આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: બ્રહ્માનંદ સ્વામી   << Back
        
 
Page 1 of 3           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 ૐ એવા શબ્દતણી આદિ રે કે ન જાણે સ્વાંગી ને વાદી રે..૧/૮
2 અખંડ તુમારી આરતી, બદ્રીપતિ દેવા ૨/૪
3 અખંડ પિયાજીની આરતી, અતિ હેતે ઉતારૂં મહા મનોહર મૂરતિ, અંતરમાં ધારૂં, ૩/૪
4 અખિયન બીચ અબીર ડાર્યો, ડાર્યો અખિયન બીચ અબીર ;૨/૪
5 અખિયનમેં હો અખિયનમેં. લટક, લાલનકી વસી ૧/૪
6 અખિયાં લગીરી મોય..૪/૪
7 અખિયાં શ્યામકે રંગ રાતી હો ૪/૪
8 અગર ચંદનથી રે, ઓરડીએ ભીંતો ઓપી ૨/૪
9 અચજા મું ઘર કાનડે વલા, અચજા મું ઘર કાનડે વલા ૪/૪
10 અજબ વસંત વધાવા ચાલો સબ સખી સાજ કરીને ૪/૪
11 અજ્ઞાની સમજ ક્યા સૂતા જમકા ખાયગા જૂતા ૪/૪
12 અડખેપડખે રે, રહ્યાં તીરથ બીજાં આવી..૩/૪
13 અતિ અણિયાળી આંખડી રે ઓપેઅજબ અનુપ ..૬/૮
14 અતિ હરખ વધાઇ આજ વદે વ્રજવાસી રે..૨/૪
15 અતિ હેતે કરી મંગળ આરતી કરીએ કમલા વરની રે ૩/૪
16 અદ્ભૂત રસ ભરકે જો ઉઠાવત પ્રીતમ પ્રાણપિયા પિચકારી ૧/૪
17 અધમ ઉદ્ધારણ અવિનાશી, તારા બિરુદની બલિહારી રે૧/૨
18 અપના યા જગમેં નહીં કોય ૨/૪
19 અબ તો કનૈયા, રખું નેનનને રે હો...૪/૪
20 અમ પાસે તારે તારે રે, આવીને શું કહેતા જી;૪/૪
21 અમને ગયા છો વાઇને રે વહાલા અમને ગયા છો વાઇને ૧/૮
22 અમને તો જોગની વાત ઉદ્ધવજી, અંતરમાં નવ ભાવે રે ૩/૪
23 અમારે મંદિરિયે આવ્યા રે, અમારે મંદિરિયે આવ્યા ૨/૪
24 અમે ઓળખ્યા તમને આજ, તમે ધૂતારડા રે ૪/૮
25 અમે કહો વ્રજમાં કેમ રહીયે મૈયા રે તારો લાલ અટારો..૧/૪
26 અરથ સાધી લે તારો રે, અવસર આવ્યો સારો. ૩/૪
27 અલખ પુરુષ અવિનાશી , ભજ મન અલખ પુરુષ અવિનાશી;૩/૪
28 અલબેલા આવો મારે ઓરડીયે રે..૧/૪
29 અલબેલા આવો રે, કે મળીએ એકાંતે ૨/૮
30 અલબેલા મંદિર આવીએ, લેઉં ભામણલાં ૫/૧૨
31 અલબેલા વર તમ ઉપરે, હું ઘોળી રે ૩/૧૨
32 અલબેલાજી પ્રાણ આધાર રે તમ પર વારી રે તારે નેણે તે નંદકુમાર રે, મોહી વ્રજનારી રે ૧/૪
33 અલબેલાજી મારે ઓરડે રે, આવોને અલબેલા ૧/૪
34 અલબેલાજી લાગી આંખડલી રે..૪/૪
35 અલબેલારે રંગભીના પિયા, હાંરે રંગભીના પિયારે રંગભીના પિયા૧/૪
36 અલબેલે અધરાતની રે મનમોહન મધરાતની રે, વહાલે વજાડી વેણ ૪/૪
37 અલબેલે શ્યામ મોકુ રંગભર મારીરી પિચકારી ૩/૩
38 અલબેલો ખેલત જમુના-તીર ૨/૪
39 અલબેલો ખેલત નવલ ફાગ અતિ નવલ રંગ અરુ નવલ રાગ ૧/૬
40 અલબેલો રે અલબેલો. છોગાવાલો રે છેલછબીલો રે.૩/૪
41 અલબેલોજી મારે મંદિર, રઢીઆળી વેણ રે, હો સાહેલી ૪/૮
42 અલવ ન કરીએ રે અલવીલા..૭/૮
43 અલવિલા રે તારી આંખડી રે છે જો કમલ તણે આકાર, મોહન મરમાળા.૨/૪
44 અલવીલા મંદિરિયે આવો, તોરા ફૂલ તણા લટકાવો. ૪/૪
45 અલવીલા હઠીલા ન કીજીયે રહેજો સમજીને દૂર..૩/૪
46 અલવીલો ઉભો રે જોરાવર..૩/૪
47 અલીરી ઘનશ્યામ સુંદર, હો મોય નીકી વ્રજહુકી શેરી ૧/૪
48 અલ્યા કહું છું જે પાધરો રેહેજે રે..૫/૮
49 અલ્યા કેમ વાર્યું નથી કરતો રે, કે કોઇની લાજ નથી ધરતો રે ૫/૮
50 અવસર આવ્યો છે રે તમને ભજવાનો, તનની ઉપાધિ રે કે સર્વે તજવાનો ૪/૪
51 અવસર આવ્યો છે સારો, વરીએ નટવર નંદ દુલારો. ૧/૪
52 અવસર એસા નહીં મિલે, તું ભજી લે શ્રીપતિ રામ હો પ્યારે.૩/૪
53 અવિનાશીની મંગળ આરતી જોઇએ ભાવ સહીતી રે ૧/૪
54 અષાઢે અલબેલડા, પવન ચલે અતિ જોર;૨/૧૩
55 અહો પ્રભુ અચરજ માયા તુમ્હારી, જિસમેં મોહે સકલ નરનારી ૧/૧
56 અંખીઆં અંખીઆં હાંરે, પ્રિય દરશકી પ્યાસી રે.૩/૩
57 અંગમાં દેખાય છે રે, વહાલા ! પ્રકટ તમારે ચેન ૩/૧૨
58 અંતરપટ ખોલો હરિ હમસે હસી બોલો ૩/૪
59 અંતરમેં ગિરિધારી ધરેરી મેં તો અંતરમેં ગિરિધારી ૩/૮
60 અંબર આભૂષણ અતિ ભારી, માથે મુગટ ધર્યો સુખકારી ૨/૪
61 આ તન રંગ પતંગ સરીખો, જાતાં વાર ન લાગેજી;૩/૮
62 આ નંદનો નાનડિયો રે, અલવ કરે છે આવી આવી ૫/૧૨
63 આઓ વ્રજરાજ પિયારી..૧/૪
64 આજ અલબેલો રંગ રમીયા રે રજની, સુખની વાત કહું મારી સજની રે ૩/૪
65 આજ આવ્યા તે કેમ ઉતાવળા, સાચું બોલોને ૧/૮
66 આજ ઉજાગરો નેણ દીસે હરિ પ્રાતઃ સુધી કેની સાથે જાગ્યા ..૧/૪
67 આજ ઉત્સવ હરખ અપાર કેશવ કહીએ રે ૩/૪
68 આજ એકાદશી પરમ અનૂપા અઘહન સુદકી આઇ હો ૨/૨
69 આજ ગઇતી કાલિંદીને તીર રે ભરવાને પાણી રે મેં તો જોયા ત્યાં બળભદ્ર વીર રે ૩/૪
70 આજ ગઇતી હું તો જમુનાનાં પાણી, માથે હેલ ઉપાડી રે;૧/૪
71 આજ ચૌદશ પરવ અનુપ, સુંદર છેલા રે ૨/૪
72 આજ દીઠી મુજને એકલી ધુતારે રે..૭/૮
73 આજ નંદ મહરની પોળ, ઉત્સવ ભારી રે ;૪/૪
74 આજ નંદ મહરને ધામ રે પ્રગટ્યા પ્રીતમ પાતળિયો ૩/૪
75 આજ પરભાતના અસુરા આવીયા લાલ ક્યાં એવડી વાર લાગી ..૨/૪
76 આજ બળેવ દિવસ ઉત્સવનો, નંદ તણે ઘર જાઇ રે ૫/૮
77 આજ મારે આનંદ અંતરે, જગજીવન જોઇને;૨/૪
78 આજ મારે દિવાળી રે હેલી ! આજ મારે દિવાળી.૩/૪
79 આજ મારે નંદનો નંદન ઘેર આવ્યા..૪/૮
80 આજ મારો જનમ સુફલ થયો આલી, છેલછબીલો આવ્‍યા મારે મંદિરે ચાલી રે ૨/૪
81 આજ મુને સામો મળ્યો છે અલબેલો..૩/૮
82 આજ મેં ગઇ’તી આલી રે, કાલિંદી તટ.૪/૪
83 આજ મેં તો દીઠા વહાલાને વાટે વેહેતાં..૧/૮
84 આજ મેં તો ભેટ્યા રે, અંકભર પ્રગટ હરિ ૧/૪
85 આજ વસંત અજબ જમુના તટ ખેલ રચ્યો વનમાલી ૩/૪
86 આજ વહાલો ઉભો છે જમુનાને આરે..૨/૮
87 આજ શરદ પૂનમનો ચંદો રે, અતિશે શોભે આકાશે ૧/૪
88 આજ સખી અલબેલડો રે, ઉભા છે જમુનાને તીર ૩/૪
89 આજ સખી અલબેલો મુજને, મારગમાં મળીઆ સજની ૪/૪
90 આજ સખી અલબેલો રે વહાલો, ઉભા છે જમુનાને તીરે રે ૨/૪
91 આજ સખી અલબેલો વહાલો, રંગભર ખેલત હોરી૨/૪
92 આજ સખી આનંદ મારા અંગમાં, રસીયો રંગભર રમીયા રે૨/૪
93 આજ સખી ઉત્સવનો દહાડો અવતરિયા અવિનાશી રે૭/૮
94 આજ સખી જમુનાકે તટમેં, ખેલત કુંજવિહારી૨/૪
95 આજ સખી જોને નંદતણે ઘેર, આનંદ ઉત્સવ ભારી રે૩/૪
96 આજ સખી મુને સપનું લાધ્યું, અવિનાશી ઘેર આવ્યા રે ૧/૪
97 આજ સપરમો દિન સારો, મળીયા નાગર નટવર નંદ દુલારો ૧/૪
98 આજ સુંદર શોભિત શ્રી હરિ, સખી દેખત મન લલચાયરી;૩/૪
99 આજ હું આવી છું મુખ માવાનું જોવા, ઘરનાં જાણે છે ગઇ છે ગાવલડી ૧/૪
100 આજ હું એકલી રે, બેની ગઇ'તી વૃન્દાવન ૧૦/૧૨
101 આજ હું ગઇતીરી રી જમુના પાણી.૨/૪
102 આજ હું તો મોહનને મળી રે ૪/૪
103 આજની ઘડી રે, ધન્ય આજની ઘડી, મેં નિરખ્યા સહજાનંદ ધન્ય આજની ઘડી ૧/૧
104 આજુની રજની રે શી કહું, વારતારે, રમીયા મારી સેજડલી રે મોરાર ૨/૪
105 આઠમ ભાદરવા સુદ આવી, તે દી રાધા જનમ્યાં રે ૪/૪
106 આડુ કાંઇ નથી બોલતો દેને દાણ તું મારું..૪/૧૨
107 આણે આચારે રે, કે ગોકુલ કેમ રહેવાશે ૬/૮
108 આનંદ-ઓચ્છો થાય છે રે, નંદતણે દરબાર ૩/૪
109 આપણ સૌ ભેળાં થઇને રે ચાલો સખીઓ ! ચોંપેશું..૫/૧૨
110 આય કરો ઘનશ્યામ વિયાળુ દેખો આજ અબેર ભઇ હે ૩/૪
111 આય વસે ઉર માંય, સલૂણી છબી આય વસે ઉર માંય ૪/૪
112 આયકે બસી અંતર, મેરે છબી પ્યારે કાનકી ૪/૪
113 આયકે સેન કરો મનમોહન ફૂલનશું કરી સેજ બિછાઇ ૪/૪
114 આરતી અખંડ પ્રગટ હરિરાયા અકલ અપાર તુમારી માયા ૧/૪
115 આરતી કરહું પ્રગટ જગદેવા કઉ નહીં લહત તુમારો ભેવા ૨/૪
116 આરતી પ્રગટ પ્રભુકી કીજે ચરણ કમલ લખી અંતર લીજે ૧/૧
117 આરતી બદ્રીનાથ તુમારી નરનારાયણ દ્રઢ બ્રત ધારી ૩/૪
118 આરતી બદ્રીનાથકી આદરસેં કીજે ૪/૪
119 આરતી બદ્રીનાથકી કરીએ મૂર્તિ મનોહર અંતર ધરીએ ૪/૪
120 આરતી મહા પ્રભુકી મંગલા ભઇ ૨/૪
121 આરતી મહા પ્રભુકી, ભઇ મંગળા ૩/૪
122 આરતી મહા પ્રભુકી, મંગળા કરે ૪/૪
123 આરતી શ્રૃંગાર કરત ભકિત ધર્મ દોઉ ૧/૪
124 આરોગત દોઉ વીર બદ્રીપતિ આરોગત દોઉ વીર .૨/૪
125 આરોગો અલબેલા વહાલા સાકર સેવલડી રમવાની આવડી પડી શી, તમને ટેવલડી..૨/૪
126 આરોગો મહારાજ બદ્રીપતિ આરોગો મહારાજ નરનારાયણ નાથ મનોહર, તુમ પ્રગટે જન કાજ..૧/૪
127 આરોગો મારા નાથજી પ્રીતે પ્રીતે રે ઓરડીઆ અંજવાળીને રાખ્યા, ચિત્ર કરાવ્યાં રૂડી ભીંતે રે..૨/૪
128 આરોગો મેવા નાથજી રૂડા રૂડા રે શિરા પુરીને સેવૈયા, પૂરણ પોળીને માલપુડા રે..૩/૪
129 આરોગોને લાલજી લટકાળા રે મીઠા બોલા અતિ મરમાળા ૨/૪
130 આલિરી દેખો ખેલત હો રંગભીનો પ્યારો, કુંવર નવીનો ૪/૪
131 આલી આજ છે દશેરાવો રે, રૂડો રળિયામણો રે ૨/૪
132 આલી કાનકુંવર મોરે મન ભાયો૧/૪
133 આલી દેખો નંદલાલ ચાલે.૪/૪
134 આલી નિરખ નિરખ છબી..૩/૪
135 આલી મેરે દિલકી જાનત વાત, મેરે યાર કનૈયા રંગભીનારી.૧/૪
136 આલી રી ઘનશ્યામ છબી, હો મન માની એરી અબ નહીં છાની ૩/૪
137 આલીરી આઇ વસ્યો દ્રગ નંદ દુલારો ;૧/૪
138 આલીરી ઘનશ્યામ સુંદર, હો દગ મારે ભયે ઉરહુંકે પ્યારે ૨/૪
139 આલીરી ઘનશ્યામ સુંદર, હો મોય પ્યારો છેલો મન મતવારો ૪/૪
140 આલીરી નીર તીરમાં નીહારો શ્યામ સાત વંસીવારો..૨/૪
141 આલીરી સાવન આયો..૧/૪
142 આવ સખી ! એકાંતે કહું, તુંને વહાલાની વાતું બેની ૨/૪
143 આવના બાલમ મોરારે સલૂના રે મંદિર પિયા રે.૧/૪
144 આવના મેરે આશક, જાની રંગીલે બાલમે ૨/૪
145 આવના મેરે મનકે, મેરમ સલુંને શ્યામ રે ૧/૪
146 આવા છેલ ન થૈયે શ્યામ, કોડીલા કાનજી રે ૩/૮
147 આવી બાઝોમાં જમુનાનેતીરે રે, શ્યામ મારગ મેલીને રહો વેગળા ૨/૪
148 આવી માગસર સુદ પુણ્યધામ એકાદશી સારી ર ૨/૪
149 આવીને અચાનક લાગી મુને આંખ રે..૪/૪
150 આવીને જમો નાથજી વારી વારી રે લાડુને પયપાક લાપસી, સેવ ઝીણી બાફીને ઉતારી રે..૪/૪
151 આવીને બિરાજો મારે ઓરડે રે, રંગીલા રાજેંદ્ર હો આવીને ૧/૪
152 આવે ઘનશ્યામ વિહારી વનમારી, હો પ્યારો ગિરિધારી .૨/૪
153 આવે રે અલબેલો વહાલો, સુંદર છેલ છોગાળો રે ૩/૪
154 આવે લાલ બનો ગિરધારી, આ. ઘોડલાકી ઘુંમર ભારી.૧/૪
155 આવે સુખસાગર પ્યારો, હો નટવર મારો પિયા મત વારો;૩/૪
156 આવો અલવિલા અલબેલ, મંદિરિયે મારે ૧/૪
157 આવો આવો અલબેલા વહાલા રંગભર ફાગ રમાવો ૪/૪
158 આવો આવો લાલજી લટકાળા રે મોતીડાંની પેરાવું હું માળા રે..૨/૪
159 આવો આવો સુંદરવર ઓરા જોઉં માથે ફૂલોના તોરા ૩/૮
160 આવો આવોને નંદજીના લાલ, આપણે રમીએ રે૩/૮
161 આવો આવોને સુંદર શ્યામ મંદિર મારે રે..૨/૪
162 આવો ઓરા અલબેલા રે, ગિરધર ! ગોઠડી કીજે ૭/૧૨
163 આવો ઓરા લટકાળા..૪/૪
164 આવો ઘનશ્યામ ઝૂલાઉંરી, હિંડોરનામે ; આવો ઘનશ્યામ.૧/૪
165 આવો ડોલરિયા દિવાન, મેરમજી મારા ૩/૪
166 આવો નાથ ! પ્રસન્ન મન થઇને, લલચાવો શું છેટે રહીને ૨/૪
167 આવો પિયા પ્રીતમ મોહન પ્યારે.૩/૪
168 આવો રમીએ હોરી નવલ શ્યામ ધિંગાણાં સુંદર ધૂમ ધામ ૫/૬
169 આવો રસિયાજી વ્રજરાજ, કાના કેસરિયા ૨/૪
170 આવો રંગભીના જદુરાય, મહોલે મરમાળા ૪/૪
171 આવો રે વહાલાજી વારી, મોરલી વજાતા રે ૬/૮
172 આવો રે વાલાજી તમને માખણ જમાડું કહો તો તમારા ગોઠીયાને, ઘડી એક ખમાડું..૧/૪
173 આવો હરિ મહી વલોવા, મીષે મંદિરીયું જોવા ૧/૮
174 આવો હરિ મંદિરિયે મારે, કુંવર રંગીલા કાનજી, મોહી છોગલિયે તારે ૧/૪
175 આવો હિંડોળે ઝૂલાવું મેરે મીતહો મીત, ૪/૪
176 આવોજી નંદકુમાર ગાઢા મારું આવોજી નંદકુમાર..૧/૪
177 આવોજી મેરે મોહોલે મેં વ્રજરાજ..૧/૪
178 આવોજ્યું વ્રજચંદ આવો જ્યું વ્રજચંદ..૩/૪
179 આવોને અલબેલા આપણ, વાલમ કરીએ વાતું રે ૪/૪
180 આવોને અલબેલા મારે મંદિરીયે મોરારી રે .૩/૪
181 આવોને અલબેલા વહાલા રંગભર ભેળા રહીએ રે ૩/૪
182 આવોને ઓર(રુ)ડા રે, વહાલા કામણગારા કાન ૧૧/૧૨
183 આવોને ઓરા અમ ભણી, લેઉં વારણિયાં ૨/૧૨
184 આવોને ઓરા છેલ છબીલા મારી શેરીએ આવોને ઓરા હેત કરીને સામું હેરીએ ૧/૪
185 આવોને નવરાવું કાના રે, જમનાને પાણીએ રે ૮/૮
186 આવોને રમીએ આજ, જગના જીવનજી ૪/૮
187 આવોને રે નંદકુમાર , મારા સમ આવોને ઓરા.૧/૪
188 આવોને સુંદર શ્યામળા રે, વહાલા કેહેવી છે કાંઇએક વાત રે ૩/૪
189 આવ્યા રસિયો જાદવરાય, તેરસ ધન્ય તુંને ૨/૪
190 આવ્યો વસંત પિયા અલબેલા બાંધો પાઘ વસંતી ૨/૪
191 આંખડલી જાદુગારી શ્યામની રે ૧/૪
192 આંખડલી શરદ સરોજ, રસીલા લાલની;૩/૪
193 આંખડલીની અણીયેં, વેંધ્યા વાલે આંખડલીની અણીયેં.૪/૪
194 આંખડલીમાં રાખું છબીલો, વહાલો આંખડલીમાં રાખું ૨/૪
195 આંખડલીરો તારો પ્યારો લટકાળો લાલ છે જી રે..૩/૪
196 આંખ્યું અણિયાળી માવા મરમાળી રે કાંઇ કીધું મન મારું લીધું ૩/૪
197 આંગણિયે ઝાઝું શું ભણિયે, આવો કાના મારે આંગણિયે.૧/૪
198 ઇન લરકે ધૂમ મચાઇ રે ઇન લરકે ધૂમ મચાઇ રે,..૪/૪
199 ઇસ કપટીકી બાત, ન જાણી મોરથી;૨/૮
200 ઉઠ ઉઠ સખી રમવાને જાઇયે શામળિયાની સંગે ૧/૪
201 ઉઠો નંદલાલા વારી વિશ્વજીવન વહાલા ૨/૪
202 ઉઠોને અલબેલા પ્રીતમ મોહન વનમાળી માનનિયુંના મન હરવા ૩/૪
203 ઉઠોને અલબેલા વહાલા લક્ષ્મીના વર લેહેરી રે ૪/૪
204 ઉત્સવ ઉપરે રે, શ્રીસદ્‌ગુરુ કીધી તયારી ૧/૪
205 ઉત્સવકો દિન આજ, અન્નકૂટ ઉત્સવકો દિન આજ ૧/૪
206 ઉત્સવની પ્‍યારી કેશવની, આજ એકાદશી ઉત્સવની ૧/૪
207 ઉધાજી એકાંતે કાનજીને કેહેવું નહોતું કરવું એવું..૩/૪
208 ઉધાજી કહેજો સંદેશો શ્યામને રે..૪/૪
209 ઉધો ઇતની કહીયો શ્યામકુ. ૧/૪
210 ઉધો કહીયો ઇતની જાય કે.૨/૪
211 ઉપરથી બોલું રે, કે માંહીં તો હેત ઘણું ૭/૮
212 ઉભા રહોને શું થાઓ છો આકળા, કહું વાતડલી ૨/૮
213 ઉભી રહેનેરે મહીવાળી ચાલી જાય છે કયાં ચરીતાળી..૩/૧૩
214 ઉભો જદુપતિ જમુના તીર રે.નંદજીનો લાલો .૨/૪
215 ઉમ્મર તારી જાય છે ચાલી ચાલી રે.૪/૪
216 ઉરમાંહી વસી, સહજાનંદ સલુણી મૂર્ત્તિ માધુરી ૨/૪
217 એ આલીરે રંગનો ભીનો રળીઆમણો માણીગર દીલડાનો મેરાણ..૪/૪
218 એ કપટીની વાતુ રે, ન જાણી આગળથી;૪/૯
219 એ છબી અજબ બની ઘનશ્યામકી..૨/૪
220 એ છે પણ હજી કુંવારી રે નવલ મનોહર નાજુકડી..૧૦/૧૨
221 એ છે પતિવ્રતાનું પારખું, સુણ ચિત્ત દેઇને ૬/૮
222 એ બેની રે લાગ્યાં લટકાળા નંદલાલનાં અચાનક આંખડલીનાં બાણ..૩/૪
223 એ મોય રોરીરી મોહન ભર રંગમેં..૩/૪
224 એ રંગ ડારીરી મોહન મેરી ચુનરી..૪/૪
225 એ રીતે ઘર લઇ આવ્યાં રે નટવર સુંદર નારી છે..૯/૧૨
226 એ રીતે સૌ ગઢપુર આવ્યા, ટાણું સભાનું જાણી રે ૩/૪
227 એ વાત કહું વહાલાની રે ચિત્ત દઇ સાંભળ, સાહેલી ..૩/૧૨
228 એ સખી નિરખ છબી નંદલાલકી.એ સખી નિરખ છબી નંદલાલકી.૧/૪
229 એ સખી રે, નવલ વિહારી છેલો નંદનો કસુંબલ ફેંટાવાળો કાન..૨/૪
230 એ હેલી રે નાગર નટવર દીઠડો જદુપતિ જમુનાને તીર.૧/૪
231 એક કહે એને રીતે ભાતે પૂછો રે..૮/૮
232 એક કહે કાલ મારે ઘેર પેઠો રે..૨/૮
233 એક કહે તમે સુણો વાત હેલી રે..૬/૮
234 એક કહે મધ્યાહ્ને કાલ આવ્યો રે..૪/૮
235 એક કહે મારે ઘેર પેઠો રાતે રે ..૩/૮
236 એક ચિહ્ન વચમાં ડાબી રે કોરે તિલ શોભે અતિ ભારી રે ..૪/૪
237 એક ત્રીજી બોલી ત્યારે એને જાણું છું ..૬/૮
238 એક દિન જમુના તટ આવી રે કૌતક કીધું કાનુડે..૪/૧૨
239 એક દિન શ્યામચતુરની રે અસવારી નીકળી રે.૧/૪
240 એક નિશિ શશિ અતિ ઉજાસ પ્રૌઢ શરદરતુ પ્રકાશ ૧/૧
241 એક બીજી ગોપી બોલી સાંભળ નંદરાણી..૫/૮
242 એક વાત સુણો વ્રજવાસી રે, પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે; ૧/૧
243 એક શિખામણ તુજને કહું, સુણ સાહેલી ૫/૮
244 એક સમયે દ્વારીકાં નારદ મુનિ આવ્યા..૧/૮
245 એક સમે હરિ વનમાં ઉભા વેણ વાય રે.૧/૨૪
246 એકલડાં કેમ રહેવાય, તમ વિના વાલાજી ૧/૮
247 એકલડી જાણી રે, કે પાલવ તાણો છો ૩/૮
248 એકાદશી અનુપ આજની કોડે ઓછવ કરીએ રે ;૪/૮
249 એકાદશી આજનો દિન સારો રે ગાઇયે નટવર નંદલારો..૧/૪
250 એકાદશી ઉત્સવનો છે દહાડો રે ખૂબ રમીએ તે રંગ અખાડો..૩/૪
251 એકાદશી ઉત્સવનો દિન રૂડો રે કોડે નિરખીએ છેલ કાનુડો..૨/૪
252 એકાદશી પ્રગટ પ્રભુજીને પ્યારી રે સર્વે હરિજનને સુખકારી..૪/૪
253 એટલાકમાં તો દસ વીસ આવી રે..૧/૮
254 એટલું એકાંતે કહેજો ઉધા એટલું એકાંતે..૧૧/૧૨
255 એણે આવીને રે મુને વારી રે..૨/૪
256 એના મુખની મુને લાગી મોહની, અધક્ષણ મેલ્યો નવ જાય;૨/૪
257 એની વનમેં રે વંશી બોલે રે..૧/૪
258 એમ કહીને વહાલો રે કે પાછા ઘરમાં જ ગયા.૨/૮
259 એરી અબહી ગયો નંદલાલરી, સખી ચિત્ત મેરો લલચાયકે;૩/૪
260 એરી ચલદેખ લાલ મતવાળો, મોરલી બજાવે..૧/૪
261 એરી નટવર ઝૂલે રતન હિંડોરેમે, લખી બ્રજ ત્રિયમનફુલે ૨/૪
262 એરી બનહુંતે આવેરી કુંજવિહારી, મોહન મો મન ભાવેરી..૧/૪
263 એરી મેં બલબલ ગઇહું નવલ મુગટ પર, દેખી મગન હોય રઇહું..૪/૪
264 એરી મેં મુગટકું પ્રીતમકે શિર, તાતે મો મન મોહ્યો..૩/૪
265 એરી લાગત પ્યારી મુગટકી શોભા, વ્રજજનકું સુખકારી..૧/૪
266 એરી લાલ રમે સંગ ગ્વાલનકે, મિલ ગાવત પ્યારે રંગ હોરી.૪/૪
267 એરી સાંવન આયો હો, અલબેલી હેલી.૧/૪
268 એરી સાંવરો ડારત પિચકારી..૨/૨
269 એરીકુંવર કનૈયા મો મન લીનો, મધુરીસી બેનબજૈયા.૩/૪
270 એરીરી, કાનસેં જાય કે કહીયો કછુ મરજી દેખી અરજી એક મેરીરી.૪/૪
271 એરીરી, સાંવરી મૂર્તિ નટવર..૩/૪
272 એરીરી, સાંવરે કછુ કીન હરત ફિરત ચિત્ત હરાત..૨/૪
273 એરીરી, સાંવરે નેનસે કરી કટાક્ષ પ્રેમ બાણ..૧/૪
274 એલી તું છાશ પીને છાકી નથી તારી બોલીમાં કાંઇ બાકી..૧૧/૧૩
275 એલી, તું વાસ અમારે રહીને બોલે છે સમોવડી થઇને..૭/૧૩
276 એવાં એવાં વેણ સુણી વહાલો હસવા લાગ્યા રે..૨૪/૨૪
277 એવી અંતર આંટી પાડી રે સુણ બેહેની ૪/૪
278 એવી ધન્ય ધન્ય માતા અંજની, ધન્ય ધન્ય રે કાંઇ કેસરી તાત ૩/૪
279 એવી રીતે સરવે ચિહ્ન છે, શ્રીજીને અંગે;૪/૪
280 એસે ઉન્મત ફિરતહે, પૂરન ચંદ્રપ્રકાશ;૧૯/૩૦
281 એસે સંત ખરે જગમાંહિ ફિરે નહિ ચાહત લોભ હરામકુંજી ૧/૧
282 એહી રત શ્યામ ન આયેરી હેલી૪/૪
283 ઓરા આવો આવોને સુંદર શ્યામ, કે રમીયે રે ૧/૪
284 ઓરા આવો કોડીલા રે કાન..૨/૪
285 ઓરા આવો છેલ છબીલા..૧/૪
286 ઓરા આવો તમારા લેઉં ભાંમણાં રે, ઓરા આવો તમારા લેઉં ભાંમણાં ૫/૮
287 ઓરા આવો નટવર નાનડીઆ તમે મારા જીવ સાથે જડીઆ ૧/૮
288 ઓરા આવો મારા લેરખડા લ્હેરી કીધો તમ સારુ મેં જગ વેરી ૧/૪
289