આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: દૃષ્ટાંત,. દાખલો, નમુનો, ઉદાહરણ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અહો પ્રભુ અચરજ માયા તુમ્હારી, જિસમેં મોહે સકલ નરનારી ૧/૧
2 આજ હરિનું ભજન કરી લો, કાલે વખત કેવી ૧/૧
3 એવી અંતર આંટી પાડી રે સુણ બેહેની ૪/૪
4 કાનને એટલું કહેજો, ઉદ્ધવજી કાંનને એટલું કહેજો૮/૮
5 ચપેટા કાલકા એસા , ઝપેટા બાજકા જેસા૪/૪
6 જાણ્યા નહિ જગદિશ કારજ તારૂં શું સર્યુ, ૨/૪
7 જુઓને આ જગબંધનની જેલ, તેને તોડવી મુશ્કેલ૧/૧
8 તન ધન જાતાં, હરિજન હોય તે હરિભક્તિથી નવ ચળે, ૩/૪
9 તીન પુરુષનકું ધન્ય હે જીન જાને જગદીશ, રસિક શિરોમનિ શામકું, ૧/૧
10 તુમ પ્રભુ અશરણ-શરણ કહાયે..૪/૪
11 તોરી મોરી લગની લાગીરે લાલા૨/૪
12 દીનાનાથ દીન સુખદાઇ..૧/૪
13 દીનાનાથ-દયાળ હો, દીનનકે બંધુ ૩/૪
14 દુસરો કોન સુખદાઇ શ્યામ બિન, દુસરો કોન સુખદાઇ રે ૧/૪
15 ધર્મકુંવર કરુનાનિધાન, એક સુનીયો બિનતી મેરીરે.૪/૪
16 ધર્મકુંવર ક્યારે આવશો, વ્હાલા શ્યામ સુજાણ; ૧/૧
17 નહિ ભજ્યા નારાયણ થાશે તારી શી ગતિ, ૩/૪
18 નંદના નંદન સાથે, પ્રીતડી બંધાણી રે ૧/૮
19 નારાયણ જિનકે હૃદયમેં, સો કછુ કર્મ કરે ના કરે૧/૧
20 નારાયણ નામ હે ભારી, લીયો સબ પ્રેમસે ધારી;૧/૧
21 નારાયણ રે નારાયણ રે નારાયણનું નામ ;૧/૪
22 પધારોને સહજાનંદજી હો, ગુના કરીને માફ૧/૨
23 પીવત પ્રેમ પિયાલા, અબધૂત પીવત પ્રેમ પિયાલા;૨/૪
24 પ્યારે તોરી મોરી પ્રીત ન છૂટેરે૧/૪
25 ભક્તવત્સલ હરિ બિરદ તિહારો..૨/૪
26 મનડું મોહ્યું છે મારું, નંદને દુલારે રે ૨/૮
27 મનડું રંગાયા વિનારે ભક્તિ ન ભાવે રે ૧/૧
28 મહેબુબન કી ક્યા કહું, મેરા દિલ લોભાના વે; ૧/૧
29 મળી બુટોલપુરનીમાંહી, કહે મયારાણી; ૧/૧
30 મારે લાગોરે હરિવરથી નેડો, સાહ્યો સહજાનંદ સ્વામીનો છેડો ૨/૪
31 મુને વહાલા છો પ્રાણથી નાથ રે, સુંદર શામળિયા૪/૪
32 મેં તો તેરે બીરદ ભરોસેં બહુનામી૧/૪
33 મેં વારી તવ નામપર, મેરમ મતવાળા ૧/૪
34 મોહન કેમ મેલું, લાજી લોક અવિદ્યા માટે રે, ૪/૪
35 રટ રટ રે મન બાવરે, એક નામ હરિકો૩/૪
36 રસિક કનૈયો હે જીવન દોરી વે૩/૪
37 રાખો પ્રભુ અપને બરદકી લાજ, ૩/૪
38 રામ અમલ રંગ રાતે, સાધુ રામ અમલ રંગ રાતે;૧/૪
39 રામ ભજે સો સબમેં ભલા હે.૧/૪
40 લગ ગઇ રે લગનિયાં બંસીવારેસું, બંસીવારેસું દ્રગતારેસું;૪/૪
41 વચન લોપી જાણે સુખ લેશું રે, તે તો કે’શું કે’વાને જો રે’શું રે. ૧/૧
42 વાસુદેવ દુઃખ વારીએ, સમરથ છોગાળા ૨/૪
43 શીદને રહીએ રે કંગાલ રે, સંતો શીદને રહીએ રે કંગાલ ૧/૧
44 શ્યામ ચરણ ચિત્તધારી રે, ઘનશ્યામ ચરણ ૧/૪
45 શ્યામ રંગીલે સાંવરે, સબકે સુખકારી ૪/૪
46 સખી પ્રેમી જાણે વાત પ્રીતની જો૪/૪
47 સજની મનડે વાળી ગાંઠ તે છોડું કેમ કરી રે લોલ૮/૮
48 સંતકે સંગકો મહિમા ભારી૪/૪
49 સુણો સતસંગી, ધર્મકુંવર સાથે પ્રીત નહીં જેને ;૧/૪
50 સ્વામિનારાયણ આજ પ્રગટ મહા મંત્ર છે, ૪/૪
51 હરિ તુમ સાચે ગરીબનિવાજ, હરિ તુમ સાચે ગરીબનિવાજ;૩/૪
52 હરિ ભજતાં સહુ મોટપ પામે, જનમ મરણ દુઃખ જાયે રે. ૧/૮
53 હરિ વિના હેતુ નથી, તારૂ, સમર સદા માન વચન મારૂ ૧/૪
54 હરિ વિના હેતુ બીજું, કોંઇ કેનું નથી ૪/૪
55 હરિજન થઇને, હાણ વરધ સુખદુઃખ મનમાં નવ ધારીએ;૪/૪
56 હે મહારાજ, ભકતદુઃખહારી..૩/૪