા, ૧/૪
38 ગ્વાલ બાલ લાલ, જમે મદનગોપાલ લાલ૧/૧
39 ઘનશ્યામ પૂરણકામ ભજ મન પ્રગટ સ્વામિનારાયણમ્ શરણ ભવભયહારિણમ્ ૧/૧
40 ચપેટા કાલકા એસા , ઝપેટા બાજકા જેસા૪/૪
41 ચલે લડું પીરસન કાજ, સંતમે શ્રી સ્વામી;૬/૬
42 ચંદન ખોર કિયે, આવત હરિ ચંદન ખોર કિયે૨/૪
43 ચંદનસે ઘનશ્યામ૧/૪
44 ચિત્ત મોહ્યો સુંદર શ્યામસેં, ચિત્ત મોહ્યો સુંદર શ્યામસેં ૩/૪
45 છબી નેનન બીચ બસો, નટવર ધર્મદુલારેકી;૨/૪
46 છાંડીકે શ્રી કૃષ્ણ દેવ, ઓરકી જો કરૂં સેવ;૧/૪
47 જગમેં મત કીજો અભિમાનજગમેં મત કીજો અભિમાન ૧/૪
48 જગમેં રહેના દો દિનકા, તુમ કાહેકુ કરત ગુમાન હો પ્યારે.૧/૪
49 જગમેં રહેના દો દિનકા, તુમ ક્યું ન ભજો કિરતાર હો પ્યારે.૨/૪
50 જન સોઇ મતવાલા, લગ્ન મગનહે, પીવત પ્રેમ પિયાલા૩/૪
51 જમો થાળ જીવન જાઉં વારી ધુઓ કરચરણ કરો ત્યારી ૧/૧
52 જય જય જય ઘનશ્યામ તુમારી, ૨/૪
53 જલધર - સુંદર મદન-મનોહર હૃદય - તમોહર કૃષ્ણ હરે (દિવ્યપતિ અષ્ટકમ્) ૧/૧
54 જાગો જાગો જગજીવન વહાલા ગુણિયલ ગિરિધારી ૨/૪
55 જાગો રે રસીલા છેલા , સહજાનંદ હરિ પ્યારા રે૧/૪
56 જાવા નૈ દેસાંજી નંદકુમાર..૧/૪
57 જાવું જરૂર મરી, મેલીને સર્વે જાવું જરૂર મરી ૩/૪
58 જીવું છું રસીલા, તારા મુખડાને જોતી રે ૪/૮
59 જુઓ જુઓને હાંહાંરે સાહેલીઓ આજ રસિયો રાસ રમે ૧/૧
60 જુઓ શોભાનિધિ ઘનશ્યામ, મૂર્તિ મનમાં ગમે ૧/૧
61 જુવો છબી શ્યામ સુંદરવર કેરી રે..૨/૪
62 જોગન હો ગૈયારે તેરે લીયે હો સૈયા૧/૪
63 ઝૂલનકે દિન આયે હિંડોરે .૧/૪
64 ઝૂલીયે રંગીલે લાલ, રતન હિંડોરના ૧/૧
65 ટેક ન મેલે રે , તે મરદ ખરા જગમાંહી;૨/૪
66 ડારી મોહની દીલદારને યારને, ડારી નટવર ધર્મકુમારને યારને૪/૪
67 તુમ પ્રભુ અશરણ-શરણ કહાયે..૪/૪
68 તેરી સામરી સુરતપર હો વારિયાં, મેરો મન બસ કીનો, ૧/૪
69 તેરી સાંવરી સુરત છટાદાર(૨), મન હરે પ્રાન હરે૧/૪
70 તેરે દ્વારે પર્યો ગુન ગાઉરે, ધર્મકુંવર ઘનશ્યામ નાથ.૨/૪
71 ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ્ય વિના, કરીયે કોટી ઉપાયજી, ૪/૧૨
72 દરદ મીટાયા મેરા દિલકા મોઇ ઓષદ અમૃત પાયા રે....૪/૪
73 દિલદાર છટા દ્રગ અટક રહી, ૧/૪
74 દેખે ઘનશામ બેઠે બાગમેં રે ..૧/૪
75 ધર્મકુંવર ઘનશ્યામજી, મારા પ્રાણ આધાર, નિમખ ન મેલું વેગળા, મારા હૈડાનાં હાર ૨/૬
76 ધર્મસુત જીવન પ્રાન હમારે૧/૪
77 ધીર ધુરંધરા શુર સાચા ખરા, મરણનો ભય તે મનમાં ન આણે;૧/૧૦
78 ધીરે ધીરે ઝૂલાવું, લાડીલા થાને વે૧/૧
79 નરનારાયણ શ્યામ, પ્રગટ ભયે નરનારાયણ શ્યામ ૩/૪
80 નહિ દીયું જાવા રે નહિ દીયું જાવા રે, નાથ તમને આંખડલીથી રે, નહિ૩/૪
81 નંદલાલો રે નંદલાલો છે જો પ્રાણ થકી મુને વહાલો રે..૧/૪
82 નાથના નેણુમા વાલાના વેણુમાં, કાનના કેણુમાં..૧/૪
83 નાહીને કાંકરીયાના નીરમાં, સખા સહિત તતકાળ;૭/૯
84 નિરખી નૌતમ નાથને, નેણા ઠરિયાં૧/૪
85 નેનનતે નાથ રહોજી ન દુર;૪/૪
86 નેંનનમેં હો નેનનમેં, રહો ઘનશ્યામ પિયા, ૨/૪
87 પરમાદ્‍ભુત-દિવ્યવપૂ રુચિરં રુચિરેંઘ્રિતલેંગુલયો રુચિરાઃ (રુચિર સ્તોત્રમ્) ૧/૧
88 પિયા પરમ હિતકારી મેરા પિયા પરમ હિતકારી,..૧/૪
89 પીઠી ચોળે પિતરાણી, આ તો છે અક્ષરાતીત એમ જાણી ૧/૧
90 પુરુષોત્તમ તમ સાથે મારે, પૂરણ પ્રીત બંધાણી રે.૪/૧૦
91 પેરી નેપુર ચાલતા ઠમકે રે, શોભે શામળિયો, ૩/૪
92 પ્યારી રે તારી મૂર્તિ રંગી, નિરખી ઠરે મારા નેણા રે૩/૪
93 પ્યારે તોરી મોરી પ્રીત ન છૂટેરે૧/૪
94 પ્રગટ હરિ મુજને મલ્યારે લોલ, ૧/૪
95 પ્રભાતે પ્રેમવતી પ્રેમમાં, જગાવે રે જગજીવન પ્રાણ સવારાં રે રળિયામણાં ૧/૧
96 પ્રભુ એક નામ તેરા સુખકારી,યે દુનિયા હૈ દુઃખકારી ૧/૧
97 પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે, તમે જાણો છો હરિ હરિ૧/૧
98 પ્રાણી શ્વાસઉશ્વાસે સ્વામીને સંભારીયેરે;૩/૪
99 પ્રાણી સ્વામિનારાયણ દેવ સત્ય સ્વરૂપ છેરે;૧/૪
100 પ્રાતઃ સમે પુરુષોત્તમનું મુખ, ચિંતવતા સુખ થાએ રે;૨/૧૦
101 પ્રાતઃ સમે શ્રી પુરુષોત્તમની, મૂર્તિ મનમાં સંભારૂં રે;૧/૧૦
102 પ્રેમવતી સુત જાયો અનોપમ બાજત આનંદ બધાઇ ૧/૪
103 પ્રેમે પ્રગટ્યા રે સુરજ સહજાનંદ, અધર્મ અંધારૂં ટાળીયું.૨/૪
104 ફૂલન હિંડોરે ઝૂલે ધર્મકુમાર૪/૪
105 ફૂલની બાંધી રે પોંચી ફૂલની બાંધી હેલી નટવરજીને હાથે, પોંચી ફૂલની બાંધી ..૩/૪
106 બને આજ લાલ લાલ ઓઢત દુશાલ લાલ, ૨/૪
107 બલિહારી મેં એસે સંતકી.૧/૪
108 બાવા નંદ તણે દરબાર, નોબત વાજે રે૧/૪
109 બિસર ન જાજો મેરે મીત, યહ બર માંગું નીત૨/૪
110 બિહારી થારી અખિયાં અજબ જાદુગારી, ૨/૪
111 બેઠા સિંહાસન ઉપરે, સહજાનંદ સુખ ધામ;૫/૯
112 બેઠે દિવ્ય સભાપતિ રાય બેઠે. એજું નિરખત સબ દુઃખ જાય૨/૪
113 બ્રાહ્મે મુહૂર્તે શયનં વિહાય નિજસ્વરૂપં હૃદિ ચિન્તયિત્વા ૧/૧
114 ભક્તવત્સલ હરિ બિરદ તિહારો..૨/૪
115 ભજ્ય ભગવાન માન તજ ભાઇ, આ જગ સ્વાસ્થ જૂઠ સગાઇ...૪/૪
116 ભય ભંજન ભક્તિના જાયારે, ભલે અક્ષરરાધિશ ધરી કાયા; ૨/૩
117 ભલા સહજાનંદ શ્યામ હમારા, ન રહત પલ મોંસે ન્યારા..૨/૪
118 મન માન કહ્યુંતું મારૂં, તે કામ બગાડયું તારૂં.૧/૨
119 મનોહર શોભિત શ્રી ઘનશ્યામ૧/૪
120 મહેબુબન કી ક્યા કહું, મેરા દિલ લોભાના વે; ૧/૧
121 મંદિરે પધારો પિયા શ્યામ સોહાગી ૧/૧
122 માઇ મેં તો પુરુષોત્તમ વર પાયો.૪/૪
123 માણસનો અવતાર મોંઘો નહીં મળે ફરી, નહીં..૩/૪
124 માધવરે મારે ઘેર આવો, મારે ઘર આવો હસીને બોલાવો, ૪/૪
125 માધોજી મેરો તો તુમહિં એક, પાંઉ ધરનકો ઠેકાનો૪/૪
126 માને વાલા લાગો રાજ પ્યારા નટવરજી, ૩/૪
127 મારા કેસરિયાવર કાન, જાઉ તારે વારણિયે;૧/૪
128 મારે લગની લાગી છે ઘનશ્યામની જીહો, નહીંરે ડરું લોક લાજથી૩/૬
129 મારો નવલ સનેહી ઝૂલે નાથ રે, નૌતમ હિંડોળે;૩/૪
130 માવા તારી મૂર્તિમાં મોહી મોહી રે પ્યારા.૩/૪
131 મુને પ્યારી રે નટવર નાવ મૂર્તિ તારી રે ૨/૪
132 મુને લાગ્યો રે મુને લાગ્યો, રસિયા તારો રંગ ન વરું હું બીજા કોઇને ૩/૪
133 મૂર્તિ મનોહર તારી સુંદરવર સાંવરિયા૧/૧
134 મેરી તકસીર કરીયો માફ, હો હરિ જગવ્યાપ, ૨/૪
135 મેં તો તેરે બીરદ ભરોસેં બહુનામી૧/૪
136 મેં તો તોહીસું લગાયા હો નેહરા, મેરા સામરા પિયા મેરે જીયકા જીયા.૪/૪
137 મેં દેખી છબી સાંવરી;૧/૪
138 મોહન પ્યારે શ્રી ધર્મદુલારે, નેક ન કરીહું અબ ન્યારે.૧/૪
139 મોહન મુખારવિંદે મુજ મન ભમર ભમે છે ૧/૧
140 રટ રટ રે મન બાવરે, એક નામ હરિકો૩/૪
141 રટરે દિનરેન હો મન પ્યારે, શ્રી સહજાનંદ નામ.૪/૪
142 રથપર બેઠે બિહારી દેખો રી છબી; ૪/૪
143 રસિયાકે રૂપમે અટક ગઇ અખિયાં૩/૮
144 રહોજ્યું મોરે નેનોમેં શ્રી ઘનશ્યામ૩/૪
145 રંગ ભરેલા લાલજી, જળમાં ઝીલે બળવીર;૯/૯
146 રંગભીના રસીલી તારી આંખડલી, મારા મનને કીધું છે૪/૪
147 રંગભીનો રંગ ડારે રી, મોપે કુંવર કનૈયા૨/૪
148 રંગરેલ પિયા ગિરિધારી, તેરે વદન કમલ પર વારી રે૩/૪
149 રાજ મારે દિન દિન દિવાળી, વહાલા મળતાં તમને વનમાળી ૪/૪
150 લગન લરકૈયા લાગ ગઇ અબ છુટનકી નઇ૫/૬
151 લટક મન બસ ગઇ લાલનકી, લાલનકીરે ગોપાલનકી૬/૬
152 લાગીરે મોયે નેન નજરિયાં ૪/૪
153 લાલા તેરી લટકનીમેં લલચાઇ રે, ૨/૪
154 વદનતર્જિત - રમ્ય - હિમાંશુકે કમલકોમલ - પત્રવિલોચને-શ્રીવૃષનન્દનાષ્ટકમ્ ૧/૧
155 વહાલા તારી મૂર્તિ અતિ રસરૂપ રસીક જોઇને જીવેરે લોલ૬/૮
156 વહાલો ઘોડલા ખેલાવે ઘનશ્યામ રે, બાઇ મારે આંગણિયે;૩/૪
157 વહાલો વધાવું મારો વહાલો વધાવું આજની ઘડી રળિયામણી રે ૧/૪
158 વારે વારે જાઉં વારણિયે, મારો સફળ કર્યો અવતાર રે ૧/૧
159 વાલા રે વિહારી, મારે મંદિરિયે પધારો રે૩/૪
160 વેગા આજો વાલમજી..૨/૪
161 શોભે શોભે રસિકવર છેલરે, ૧/૪
162 શ્યામ પધારો ઘનશ્યામ પધારો, શ્યામ પધારો ફૂલવાડીયેરે૧/૪
163 શ્યામ બદનપર સરવસ વારું૧/૪
164 શ્યામ રે છબી જાદુગારી દેખત દીવાની ભઇ હું હો.૨/૪
165 શ્યામ સનેહી ઘનશ્યામ સનેહી, હેતે હરિ ઘેર આવીયારે, ૩/૪
166 શ્યામ હમારે નેનકે તારે, સહજાનંદ મહારાજ, ૪/૪
167 શ્રી ગોવિંદ ઠાકોર તિહારો ચાકર, મોયે દ્રગન ભરી હેરો, ૩/૪
168 શ્રીજી અને સહુ સંતો રે, મળી કરજો મારી સહાય ૧/૧
169 શ્રીપુર મધ્યે શોભતું, પ્રથમ કરીને ધામ, ૬/૯
170 સખી પ્રેમી જાણે વાત પ્રીતની જો૪/૪
171 સજન મોરે મંદિર આજા રે ૧/૧
172 સબહી બરન મેં વોહી બડે જીન, સ્વામિનારાયણ રટા રટા રે
173 સર્વે સખી જીવન જોવાને ચાલો રે..૧/૪
174 સલૂના થાંને સેવતિરો સેહરો ધરાવું, ૩/૪
175 સંત જન સોઇ સદા મોય ભાવે૧/૪
176 સંત સમાગમ કીજે હો, નિશ દિન૧/૪
177 સંત સુખી સંસારમેં, ઉધો સંત સુખી સુસારમેં.૧/૪
178 સંવત અઢાર બ્યાસીયે, રંગ કરીને સાર;૮/૯
179 સાધુ સોઇ નાવ સંસારમેં. ૪/૪
180 સામલડા ચાલો ધીરા હો શ્યામજી ધીરા૨/૪
181 સાયબાજી ! આજો, સાયબાજી ! આજો ૧/૪
182 સિતસાન્દ્ર - સદ્‍વસનાલિનં વરમાલ્યમંજુલમાલિનં-શ્રીધર્મનન્દન સ્તોત્રમ્ ૧/૧
183 સુનોજી ગિરધારી રે સુનોજી ગિરધારી, અરજ હે હમારી;૪/૪
184 સુંદર શ્રી ઘનશ્યામ રે, મારે મો'લે પધોરો ૧/૧
185 સુંદર શ્રી ઘનશ્યામની રે ચાતુરતા ચિત્ત ચોર..૪/૪
186 સુંદરવર શણગાર કરીને સિંહાસન પર શોભે રે ૧/૪
187 સોઇ સંત સયાને, મમતા ત્યાગી, જીન હરિપ્રગટ પિછાને૧/૪
188 સોના અંબાડીએ હાથી શણગાર્યો, ગજે બેઠા ગીરધારીરે. ૧/૧
189 સોનાનાં બોર ઝૂલે નંદકિશોર, પ્યારાને પારણે સોનાના બોર ૧/૪
190 સોનેરી મોલિયું સુંદર સોનેરી મોલિયું, ધર્મકુંવરનું૧/૪
191 સ્નેહ ભર્યાં નયને નિહાળતા હો, વંદન આનંદ ઘનશ્યામને. ૧/૧
192 સ્વામિનારાયણ આજ પ્રગટ મહા મંત્ર છે, ૪/૪
193 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સત્ય રે ૭/૭
194 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જપના, ૨/૪
195 સ્વામી સહજાનંદ મહારાજ, મારા હૃદયે રહેજો હો, ૧/૧
196 હમ તો હરિ જું તોરે શરન પરે૩/૪
197 હમરે પિયાજીકી ચાલ દેખોરી સખી;૩/૪
198 હરિ ભજતાં સુખ હોય સમજ મન ૨/૪
199 હાંજી ભલા સાધુ, હરિકી સાધ ૧/૧
200 હાંરે મુને પ્રગટ મળ્યા ઘર બેઠા ઘનશામ પધાર્યા પ્રેમથી..૧/૪
201 હાંરે મેં તો બંદી તેરી, ચરણ લગાય લે રી ૧/૪
202 હિતકારી હરિ રે, સખી હિતકારી હરિ૧/૪
203 હિંડોરનામેં હોરે હોરે ઝૂલો રાજ;૧/૨
204 હે નાથ દેહનાં સંબંધી જનમાં, મમતા થાઓ માં કોઇ કાળરે;૪/૪
205 હે હરિ હરિ પ્રભુ કરુણા કરી; ૧/૧
206 હૈડામાં મુને વહાલા લાગો છો વનમાળી.૨/૪
207 હો નરનારાયણ સ્વામી, ભજીયે સબ સુખ ધામી, ૧/૪
208 હો પિયા પાયા તો ફીર ક્યા સોના, હો પિયા.૫/૬
209 હો મેં તો તેરે દ્વારે જોગન હોઇ આઉંગી માધોરે, ૪/૪
210 હો રસિયા મેં તો શરન તિહારી, ૪/૪
211 હો સાથીડા મોરો નેહ નીભાવના, ૩/૪
212 હોજી મેરે તો તુમ એક આધારા, એક આધારા તુમ એક આધારા૧/૫