આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
 
        
 
Page 1 of 15           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 ૐ એવા શબ્દતણી આદિ રે કે ન જાણે સ્વાંગી ને વાદી રે..૧/૮
2 ૐ નમો પરિબ્રહ્મરાયરે, કરી વિનયને લાગું પાય રે.૧/૪
3 અકળ ગતિ છે તમારી મારા ઇશ્વર અકળ ગતિ છે તમારી રે ૧/૧
4 અક્ષયતૃતીયા આજ સુભગ દિન, આઇ અતિ સુખદાઇ હો;૧/૨
5 અક્ષર થકી બીજા બ્રહ્મ કહે છે ભિન્નરે, તે તો પામે બ્રહ્મ સુસુપ્તિમાં લીન રે ૧/૧૫
6 અક્ષર પર હરિ શ્રીજી મહારાજ રાજ આવીને મારે મનડે વસ્યા ૧/૧
7 અક્ષર બ્રહ્મ જેને કે છે નિરાકાર રે, બીજે રૂપે રહ્યો છે સાકાર રે ૩/૧૫
8 અક્ષરધામ આપે પુરુષોત્તમ નાથ રે, ૪/૪
9 અક્ષરધામ નિવાસી શ્રીજી અવની ઉપર આવ્યા૧/૪
10 અક્ષરધામ નિવાસી શ્રીહરિ સોઇ ૨/૩
11 અક્ષરધામ ને, ગઢપુરધામ અહીં એક ઠામ, જુઓ એક થયા છે, ૧/૧
12 અક્ષરધામ સુધામિ મનોહર, શામ સદા સુખધામ નમામી, ૧/૧
13 અક્ષરધામથી પધાર્યા વ્હાલો, છપૈયે પ્રગટ્યા છે ધર્મલાલો. ૧/૧
14 અક્ષરધામથી શ્રીજી પધાર્યા પધારી જીવ બહુ તારીયા રે ૧/૧
15 અક્ષરધામથી સંતોની સંગાથ જો પુરુષોત્તમ પધાર્યા મૃત્યુ લોકમાં ૧/૧
16 અક્ષરધામના ધામી મારા, સહજાનંદજી સ્વામી રે ૧/૧
17 અક્ષરધામેં કેમ જાશો જીજ્ઞાસુ ? માયા અક્ષરમા જાતાં રોકશેરે, ૧/૧
18 અક્ષરધાંમ થી આવીયા, સહજાનંદ સુખધામ, પ્રગટ્યા પુરવમાં; ૧/૧
19 અક્ષરના આધાર, આવોને અક્ષરના આધાર ૨/૨
20 અક્ષરના વાસી રે અવની આવીયા, ૧/૪
21 અક્ષરના વાસી વ્હાલો આવ્યા અવની પર ૧/૪
22 અક્ષરના વાસીરે અવની આવ્યાછે;૧/૫
23 અક્ષરપતિ અલબેલડારે, આવ્યા અમારે કાજ;૨/૪
24 અક્ષરપતિ અલબેલો, આ ફેરે અહી આવ્યા રે ૧/૧
25 અક્ષરપતિ સોઇ નંદકુમાર ભયે, હરન સબે ભુભારા હો;૧/૪
26 અક્ષરપતી આવિયા અવતારી રે, ૧/૨
27 અક્ષરવાસી અલબેલા તમ પરવારી ૧/૧
28 અક્ષરવાસી આવોને મારે ઓરડીયે રાખું જોરડીયે. ૧/૧
29 અક્ષરવાસી વિલાસી વડતાલના રે, ભલે આવ્યા ભુપર ધરી ભાવ;૨/૪
30 અક્ષરાતિત અનાદિ દિવ્ય સિંહાસન દિવ્ય છબી છાજે;૧/૪
31 અખંડ તુમારી આરતી, બદ્રીપતિ દેવા ૨/૪
32 અખંડ પિયાજીની આરતી, અતિ હેતે ઉતારૂં મહા મનોહર મૂરતિ, અંતરમાં ધારૂં, ૩/૪
33 અખંડ બિરાજો વાલા મારે મંદિર મોરારિ, ૪/૪
34 અખંડ રહો મંદિરિયે મારે, મોહી હું તો છોગલિયે તારે ૨/૬
35 અખિયન બીચ અબીર ડાર્યો, ડાર્યો અખિયન બીચ અબીર ;૨/૪
36 અખિયનકી લગી ચટકી સજની અંખિ.૩/૪
37 અખિયનમેં હો અખિયનમેં. લટક, લાલનકી વસી ૧/૪
38 અખિયા રંગદીની, શ્યામ મોહે બાવરી કીની ૪/૪
39 અખિયાં અટકી દેખત બનવારી..૨/૪
40 અખિયાં અટકી રહી લખી છબી નટકી૨/૪
41 અખિયાં અટકી રૂપ રસાલ , દેખી મુખ મદન ગોપાલ.....૨/૪
42 અખિયાં અટકી સલોને રૂપ; ૪/૪
43 અખિયાં અબીર ગુલાલસે ભરી .૨/૪
44 અખિયાં ઉરજ રહીરે, રસિક તેરે રૂપમેં૪/૪
45 અખિયાં ઓટ ભયે અકુલાત૩/૪
46 અખિયાં તેરી ચટક રંગીલિયાં વે;૧/૫
47 અખિયાં દરશ વિના દુઃખ પાવે, પ્રાણજીવન પિયાદર્શકી પ્યાસી, પળ જુગ સમ એક જાવે ૩/૪
48 અખિયાં દરશદી પ્યાસીયાં પ્યારાવે;૪/૪
49 અખિયાં ધરત નાહીં ધીર સૈયો મોરીવે;૨/૪
50 અખિયાં ફરકન લાગીરે, અબરે સૈયા મોરી;૧/૧
51 અખિયાં ભરી હે ગુલાલસે મોરી....૪/૪
52 અખિયાં રૂપ લોભાણી રસિયાવરકે૧/૪
53 અખિયાં લગીરી મોય..૪/૪
54 અખિયાં લોભાનીરી, દેખી છબી કુંજબિહારી;૪/૪
55 અખિયાં શામ દરશકી પ્યાસી..૨/૪
56 અખિયાં શ્યામકે રંગ રાતી હો ૪/૪
57 અખિયાં હમારી પ્રભુ દરશકી પ્યાસી..૨/૪
58 અખિયાંમેં અબીર ગુલાલ કનૈયા રે મુઠી ભરકે ન મારો.....૧/૪
59 અખિયાંમેં અબીર ગુલાલ રે ઇન મોહન ડાર્યો;૧/૨
60 અખિયાંમેં જાદુ ભારી ગીરધારી રાજ૧/૪
61 અખિલ બ્રહ્માંડના નાથ અલૌકિક સ્વામી શ્રી સહજાનંદ રે રાજકોટ શ્રીજી પધાર્યા૧/૨
62 અખિલ ભુવન આધાર, જીમત પ્રભુ અખીલ ભુવન આધાર;૨/૨
63 અખિલ સંસારમાં જીવ કૈં અવતરે, ૧/૧
64 અગત્રાઇએઆવી અલબેલરે સંતપતિ શોભે રે૧/૨
65 અગમ અગાધ બાત ત્રિભુવન નાથ તેરી, ૧/૪
66 અગર ચંદનથી રે, ઓરડીએ ભીંતો ઓપી ૨/૪
67 અચજા મું ઘર કાનડે વલા, અચજા મું ઘર કાનડે વલા ૪/૪
68 અચરજ એના અંગમાં અતિ અદ્‌ભુત ભાળી ૪/૫
69 અચલ ધણી શ્રીનાથજી રે, સખી વર્યા મેં તો નાથ; ૪/૪
70 અચાનક અખિયનમેં પિચકારિ રે, ઇન મારી રે, ૪/૪
71 અચાનક આકાશેથી અંગારાની વૃષ્ટિ થાય, ૧/૨
72 અજ સુત સુતા સુત રહો ઉર..૨/૪
73 અજઉ ઘનશ્યામ ન આયો ન આયો.૩/૪
74 અજઉં ન આયોરે પિયરા મોરી પીર ન જાની;૧/૪
75 અજબ તમાસા વા દુનિયાકા, દોઇ પલમેં નાશ પમાસા રે....૨/૪
76 અજબ દેખ શામ છબિ દેખ સલુની; ૪/૪
77 અજબ બની બંગલેકી બેઠક, બેઠે બનવારી બિહારી લાલ૨/૨
78 અજબ બની રે છબી અજબ બની, ૨/૪
79 અજબ બન્યા હે આજ, અવસર અજબ બન્યા હે આજ૧/૪
80 અજબ વસંત વધાવા ચાલો સબ સખી સાજ કરીને ૪/૪
81 અજબ સુરત તેરી બનીરે કનૈયા, કહાં કહું કછુ બનત ન કૈયા.૩/૪
82 અજબ સુરંગ ઉમંગ ભરી હરિ, ..૪/૪
83 અજહું ઘર ન આયો મોરે પિયરા, જાદુ કરીકે ગયો મોહની ડારી..૧/૪
84 અજહું ઘર નાયો શામ પિયારે..૪/૪
85 અજહું ઘરનાયો મો મન ભાયો, લલચાયો પ્રેમ સુધારસ પાયો સુધારસ પાયો...૩/૪
86 અજહું ન આયો બલવીર, કુબજ્યારો કાનો મીત..૫/૬
87 અજહું ન આયો મૈયા મથુરાવાસી..૪/૬
88 અજહું ન આયો મોરે પ્યારેકો સંદેશવા, બસીયો ગિરધર જાઇ વિદેશવા..૩/૪
89 અજહું ન આયો રે કુબજારો મીત કાનો.....૩/૪
90 અજહું ન લઇ પિયા મોરી ખબરવા, બરખન લાગી બેરન બાદરવા બેરન બાદરવા.....૧/૪
91 અજહું નહીં આયો શામ પતીયા ન પઠાયો.....૪/૪
92 અજાન બાહું ઓપતા ભાળીને ભુજદંડ મનડું માને છે.૨/૪
93 અજ્ઞાન અંધારુ રે સખી સર્વે ટળ્યું રે આવ્યો અતિ ઘોર નિશાનો અંત૨/૪
94 અજ્ઞાની તારાં અંતરમાં દેખ વિચારી..૩/૪
95 અજ્ઞાની નર આંખ્યું મીંચી નવ ચાલીએ; ૨/૮
96 અજ્ઞાની સમજ ક્યા સૂતા જમકા ખાયગા જૂતા ૪/૪
97 અટક ગઇ અખિયાંમેં. લટક લાલન હુકી, ખટકત હે દિન દિનાં. ૩/૪
98 અટકી રહો ચેહી ઠોર દીલા રે, ૧/૪
99 અટારિયાં મોરી આજરે(૨), નંદકુંવર નટવર આઇલોરે.1/4
100 અડકે વિધવાને અંગે નર જે સતસંગી૩/૪
101 અડખેપડખે રે, રહ્યાં તીરથ બીજાં આવી..૩/૪
102 અણિયાળી છે અલબેલા, તારી આંખડી રે ૧/૧
103 અણિયાળી રે અળબિલા, થારી આંખડી હો; ૨/૪
104 અણિયાળી રે, મરમાળીરે; કાનુડાની આંખડલી;૩/૪
105 અતરંગ રસભર મચત બિહારી, કરત કલ્લોલ કલા સકલારી; લેત સરસ રસ તાન પ્યારી. ૧/૧
106 અતહિં ચતુર મૈયા મોહન પ્યારો૨/૪
107 અતિ અણિયાળી આંખડી રે ઓપેઅજબ અનુપ ..૬/૮
108 અતિ અદભુત છબી અવલોકી આજે૪/૪
109 અતિ આનંદનો દિન આજ, વિહારીજીલાલ પધાર્યા.૨/૨
110 અતિ ઉત્તમ આસો માસ દિવસ દિવાળી ૨/૪
111 અતિ ઉત્તમ દિવસ આજ એકાદશી આવી રે હરિજનના હૈયામાં હરખ, ઘણેરો લાવી રે ૪/૪
112 અતિ ગમે છે મારા દિલમાં, રસીલી મૂર્તિ તારી રે, ૨/૨
113 અતિ ઘણી પર્ણકુટી પ્રિય લાગે રે, ૧/૧
114 અતિ ચાલ્ય ઉતાવળી રે, ચટકંતિ ચાલતા..૧/૪
115 અતિ તેજોમય દેવાધિદેવ, કરે અનંત ભુવનપતિ ચરણસેવ.૪/૪
116 અતિ મનોહરં સર્વ સુન્દરં તિલકલક્ષણં ચંચલેક્ષણમ્ (શ્રીહરિપ્રાર્થના સ્તોત્રમ્) ૧/૧
117 અતિ શ્રદ્ધાને ભક્તિ પ્રેમથી રે, રૂડા શાક કરે મહારાજ.૪/૪
118 અતિ સ્નેહ સંગાથ, નટવર નાથ, નેણાંમાં રાખશુજી નેણાંમાં રાખશુજી૨/૨
119 અતિ હરખ વધાઇ આજ વદે વ્રજવાસી રે..૨/૪
120 અતિ હેતે કરી મંગળ આરતી કરીએ કમલા વરની રે ૩/૪
121 અતિવેદના વૈતરણીની સહી ન જાય શરીરેજી;૧/૪
122 અતિશે ધન્ય ધન્ય વ્રજસુંદરી હો, ૪/૪
123 અથ મનસિ શનૈઃ સ્થિરત્વમાપ્તે
124 અથવા કથા કીર્તન કરાવે જ્યારે ૧૩/૨૦
125 અથૈકદા દિવ્યતપાસ્તપસ્તપંતપસ્વિનાં કૌતુક કારકર્મકઃ
126 અદભુત ઓપે રે ગોંડળમાં શ્રી હનુમંતા, ૧/૧
127 અદભુત કર્યુ ઉત્તમ કારીગરીનું કામ૪/૪
128 અદભૂત દેખી અસવારીજી મોહ પાંમ્યાં નરનારીજી..૫/૬
129 અદ્ભૂત રસ ભરકે જો ઉઠાવત પ્રીતમ પ્રાણપિયા પિચકારી ૧/૪
130 અદ્વૈતનું દ્વૈત થાય નહિ, જાય જો કલ્પાંત કોટ રે, ૩/૪
131 અધમ ઉદ્ધારણ અવિનાશી, તારા બિરુદની બલિહારી રે૧/૨
132 અધમ ઉદ્ધારણ એવું પોતાનું નામ ૩/૪
133 અધમ ઉધારન તુમ અવિનાશી,..૨/૪
134 અધમ ઉધારવા શ્રી હરિ આવીયા, દીનને મોક્ષ પદ દાન દીધું,..૨/૩
135 અધમ ઓધારણ આ સમે, સહજાનંદ સ્વામી;૧/૪
136 અધમના ઓધાર સંત કેતા સઇ, પણ મુજને તો ભરોસોજ નોતો૬/૮
137 અધર પ્રવાળા સમ શોભે રે, જોઇ મુનિવરનાં મન લોભે રે ૩/૪
138 અધર્મી દેખને અંધા, અકલ તો ક્યાં ગઇ ત્હારી;૪/૪
139 અધિક પ્યારે મોહે પ્રગટ ગોવિંદ૧/૪
140 અધિક માસ આવ્યો નાવીયા, અલબેલો આ વારજી;૧૩/૧૩
141 અધિક માસે અલબેલા જાણી, અબળાની પૂરણ પ્રીત રે;૧૩/૧૩
142 અનતજી ન જાઓ (ર) રસિક પિયા, મેરે ઘરસેં ઘનશ્યામ.૧/૪
143 અનવટવા લે ગયો સાવરો, સાવરો કે કાન બાવારો;૩/૪
144 અનંત અપાર એને કૈયેજી રે, મનન કરી અમે મગન રૈયેજી રે; ૩/૪
145 અનંત કળા અનંત રૂપ, અનંત શકિતધર શ્યામ, ૩/૪
146 અનંત કોટિ વંદન હો જગતાતને, ૧/૧
147 અનંત લીલા કરી હરી, આપી સુખ અપાર;૧૪/૧૫
148 અનાવૃષ્ટિ ને અતિવૃષ્ટિ, તેમજ અગ્નિ ભય થાયજી;૪/૪
149 અનિહાંરે- અંતરધાન ભયે હેં મુરારી, મણિ વિન ફણી જ્યું વિકળ વ્રજનારી;૧૩/૩૬
150 અનિહાંરે- એક ગોપ હો કહત પોકારી, આયો દાવાનળ દુઃખકારી.૧૭/૩૬
151 અનિહાંરે- કરી સનમાન કહે વ્રજનારી, હમકું ક્યું તજી ગએ કુંજવિહારી;૨૬/૩૬
152 અનિહાંરે ખેલત રંગ હોરી રે, ૧/૧
153 અનિહાંરે- ગઇ કૃષ્ણકે સંગ જો બાળા, વાકોં પુણ્ય હે પરમ વિશાળા.૨૦/૩૬
154 અનિહાંરે- ગોપી વિરહ અનળસેં પ્રજારી, સિંચો અધરસુધાસેં વિચારી.૮/૩૬
155 અનિહાંરે- જબ વ્રજનારી પ્રભુ ઢીગ આઇ, ૨/૩૬
156 અનિહાંરે- જો દ્રઢ સ્નેહ તુમારો, તો તુમકું ભયો દર્શ હમારો;૩/૩૬
157 અનિહાંરે- તરુ વેલીનકું વ્રજનારી, ફિરે પુછતી સબ સકુમારી.૧૮/૩૬
158 અનિહાંરે- તુમ ધર્મ કહે ગિરિધારી, સોતો સબહિ સત્ય સુખરૂપ.૬/૩૬
159 અનિહાંરે- નરનારી પ્રવીન હે જોઇ, પ્રીતિ તુમસો કરે દ્રઢ સોઇ.૭/૩૬
160 અનિહાંરે- પ્યારે કઠીન વચન નહિ કેના, કરે વિનતિ સોઉ સુની લેના૫/૩૬
161 અનિહાંરે પ્રીતમ પિયા પ્યારે રે, એજી રાજીવલોચન નાથ ૨/૮
162 અનિહાંરે ફૂલન હિંડોરે ઘનશ્યામ, ઝૂલત રસિક પ્રીતમ સુખધામ૪/૪
163 અનિહાંરે ફૂલન હિંડોરો બનાઇ, શ્યામા શ્યામ ઝૂલત સુખદાઇ;૩/૪
164 અનિહાંરે બાવરે બનમારી રે, ભયે ભૂધર રંગભરેલ;૩/૮
165 અનિહાંરે- બાળકૃષ્ણ કોઉ બની આવે, ઘુંટુરની ચલત નુપુરકું બજાવે, ૧૬/૩૬
166 અનિહાંરે- મમ ગુન શ્રવન કીરતન ધ્યાના, તિનહિસેં મહાસુખ હોત સુજાના;૪/૩૬
167 અનિહાંરે રંગ હિંડોરે પિય પ્યારી ઝૂલત જુગલ કિશોરી;૨/૪
168 અનિહાંરે રંગ હિંડોરે વિહારી, ઝૂલત રસિક શ્યામ ગિરિધારી;૧/૪
169 અનિહાંરે- વનવેલીકું પુછીકેં હારી, પ્રભુ સંગ પ્રેમ મગન વ્રજનારી;૧૫/૩૬
170 અનિહાંરે વિરજ રહી હારીરે, ૧/૮
171 અનિહાંરે- વિરહ વિકળ વ્રજનારી, પુછત સબ તરુકું સકુમારી;૧૪/૩૬
172 અનિહાંરે- વ્રજનારી વેગસેં આઇ, ચલી ચરનકે મગ મુદ પાઇ.૧૯/૩૬
173 અનિહાંરે સંતન સંગ ખેલેરે, એજી ધરમતનય સુખધામ;૬/૮
174 અનિહાંરે હિલ મિલ આઓ. હિંડોળા ગાઇએ, જીવન ઝૂલાઇકે પરમ મુદ પાઇયે ૧/૨
175 અનિહાંરે હિંડોળામેં જોડી જુગલ ઝૂલે, કમલકિનાઇ વ્રજવધુ ઝુલે ૨/૨
176 અનિહાંરે-એસી સબહિ નિશા ઉજીયારી, તામે સંગ લીયે વ્રજનારી.૩૧/૩૬
177 અનિહાંરે-ગોપી રાસ રમણ શ્રમહારિ, યાકે શ્રમજળ લુંછે મુરારિ૨૯/૩૬
178 અનિહાંરે-નૃપકું ભયો સંશય ભારિ, પ્રગટે ધર્મ સ્થાપનકું મુરારી૩૨/૩૬
179 અનિહાંરે-મુરલીકો નાદ સુની વ્રજબાળા, ૧/૩૬
180 અનિહાંરે-વેગસેં દોરી ગોપી સુજાના, માનુ સબ તનમેં આવત ભયે પ્રાના, ૧૫/૩૬
181 અનિહાંરે-શ્રી હરિસંગ નચત હે નારી, ભઇ નુપુર કંકન ઘુની ભારી;૨૮/૩૬
182 અનિહાંરે-સિંચે શ્યામકું જળ વ્રજનારી, કરે ખેલ પરમ સુખકારી.૩૦/૩૬
183 અનિહાંરે-સુની સબ ગોપી શ્રીમુખ બાની, ભઇ રસમગ્ન અધિક હરખાની;૧૭/૩૬
184 અનિહાંહાંરે અલબેલા મોહન ઘેર આવો, ૧/૪
185 અનિહાંહાંરે આવો જાદવ જોયા જેવા, ૨/૪
186 અનિહાંહાંરે ઝૂલે હિંડોળે કાન રંગીલો ૧/૪
187 અનિહાંહાંરે ઝૂલો રસિયાજી રતન હિંડોરે૨/૪
188 અનિહાંહાંરે ઝૂલો સુંદરશ્યામ વિહારી, ૧/૪
189 અનિહાંહાંરે ઝૂલો હિંડોળે ઘનશ્યામ, ૩/૪
190 અનિહાંહાંરે ઝૂલો હિંડોળે છેલ ગુમાની, ૪/૪
191 અનિહાંહાંરે પ્યારો હિંડોળે વિરાજે ૨/૪
192 અનિહાંહાંરે મનમોહન પ્રીતમ પ્યારા, ૪/૪
193 અનિહાંહાંરે વાલી લાગે વાલા તારી વાણી, ૩/૪
194 અનિહોરે બિરજ રહી તુંમકું રે, ૪/૮
195 અનિહોરે સનેહિ શામળા સોરઠવાસી શ્યામ નેહ નિભાવણ નાથજી છોજી પૂરણકામ ૧/૪
196 અનિહોરે સોરઠિયા સાયેબા સોરઠના શિરદાર, સોરઠ ગાતા સાંભરો, શ્રીધર્મ કુમાર. હોરે ૩/૪
197 અનિહોરે સોરઠિયા, નાથજી નવ રહિએ દૂર સનેહ ભર્યા આવી ભેટ્જો ૪/૪
198 અનિહોરે સોરઠીયા શ્રી હરિ તજી સોરઠ દેશ; કયાં રે વસ્યા અલબેલડા તમે નટવર વેષ; હોરે ૨/૪
199 અનુજ ઉદાસી કહતયૌ બદનસેં, કહાં ગયે શ્રી ઘનશ્યામ રે ભૈયા, ૧/૧
200 અનુપ ઇડર દેશમાં પુર ટોડલા પ્રખ્યાત છે, ૧/૧
201 અનુપમ ગામ છે શુભ આખુ રે૨/૨
202 અનુભવની રે ઉઘાડીને આંખ્ય સંત ચિંતામણી સેવીયે..૩/૪
203 અનુભવી આનંદમાં, ગોવિંદ ગાવે રે, ૪/૪
204 અનુભવી આનંદમાં, બ્રહ્મરસના ભોગી રે;૧/૪
205 અનુભવીને અંતરે ઉત્સાહ ભારી રે ૧/૧
206 અનુભવીને અંતરે, રહે રામ વાસે રે;૩/૪
207 અનુભવીને આપદા, અંતરથી ભાગીરે;૨/૪
208 અનેક ગુણ કર્યા તમે અમને, તે વાલમ નહિ વિસારું, ૬/૧૨
209 અનેક જનમનાં મારા પૂન્ય ઉગીયાં૩/૪
210 અન્નકૂટકો આયો ઉત્સવ, અન્નકૂટકો આયો;૧/૪
211 અન્ય પદારથ પ્રભુ વિના, તેમાં પ્રીતિ ન હોય લગાર; ૧/૧
212 અપના યા જગમેં નહીં કોય ૨/૪
213 અપની કર લીની અલબેલે આજ મોકુ..૪/૪
214 અપને લાલકું સીખ લગાયકે બરજ જસોદા રાની૩/૪
215 અપનો બીરદ બિચારો નાથ, ૨/૪
216 અપરાધી હું ઘણો આપનોરે , નિર્લજ છું નહીં લાજરે.૨/૪
217 અબ અખિયનકો ફલ પાયે. મનુષ્ય દેહહુકો જો લાવ, સબહિ મેરે આયે. .૪/૪
218 અબ આય સહજાનંદ સુખકંદ સલૂની મૂર્તિ મોરે ઉરવસી, તન પહેરકેજામો જરકસીયો; હો કટી તટપે પટકસી ૧/૪
219 અબ એસી મોય ટેવ પરી રે, ટેવ પરી મોય ટેવ પરી રે૩/૪
220 અબ કહાં દરશન પાવું ગિરધારી રે, ..૨/૪
221 અબ કહાંરિ પોકારેં જાય નંદરાની, નંદરાની પ્યારી નંદરાની૨/૪
222 અબ કુન શામ મિલાવે સખિ, હમ અબ કુન શામ મિલાવે રે. ૩/૪
223 અબ કેસેં કરીહુંરે પ્યારે બિના મોયે પરત ન ચેના;૪/૪
224 અબ કોન તોસે જોરેરે જીયા જોરેરે;૨/૪
225 અબ ક્યું ધિર ધરુંગી શામ બિન, અબ ક્યું ધિર ધરુંગી ૪/૪
226 અબ તો કનૈયા, રખું નેનનને રે હો...૪/૪
227 અબ તો નહિં છોડું મુરારી૪/૪
228 અબ તો નાથ નિભાઇ લીજે, ૪/૪
229 અબ તો મોય હાં, અબ તો મોય લગન લાલનસેં લગી.૧/૪
230 અબ તો સનેહી સુધ લીજે જરી૧/૪
231 અબ તો હમ પ્રીત અચલ મોહન સંગ જોરી;૪/૪
232 અબ ધર્મકુંવર કહાં બીલમાયે૧/૬
233 અબ ધર્મકુંવર બિસરત નાઇ;૩/૬
234 અબ ન જીયુંગી અબ ન જીયુંગી, નંદકુંવર બિના અબ ન જીયુંગી૪/૪
235 અબ નહિ છોડું ચરન સરોજ, એ ચરનસરોજ, ૨/૪
236 અબ નહીં છાંડુ ચરન સરોજ નાથ, મન ક્રમ વચ કર ગિરિધર શ્રી હરિ૧/૬
237 અબ ના દેસાંરે જાવા ના દેસાં કેસરિયા, જાવા ના દેસાં૩/૪
238 અબ ના સુનુંગી તેરી બાંસુરીકી તાન; ૧/૧
239 અબ પનિયાં ભરન કેસે જાઉં, સાંવરે બિચમેં ધૂમ મચાઇ.૨/૪
240 અબ ભયહારી ઘનશ્યામ વરી જાવું રે, ૨/૪
241 અબ મેરો ભાગ્ય ઉદે ભયો આઇ, ..૪/૪
242 અબ મેરો ભાગ્ય ઉદે ભયો હે બેની ૩/૫
243 અબ મેં કેસી કરુવે, સૈયા મોરી વે સૈયા મોરી;૪/૪
244 અબ મેં તો નેંનસે ન્યારો૪/૪
245 અબ મોય બાન પર ગઇ ભારી રે૪/૪
246 અબ મોય શામ સંગ (ર) પ્રીત ભઇ લાગ્યો મોકુ રસિકકો રંગ૩/૪
247 અબ મોહે નાહીં ન ચેનારી, બિનું દેખે શ્યામ સુંદરવર સુખ દેના૪/૪
248