આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: ગોપી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અનવટવા લે ગયો સાવરો, સાવરો કે કાન બાવારો;૩/૪
2 અમને તો જોગની વાત ઉદ્ધવજી, અંતરમાં નવ ભાવે રે ૩/૪
3 અમે કહો વ્રજમાં કેમ રહીયે મૈયા રે તારો લાલ અટારો..૧/૪
4 અરજી એક અમારી, ઉદ્ધવજી અરજી એક અમારી..૫/૮
5 આજ ઉજાગરો નેણ દીસે હરિ પ્રાતઃ સુધી કેની સાથે જાગ્યા ..૧/૪
6 આજ પરભાતના અસુરા આવીયા લાલ ક્યાં એવડી વાર લાગી ..૨/૪
7 આજ શરદ પૂનમનો ચંદો રે, અતિશે શોભે આકાશે ૧/૪
8 આવો હરિ મહી વલોવા, મીષે મંદિરીયું જોવા ૧/૮
9 ઇન મોરન શોર મચાયો રે મોહન પિયા ઘન બરસન આયો ૨/૪
10 એ સખી નિરખ છબી નંદલાલકી.એ સખી નિરખ છબી નંદલાલકી.૧/૪
11 એટલી સોબત સારી, સખી એની એટલી સોબત સારી..૭/૮
12 એરી મેં બહુત કહી સમજાયે;૪/૪
13 એરી લાલ રમે સંગ ગ્વાલનકે, મિલ ગાવત પ્યારે રંગ હોરી.૪/૪
14 એરી સાંવરો ડારત પિચકારી..૨/૨
15 ઓધવજી ઘનશ્યામ અમારી, આંખડલીના તારાજી;૬/૬
16 ઓધાજી અમે શ્યામને શું કહી મેલું રે૧/૪
17 કજિયાળી રે કજિયાળી કેવાં વેણ લાવે છે ટાળી ૬/૮
18 કહો જું રંગીલે કાના કહાં રેન જાગે ૨/૪
19 કહોને ઉદ્ધવજી વ્રજની કયારે, વાત કરે છે વહાલો રે ૪/૪
20 કાનજી શું કહી મેલ્યું રે, ઓધાજી અમને કાનજી શું કહી મેલ્યું ૧/૪
21 કાનને એટલું કહેજો, ઉદ્ધવજી કાંનને એટલું કહેજો૮/૮
22 કાનુડો રે કાનુડો રે, જમુનાજીને આરે પાણીડાં વાળે રે બે'ની કાનુડો ૧/૮
23 કુણ તપ કીધલાં વ્રજતણી વનિતા રંગભીનો જેને સંગ રાતા..૪/૪
24 કુબજાને વશ થયા, સખી કાન કુબજાને વશ થયા..૬/૮
25 કેસે જાઉ પનિયાં રોક્યો પનઘટવા૧/૮
26 ખેલત ઘનશ્યામરી,ખેલત ઘનશ્યામરી, બાવા નંદજી કે ધામરી.૨/૪
27 ખેલત નંદ કિશોર આલી, આલી ખેલત નંદ કિશોર ;૪/૪
28 ખેલત નંદકુમાર રે, વ્રજમેં રંગ હોરી ૪/૪
29 ખેલે ખાંતીલો રે ખાંતીલો, નટનાગર છેલછબીલો રે ૨/૪
30 ખોટી થામા રે ખોટી થા મા કાના મગને ભરોંસે મરી ખા મા રે ૭/૮
31 ગિરિધર ઘેલો તૂર બાઇ તારો ગિરિધર;૭/૮
32 ગિરિધર દોરત ગેલ રે રંગ લે પિચકારી ૩/૪
33 ગુજરિયાં લૂટી (૨) કે લૂટી ઘનશ્યામ૧/૨
34 ગેલ પર્યો નંદલાલ મેરી.મેરી ગેલ પર્યો નંદલાલ..૧/૪
35 ગોકુલમાં ગિરધારી, નહિ આવે ગોકુળમાં ગીરધારી..૨/૮
36 ગોપી ગ્વાલનમેં હોરી ખેલે પિયા..૩/૪
37 ચાલો ચાલો સૈયરનો સાથ, વ્રુન્દાવન જઇએ રે;૧/૮
38 છોડો મેરો ચીર શ્યામ ચીડીયા કરત સોર, હોત હે ઘંટા ઘોર ૩/૪
39 જાઓ જાઓ છબીલે છેલ રે, મોરી રસિયા ન રોકો ગેલ૧/૪
40 જાવા દેને રે જાવા દેને કાના ગાળ્યું બોલે છે આવીને કેને રે ૧/૮
41 જાવા દ્યો જમુના પાણી હો કાનુડાઃ૧/૮
42 જીવત કેમ કરી જાયે, જીવન વિના.જીવત કેમ કરી જાયે,૪/૮
43 જીવન જીવતાં કરો.ગોકુલવાસી જીવન જીવતાં કરો;.૩/૮
44 જુગતિ તમારી રે મેં જાણી, કીધી તમે કુબ્જાને પટરાણી ૩/૪
45 જોગનો સંદેશો લાવ્યા રે, ઉધાજી ! તમે જોગનો સંદેશો લાવ્યા ૨/૪
46 ઝાલી બાંહી પરસ્પર ઝૂંબે, લતા લંબ તણી પર લૂંબે ૪/૪
47 તારી મીટ્યમાં મોહન વેલ્ય કાનડ કાળા રે ૬/૯
48 તુંને જાણું રે તુંને જાણું શાને કાજે કરે છે ધીંગાણું રે ૩/૮
49 દાણ દેને રે દાણ દેને તારો રાજા હોય તો લાવ તેને રે ૨/૮
50 દૂર રહીયે રે દૂર રહીયે એવી વાતે ફજેત કાના થઇએ રે ૫/૮
51 દૂરીજન દેખશેરે, પાલવડો મારો મેલ છબીલા;૧/૪
52 ધન્ય શરદ પૂનમની રજની રે, રસિક સલૂણો રાસ રમે ૪/૪
53 ન ઘટે તમને રે, એવું બોલ્યું બહુનામી ૬/૮
54 ન જાઓરી ભરન કોઉ પાની. ખેલે હોરી મોહન મગ રોક રયે, દેખ નારી ડારે ભર પિચકારી, ગાત ગારી ઉનમત ભયે ૧/૪
55 નવલ ગુમાની ભરન દે પાની નવલ ગુમાની ભરન દે પાની ૨/૪
56 નાગર નંદદુલારો રે મન મસ્ત કનૈયો નંદદુલારો ૧/૮
57 નિઃશંક થઇને રે, આવી વનમાં વ્રજનારી ૪/૮
58 પગ ઝાંઝર ઝાલ્યું ઝળકે રે, કાન આકોટા ગોપીને ૩/૪
59 પધારો પધારો નાથ કરુણા કરી શ્યામળા એકલાં સુખ નાવે..૩/૪
60 પનીયાં ભરત મત રોકોરે સાંવરિયા, સીધો ચલોજા તેરી૨/૪
61 પ્રાણજીવનને રે, વ્રજ ત્રિય ઉભી ચહુ પાસે ૮/૮
62 પ્રીતડી વાઘી રે મારે પ્રીતડી વાઘી સખી શામળિયા સંગાથે મારે, પ્રીતડી વાઘી ..૪/૪
63 પ્રીતમ પ્યારી સુજાન દોઇ મિલ ખેલત હે રંગ હોરી માઇ ૪/૪
64 બંસી વાઇ રે, સુંદરવર કુંજવિહારી ૩/૮
65 બ્રજ ખેલત કુંજવિહારી, હો બંસી વારો રંગ મેં ;૨/૪
66 ભલાજી મેરો કંગના નિકારી ગયોરે, કદમકી કુંજમેં૧/૪
67 ભાવ અલૌકિક રે, અબલાનો દીઠો ભારી ૭/૮
68 મથુરાથી મોહન પાસેથી, ઉદ્વવજી ભલે આવ્યા રે ૧/૪
69 મન મસ્તાની માનની, ડહાપણમાં ડોલે મુજને તે મોહ પમાડવા, મીઠું મીઠું બોલે ૬/૧૨
70 મહીવાળી રે મહીવાળી મુખે બોલ તું વેણ સંભારી રે ૪/૮
71 માઇ મેરી ગિરધર ગેલ પેર્યો,..૧/૪
72 માતાજી જશોદા રે, મેલો ઘર માહરે રે ૪/૪
73 મારગ મેલો ગિરિધારી, હો રસિયા મારગ;૩/૮
74 મારા આત્માના આધાર, પ્રિયતમ પ્યારા રે ૯/૯
75 મારા મંદિરિયામાં માવ મોજું માણો રે ૪/૯
76 મારા સમ માર માં રે, કાંકડલી મને કાન રંગીલા;૩/૪
77 મારૂં મનગમતું કરી માવ સુખડું દીધું રે ૩/૯
78 મારે ઘરે આવજો માવા મીઠી મીઠી મોરલી વાવા ૩/૮
79 મારે ઘેર આવજો રે કાના, શાને તમે રહો છો છાનામાના ૪/૪
80 મારે મંદિર આવો માવ રંગભર રમીએ રે ૮/૯
81 મુને મારો માં મોહન આંખડલી રે, અળવ કરો છો અલબેલા આજ તો .૪/૪
82 મુરલિયાં સાંવરેને બજાઇ હો ૨/૪
83 મેરી લાલ ચુનરિયાં ફારી ગિરિધારી ગારી મુખ બોલકે ૨/૪
84 મેરો મધુબન માખન ખાયો......૩/૪
85 મેલો મેલો મારગડો રે માવા, જેલ કરો માં, દીયો મુને જાવા ૧/૪
86 મોરી બુંદન ભીંજત સારી રે બિહારીલાલ ચલો કુંજનમેં ૧/૪
87 મોહન ચાલ્યા મેલી, મથુરા મોહન ચાલ્યા મેલી..૧/૮
88 રમે રાસ મનોહર રસિયો, જરિયાન ફેંટો કટિ કસિયો ૨/૪
89 રસિયાની કહોને રીતિ રે, ઉધાજી અમને રસિયાની કહોને રીતિ ૩/૪
90 રસિયો રાસ રમે રે રાસ રમે, ગોપીને મનડે ગમે રે ૧/૪
91 રાત શરદ પૂનમની રાજેરે, અતિશે સુંદર અજવાળી ૨/૪
92 રી હોરી ખેલત નંદકે નંદા..રી હોરી ખેલત નંદકે નંદા,૩/૪
93 વહાલાજીની વાતુ જાણી રે, ઉધાજી ! અમે વહાલાજીની વાતુ જાણી ૪/૪
94 વહાલો મારો વનમાલી રે વનમાલી, વનમાલી, રમે જોડ બની રૂપાલી રે ૩/૪
95 વાજાં વિવિધ ભાંતિ તહાં વાજે, કેઇ સિદ્ધ મલ્યા જોવા કાજે ૩/૪
96 વ્યાપક બ્રહ્મને કોઇક વિચારે, જે તમ જેવા જોગી રે ૨/૪
97 વ્રજ વિનતાને હરિ, પકર લિયારી, વ્રજ વિનતાને હરિ, પકર લિયારી ૪/૪
98 વ્રજનો જીવન રે, એમ બોલ્યા કુંજવિલાસી ૫/૮
99 વ્રજમેંહી સુંદરવર ઘનશ્યામ, ખેલત જમુના તીરરી, ૧/૧
100 વ્રજરાજ રમે સંગ ફાગ સખી, ચલ દોર દોર દેખન જૈયેં,૧/૪
101 વ્હાલા સુંદર શ્યામ સુજાણ મારે ઘેર આવો રે ૫/૯
102 શોભે છે શ્યામલિયો રે શ્યામલિયો, વ્રજનારી પર અઢળક ઢળિયો રે ૪/૪
103 શોભે શરદ નિશા અતિ સારી, રમે ગોપી ને ગિરિધારી ૧/૪
104 શ્યામરેકી વંશી હોરી ખેલે, શ્યામરેકી વંશી હોરી ખેલે,૨/૪
105 સખી શ્યામરેકુ, ગાવત ગારી..૧/૨
106 સબહી બસતહેં ચોર મધુબન;૨/૪
107 સૈયર સહુ ચાલો રે ચાલો, હાંરે જોવા નટવર નંદજીનો લાલો ૧/૪
108 હમસેં કાહે રિસાને કનૈયા..૧/૪
109 હરિ રીઝયા રે હરિ રીઝયા ભાળી ભાવ ગોપીનો પ્રેમ ભીંજયા રે ૮/૮
110 હું તો છું ઘણી નગણી નાર તોય તમારી રે ૨/૪
111 હોરી ખેલત નંદ દુલારો રે.હોરી ખેલત નંદ દુલારો રે,૩/૪
112 હોરી ખેલે પિયા ચલ દેખ સખી, મચી ધૂમ રાજન અતિ નીકે૧/૪