આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: ગોપી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અનવટવા લે ગયો સાવરો, સાવરો કે કાન બાવારો;૩/૪
2 અમને તો જોગની વાત ઉદ્ધવજી, અંતરમાં નવ ભાવે રે ૩/૪
3 અમે કહો વ્રજમાં કેમ રહીયે મૈયા રે તારો લાલ અટારો..૧/૪
4 અરજી એક અમારી, ઉદ્ધવજી અરજી એક અમારી..૫/૮
5 અલ્યા કેમ વાર્યું નથી કરતો રે, કે કોઇની લાજ નથી ધરતો રે ૫/૮
6 આજ ઉજાગરો નેણ દીસે હરિ પ્રાતઃ સુધી કેની સાથે જાગ્યા ..૧/૪
7 આજ પરભાતના અસુરા આવીયા લાલ ક્યાં એવડી વાર લાગી ..૨/૪
8 આજ શરદ પૂનમનો ચંદો રે, અતિશે શોભે આકાશે ૧/૪
9 આવી બાઝોમાં જમુનાનેતીરે રે, શ્યામ મારગ મેલીને રહો વેગળા ૨/૪
10 આવો હરિ મહી વલોવા, મીષે મંદિરીયું જોવા ૧/૮
11 ઇન મોરન શોર મચાયો રે મોહન પિયા ઘન બરસન આયો ૨/૪
12 એ સખી નિરખ છબી નંદલાલકી.એ સખી નિરખ છબી નંદલાલકી.૧/૪
13 એટલી સોબત સારી, સખી એની એટલી સોબત સારી..૭/૮
14 એરી મેં બહુત કહી સમજાયે;૪/૪
15 એરી લાલ રમે સંગ ગ્વાલનકે, મિલ ગાવત પ્યારે રંગ હોરી.૪/૪
16 એરી સાંવરો ડારત પિચકારી..૨/૨
17 ઓધવજી ઘનશ્યામ અમારી, આંખડલીના તારાજી;૬/૬
18 ઓધાજી અમે શ્યામને શું કહી મેલું રે૧/૪
19 ઓરા આવોને ગુણીયલ ગિરિધારી, તારા મુખડા ઉપર જાઉં વારી રે ૫/૫
20 કજિયાળી રે કજિયાળી કેવાં વેણ લાવે છે ટાળી ૬/૮
21 કહો જું રંગીલે કાના કહાં રેન જાગે ૨/૪
22 કહોને ઉદ્ધવજી વ્રજની કયારે, વાત કરે છે વહાલો રે ૪/૪
23 કાનજી શું કહી મેલ્યું રે, ઓધાજી અમને કાનજી શું કહી મેલ્યું ૧/૪
24 કાનને એટલું કહેજો, ઉદ્ધવજી કાંનને એટલું કહેજો૮/૮
25 કાના ! જાવા દ્યો મારે ઘર કામ છે રે ૮/૮
26 કાનુડે મથા ઘોરી આઉં, કાનુડે મથા ઘોરીડે, આઉં ૧/૪
27 કાનુડે વટ, આઉં વેદી, ભેણું કાનુડે વટ આઉં વેદીડે ૩/૪
28 કાનુડો રે કાનુડો રે, જમુનાજીને આરે પાણીડાં વાળે રે બે'ની કાનુડો ૧/૮
29 કુણ તપ કીધલાં વ્રજતણી વનિતા રંગભીનો જેને સંગ રાતા..૪/૪
30 કુબજાને વશ થયા, સખી કાન કુબજાને વશ થયા..૬/૮
31 કેસે જાઉ પનિયાં રોક્યો પનઘટવા૧/૮
32 કોડીલા નંદકુમાર, વહાલા મનમાં વસી તારી મૂરતિ ૧/૪
33 કોડીલો ઝીલે રે છેલો કાનજી રે, નિર્મળ રૂડાં જમુના કેરાં નીર રે ૪/૪
34 ખેલત ઘનશ્યામરી,ખેલત ઘનશ્યામરી, બાવા નંદજી કે ધામરી.૨/૪
35 ખેલત નંદ કિશોર આલી, આલી ખેલત નંદ કિશોર ;૪/૪
36 ખેલત નંદકુમાર રે, વ્રજમેં રંગ હોરી ૪/૪
37 ખેલે ખાંતીલો રે ખાંતીલો, નટનાગર છેલછબીલો રે ૨/૪
38 ખેલે જમુનામાં નંદદુલારો રે, મોહન વનમાળી ૬/૮
39 ખોટી થામા રે ખોટી થા મા કાના મગને ભરોંસે મરી ખા મા રે ૭/૮
40 ગિરિધર ઘેલો તૂર બાઇ તારો ગિરિધર;૭/૮
41 ગિરિધર દોરત ગેલ રે રંગ લે પિચકારી ૩/૪
42 ગુજરિયાં લૂટી (૨) કે લૂટી ઘનશ્યામ૧/૨
43 ગેલ પર્યો નંદલાલ મેરી.મેરી ગેલ પર્યો નંદલાલ..૧/૪
44 ગોકુલમાં ગિરધારી, નહિ આવે ગોકુળમાં ગીરધારી..૨/૮
45 ગોપી ગ્વાલનમેં હોરી ખેલે પિયા..૩/૪
46 ગોવાલીડે ઘેલી કીધી રે, કાનુડે વેણ વજાડીને ૧/૪
47 ચાલો ચાલો સૈયરનો સાથ, વ્રુન્દાવન જઇએ રે;૧/૮
48 ચાલો સૈયોં જાયે જમુનાકાંઠડે રે, ખાંતીલે માંડયો સુંદર ખેલ રે ૧/૪
49 છોડો મેરો ચીર શ્યામ ચીડીયા કરત સોર, હોત હે ઘંટા ઘોર ૩/૪
50 જમુનામાં ઝીલે રે સુંદર શ્યામળો રે, સર્વે ગોવાલીડાને સાથ રે ૩/૪
51 જશોદા ! મારે મંદિર મેલો કાનને રે ૬/૮
52 જાઓ જાઓ છબીલે છેલ રે, મોરી રસિયા ન રોકો ગેલ૧/૪
53 જાવા દેને રે જાવા દેને કાના ગાળ્યું બોલે છે આવીને કેને રે ૧/૮
54 જાવા દ્યો જમુના પાણી હો કાનુડાઃ૧/૮
55 જીવત કેમ કરી જાયે, જીવન વિના.જીવત કેમ કરી જાયે,૪/૮
56 જીવન જીવતાં કરો.ગોકુલવાસી જીવન જીવતાં કરો;.૩/૮
57 જુગતિ તમારી રે મેં જાણી, કીધી તમે કુબ્જાને પટરાણી ૩/૪
58 જોગનો સંદેશો લાવ્યા રે, ઉધાજી ! તમે જોગનો સંદેશો લાવ્યા ૨/૪
59 ઝાલી બાંહી પરસ્પર ઝૂંબે, લતા લંબ તણી પર લૂંબે ૪/૪
60 તમને કહુંછું માણસ કેરી રીત રે આજ, વહાલા રોકોમાં મુને વાટમાંરે ૪/૪
61 તારા છોગલિયામાં લલચાણી રે, છેલા છોગાળા ૨/૮
62 તારાં નેણાં કામણગારાં રે, કામણગારાજી ૧/૮
63 તારી મીટ્યમાં મોહન વેલ્ય કાનડ કાળા રે ૬/૯
64 તારૂં રૂપ જોઇને હું તો રીઝી રે, રૂપાળા રસિયા ૪/૮
65 તુંને જાણું રે તુંને જાણું શાને કાજે કરે છે ધીંગાણું રે ૩/૮
66 થૈને લીલતણા લાડા રે, કે આવી ઉભા છો કેમ આડા રે ૮/૮
67 દાણ દેને રે દાણ દેને તારો રાજા હોય તો લાવ તેને રે ૨/૮
68 દૂર રહીયે રે દૂર રહીયે એવી વાતે ફજેત કાના થઇએ રે ૫/૮
69 દૂરીજન દેખશેરે, પાલવડો મારો મેલ છબીલા;૧/૪
70 ધન્ય શરદ પૂનમની રજની રે, રસિક સલૂણો રાસ રમે ૪/૪
71 ન ઘટે તમને રે, એવું બોલ્યું બહુનામી ૬/૮
72 ન જાઓરી ભરન કોઉ પાની. ખેલે હોરી મોહન મગ રોક રયે, દેખ નારી ડારે ભર પિચકારી, ગાત ગારી ઉનમત ભયે ૧/૪
73 નવલ ગુમાની ભરન દે પાની નવલ ગુમાની ભરન દે પાની ૨/૪
74 નંદના નંદનથી રે, લાગ્યો મારે નેહડો રે ૧/૪
75 નાગર નંદદુલારો રે મન મસ્ત કનૈયો નંદદુલારો ૧/૮
76 નિરમોહીડા શ્યામ હમારા રે, ભુધર કોણે ભરમાવ્યા ૪/૪
77 નિઃશંક થઇને રે, આવી વનમાં વ્રજનારી ૪/૮
78 પગ ઝાંઝર ઝાલ્યું ઝળકે રે, કાન આકોટા ગોપીને ૩/૪
79 પધારો પધારો નાથ કરુણા કરી શ્યામળા એકલાં સુખ નાવે..૩/૪
80 પનીયાં ભરત મત રોકોરે સાંવરિયા, સીધો ચલોજા તેરી૨/૪
81 પ્રાણજીવનને રે, વ્રજ ત્રિય ઉભી ચહુ પાસે ૮/૮
82 પ્રીતડી વાઘી રે મારે પ્રીતડી વાઘી સખી શામળિયા સંગાથે મારે, પ્રીતડી વાઘી ..૪/૪
83 પ્રીતમ પધારો રે, ઘેર મારે ગિરિધારી ૧/૪
84 પ્રીતમ પ્યારી સુજાન દોઇ મિલ ખેલત હે રંગ હોરી માઇ ૪/૪
85 પ્રીતમજી વેલા પધારો રે વાટ જુએ છે વ્રજનારી ૧/૪
86 બંસી વાઇ રે, સુંદરવર કુંજવિહારી ૩/૮
87 બેની પાણીડે ગઇ'તી હું જમુનાને તીરે, ડોલરીયો વર દીઠો રે ૨/૪
88 બ્રજ ખેલત કુંજવિહારી, હો બંસી વારો રંગ મેં ;૨/૪
89 ભલાજી મેરો કંગના નિકારી ગયોરે, કદમકી કુંજમેં૧/૪
90 ભાવ અલૌકિક રે, અબલાનો દીઠો ભારી ૭/૮
91 મથુરાથી મોહન પાસેથી, ઉદ્વવજી ભલે આવ્યા રે ૧/૪
92 મથુરાના વાસી માવા રે, પ્રીતમ આવો પાતળિયા ૩/૪
93 મથુરામાં મહી વેચવા જાયે, દહાડી દહાડી ખોટી કેમ કરી થાયે ૪/૪
94 મન મસ્તાની માનની, ડહાપણમાં ડોલે મુજને તે મોહ પમાડવા, મીઠું મીઠું બોલે ૬/૧૨
95 મરમાળાજી ! આવો મારા મોલમાં રે, પાતળિયા રંગીલા મારા પ્રાણ રે ૨/૪
96 મહીવાળી રે મહીવાળી મુખે બોલ તું વેણ સંભારી રે ૪/૮
97 મા જમુનાને આરે ઉભો છેલ છબીલો, મુને જવા દે ભરવા પાણી રે ૧/૪
98 માઇ મેરી ગિરધર ગેલ પેર્યો,..૧/૪
99 માડી જાવા દે કાનુડાને કેડે, એના મોહીછું મોલીડાને છેડે રે ૪/૫
100 માતાજી જશોદા રે, મેલો ઘર માહરે રે ૪/૪
101 માથે લાગે છે મહીડાનો ભાર રે, કાના, જાવા દ્યો મારે ઘેરે કામ છેરે ૧/૪
102 મારગ મેલો ગિરિધારી, હો રસિયા મારગ;૩/૮
103 મારા આત્માના આધાર, પ્રિયતમ પ્યારા રે ૯/૯
104 મારા નવલ સનેહિડા નાવરે, ઓરા આવોને ૩/૮
105 મારા મંદિરિયામાં માવ મોજું માણો રે ૪/૯
106 મારા શામળિયા સરદાર, કાના મનડું મોહ્યું તારા અંગમાં ૨/૪
107 મારા સમ માર માં રે, કાંકડલી મને કાન રંગીલા;૩/૪
108 મારૂં મનગમતું કરી માવ સુખડું દીધું રે ૩/૯
109 મારે ઘરે આવજો માવા મીઠી મીઠી મોરલી વાવા ૩/૮
110 મારે ઘરે આવોરે, મોહન વનમાળી ૪/૪
111 મારે ઘેર આવજો રે કાના, શાને તમે રહો છો છાનામાના ૪/૪
112 મારે ઘેર આવો રે, મોહન મુગટ ધરીને ૨/૪
113 મારે ઘેર આવો રે, મોહન મોરલી વાતા ૩/૪
114 મારે મંદિર આવો માવ રંગભર રમીએ રે ૮/૯
115 મારે સગપણ નટવરજી સંગે, હું તો રિઝું નહિ જો બીજે રંગે રે. ૧/૫
116 મુને મારો માં મોહન આંખડલી રે, અળવ કરો છો અલબેલા આજ તો .૪/૪
117 મુરલિયાં સાંવરેને બજાઇ હો ૨/૪
118 મેરી લાલ ચુનરિયાં ફારી ગિરિધારી ગારી મુખ બોલકે ૨/૪
119 મેરો મધુબન માખન ખાયો......૩/૪
120 મેલો મેલો મારગડો રે માવા, જેલ કરો માં, દીયો મુને જાવા ૧/૪
121 મોરલિયાં તેરી કાનવે, હરિ લીને મેરે પ્રાનવે ૪/૪
122 મોરી બુંદન ભીંજત સારી રે બિહારીલાલ ચલો કુંજનમેં ૧/૪
123 મોહન ચાલ્યા મેલી, મથુરા મોહન ચાલ્યા મેલી..૧/૮
124 મોહન મથુરાના વાસી રે, વ્રજમાં આવો વાલમજી ૨/૪
125 મોહનજી શું જાણો છો મનમાં, પર નારીને રોકો છો વનમાં ૨/૪
126 મોહનને જોવા દે માડી, મુને લાગત રંગડાની રાડી રે ૩/૫
127 રમે રાસ મનોહર રસિયો, જરિયાન ફેંટો કટિ કસિયો ૨/૪
128 રસિયાની કહોને રીતિ રે, ઉધાજી અમને રસિયાની કહોને રીતિ ૩/૪
129 રસિયો રાસ રમે રે રાસ રમે, ગોપીને મનડે ગમે રે ૧/૪
130 રહો રહો નંદતણા લાલારે, આવા તમે શું થાઓ છો કાલા રે ૬/૮
131 રંગભીના રંગની રેલ છો રંગીલાજી ૧/૪
132 રાત શરદ પૂનમની રાજેરે, અતિશે સુંદર અજવાળી ૨/૪
133 રી હોરી ખેલત નંદકે નંદા..રી હોરી ખેલત નંદકે નંદા,૩/૪
134 રૂડા લાગો છો નટવર નાતા રે, પ્રીતમજી પ્યારા ૭/૮
135 રે ગઇ’તી ગાવલડી દોવા, મીસે મુખ મોહનનું જોવા રે ૨/૪
136 રો' રો' હું તમને ઓળખું કાના, છપી રો' છો તમે કંસ થકી છાના ૩/૪
137 લટકાળા હું લોભાણી રે, નંદના તારા નેણામાં ૨/૪
138 વજાડી વાંસલડી વનમાં રે, કે ચટપટી લાગી છે તનમાં રે ૭/૮
139 વહાલા આવોને કરીએ વાતલડી, તમને જોઇને ઠરે છે મારી છાતલડી રે ૨/૫
140 વહાલાજીની વાતુ જાણી રે, ઉધાજી ! અમે વહાલાજીની વાતુ જાણી ૪/૪
141 વહાલો મારો વનમાલી રે વનમાલી, વનમાલી, રમે જોડ બની રૂપાલી રે ૩/૪
142 વાજાં વિવિધ ભાંતિ તહાં વાજે, કેઇ સિદ્ધ મલ્યા જોવા કાજે ૩/૪
143 વારી વેહેતાં રોકો માં આવી વાટમાં રે ૭/૮
144 વુઢો જાય છે સૈયરનો રંગ રે લાલ, કહ્યું માનોને તમે કાનજી રે ૩/૪
145 વ્યાપક બ્રહ્મને કોઇક વિચારે, જે તમ જેવા જોગી રે ૨/૪
146 વ્રજ વિનતાને હરિ, પકર લિયારી, વ્રજ વિનતાને હરિ, પકર લિયારી ૪/૪
147 વ્રજનો જીવન રે, એમ બોલ્યા કુંજવિલાસી ૫/૮
148 વ્રજમેંહી સુંદરવર ઘનશ્યામ, ખેલત જમુના તીરરી, ૧/૧
149 વ્રજરાજ રમે સંગ ફાગ સખી, ચલ દોર દોર દેખન જૈયેં,૧/૪
150 વ્હાલા સુંદર શ્યામ સુજાણ મારે ઘેર આવો રે ૫/૯
151 શોભે છે શ્યામલિયો રે શ્યામલિયો, વ્રજનારી પર અઢળક ઢળિયો રે ૪/૪
152 શોભે શરદ નિશા અતિ સારી, રમે ગોપી ને ગિરિધારી ૧/૪
153 શ્યામરેકી વંશી હોરી ખેલે, શ્યામરેકી વંશી હોરી ખેલે,૨/૪
154 સખી ! મનડું હર્યું મારું નંદને નાનડીયે, ચતુરનયન કેરી સાને રે ૪/૪
155 સખી ધન ધન જમુનાનાં વારિ રે, ખેલે ખાંતીલો ૮/૮
156 સખી શ્યામરેકુ, ગાવત ગારી..૧/૨
157 સબહી બસતહેં ચોર મધુબન;૨/૪
158 સૈયર સહુ ચાલો રે ચાલો, હાંરે જોવા નટવર નંદજીનો લાલો ૧/૪
159 હમસેં કાહે રિસાને કનૈયા..૧/૪
160 હરિ રીઝયા રે હરિ રીઝયા ભાળી ભાવ ગોપીનો પ્રેમ ભીંજયા રે ૮/૮
161 હું તો ગઇ'તી જમુના પાણી રે, દીઠો ડોલરિયો ૫/૮
162 હું તો છું ઘણી નગણી નાર તોય તમારી રે ૨/૪
163 હેલી નંદના નંદન સાથે નેહડો બંધાણો, બીજું તે કાંઇ નવ જાણું રે ૩/૪
164 હોરી ખેલત નંદ દુલારો રે.હોરી ખેલત નંદ દુલારો રે,૩/૪
165 હોરી ખેલે પિયા ચલ દેખ સખી, મચી ધૂમ રાજન અતિ નીકે૧/૪