આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: ક્રીડા, ચેષ્ટા, ટેવ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અતિ ચાલ્ય ઉતાવળી રે, ચટકંતિ ચાલતા..૧/૪
2 આજ અલબેલો રંગ રમીયા રે રજની, સુખની વાત કહું મારી સજની રે ૩/૪
3 આજ સખી અલબેલો મુજને, મારગમાં મળીઆ સજની ૪/૪
4 આજ સખી આનંદ મારા અંગમાં, રસીયો રંગભર રમીયા રે૨/૪
5 આવો ઓરા વાલમ જાઉં વારી અધરામૃત પાઓને, હું છું દાસી તમારી ૩/૪
6 ઇન મોહનાને મેરો મન હર લીનો માઇ.૧/૮
7 ઓરા ઓરા ઓરા આવે, રસના રંગીલા વારી ૧/૪
8 ગઇ’તી ગઇ’તી ભરવાને નીર સૈયરના સંગમાં રે લોલ ૧/૪
9 ગાયુંની સાથે રે આવે ગાયુંની સાથે ગાતો આવે ગિરિધર ગાયુંની સાથે૨/૪
10 ચડી ચાખડીયે ચાલી આવ્યા૨/૪
11 ચાલ સખી જોવાને રે, લટકાં કરી નંદજીનો રે લાલો રંગભીનો રંગ રેલે રે ૧/૪
12 ચાલો ચાલો સૈયરુનો સાથ, શ્યામળીયો સ્નેહી જાઇને વધાવીયેજી ૧/૨
13 ચિત્ત મોહ્યો સુંદર શ્યામસેં, ચિત્ત મોહ્યો સુંદર શ્યામસેં ૩/૪
14 જલમેં ઝૂલત શ્યામળો, બ્રજરાજ બિહારી ૧/૪
15 જળજાત્રા જદુરાયની, સખી જોવા ચાલો ૨/૪
16 જીવન દૂર ન જાવું, મેરમજી મારા જીવન દૂર ન જાવું. ૩/૪
17 જોડ બની રે મારે જોડ બની, હેલી છોગાળા સંગાથે મારે જોડી બની ૩/૪
18 તેરે કાજ કનૈયા લાલ, ફીરું મેં તો બાવરી ૩/૪
19 દિલની જાણે દિલની જાણે. દિલ જાણેરે, .૪/૪
20 દેતા ચરણ છાતીમાં રે, કેસરમાં ભીના કરી ૨/૪
21 ધર્મ ભુવનકો ભુષન પાયો..૧/૪
22 નટવર જમુનાના નીરમાં, ન્હાય છે નવરંગી ૩/૪
23 નટવર નાથ, નટવર નાથ, પ્યારે મોય લાગત હે જ્યું ૪/૪
24 નાથ ન મેલું વેગળાજીરે, હરિવર આવ્યા છો હાથ રે ૪/૪
25 નાથના નેણુમા વાલાના વેણુમાં, કાનના કેણુમાં..૧/૪
26 નિરખી નયણાને તૃપ્તિ ના વળે રે લોલ, ૧/૧
27 પાઘના પેચ ઝુકતા રે, ભમર ઉપર આવી..૪/૪
28 પિતાંબર પેરતા રે, ઉદર આંટો લઇને..૩/૪
29 પ્યારી લાગે પ્યારા તેરી હો બોલની, મેરે દીલમે બસી, ૨/૪
30 પ્રથમ શ્રી હરિને રે, ચરણે શિશ નમાવું૧/૧૦
31 બિહારી થારી અખિયાં અજબ જાદુગારી, ૨/૪
32 મન લીધું મોરલડીની તાનમાં રે ૧/૮
33 મનની તે આંટી મેલીયે, મરમાળાજી ૩/૪
34 મનમોહન મારે મંદિરિયે, ખાંતે આવીને ખેલો રે ૪/૪
35 મંદિર બિરાજો મારે માવજી રે, પધરાવું હું બિછાવી પલંગજો ૨/૪
36 માતાજી જશોદા રે, મેલો ઘર માહરે રે ૪/૪
37 માંકો ચિતડો ચોરાણો થાંકી ચાલમેંજી, ચલની થાંકી શિરપર વાંકી પઘીયાં સુંદરશોભે ૨/૪
38 મિલે મોયે કુંજભુવન નંદલાલ મિલે.૩/૪
39 મુને રસબસ કીધી, રસ રંગે રે, રસિયા રંગીલા ૨/૮
40 મૂર્તિ ચંચળ જુવો ચટકંતિ ચાલરે..૩/૪
41 મૂર્તિ તમારી મારા વાલમા, ૮/૮
42 રસકે રસિલે કાના માંનો મેરી બતિયાં. ૧/૪
43 રાજીવ નેન રસિયો રાજીવ નેન, ૨/૪
44 લાડીલે મારૂં, લટકું કરીને લટકું કરીને મન લીધું..૨/૪
45 વહાલાજી રે વહાલાજી રે, મારે મંદિર આવો ૩/૮
46 વાલા આવો પૂછું વાતડલી વાલા આવો પૂછું વાતડલી, મન ગમતા વર તમને મળીને, ઠારૂં છાતડલી. ૩/૪
47 સખી આજ મોહન દીઠા રે, શેરીએ આવતા રે૧/૪
48 સાયબાજી ! આજો, સાયબાજી ! આજો ૧/૪
49 સાંવરી મૂરત મન બસગઇ રે, હો મોરી ગુંયા, ૨/૪
50 સ્નાન કરીને શ્યામળા, આવો જળ બારા ૪/૪
51 હરિવર હીરલો લાધ્યો, મંદિરમાં મુને હરિવર હીરલો લાધ્યો ૪/૪
52 હવે મારા હઇડામાં હરખ ન માય રે ..૪/૪
53 હસીને બોલાવીને ચીત ચોરી લીધું, હસીને બોલાવી કાન આવીને.....૧/૪
54 હેલી મારે મંદિરિયે મોરાર, પધાર્યા પ્રીત ધરી રે લોલ ૩/૪
55 હેલી હું તો સંધ્યાટાણે આજ, ઉભીતી ઘર બારણે રે લોલ ૪/૪