આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: સ્નાન, નહાવું,   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 આજ શ્રી હરિને સંતો સ્નાન કરે છે સ્નાન કરે છે મારૂ હૈયુ ઠરે છે ૧/૧
2 આજ સખી ઘનશામ જોયા જમુના તીરે રે.....૩/૪
3 કહું કુંડળની કથાય, હરિ રાજી થયા રાજી એ તો મામૈયાને માથ ૧/૧
4 ગંગા નહાને ચલે હરિ છેલા રે..૨/૪
5 ઘેલા જળથી સ્નાન કરે છે, સહજાનંદ ૧/૧
6 જલમેં ઝૂલત શ્યામળો, બ્રજરાજ બિહારી ૧/૪
7 જળજાત્રા જદુરાયની, સખી જોવા ચાલો ૨/૪
8 નટવર જમુનાના નીરમાં, ન્હાય છે નવરંગી ૩/૪
9 નાય છે નાય છે નાય છે રે વ્હાલોરે ૧/૧
10 નાહીને કાંકરીયાના નીરમાં, સખા સહિત તતકાળ;૭/૯
11 નેણાં લોભાણાં મારાં નેણાં લોભાણાં, જોઇ છેલા ઘનશ્યામને રે.૪/૪
12 નૌકામેં ઘનશ્યામ, વિરાજત નૌકામેં ઘનશ્યામ;૨/૪
13 બાજોઠ કનક તણે આવી બેઠા નીર ગરમ હરિ નહાવાને ૩/૪
14 મારા કેસરભીના કાન રે, ઉભા ગંગાજીને તીર ૨/૨
15 રંગ ભરેલા લાલજી, જળમાં ઝીલે બળવીર;૯/૯
16 રૂડું સુંદર ધામ છે, જેનું છપૈયા નામ, ૧/૧
17 વ્હાલો સ્નાન કરે રે, મારું હૈયુ ઠરે રે ૧/૧
18 શ્યામ ઝીલાવા ઘનશ્યામ ઝીલાવા, આવ્યા મુનિ ઉમંગમાં રે૩/૪
19 શ્યામ ઝીલાવા ઘનશ્યામ ઝીલાવા, ચાલોને સૈયરો જાઇયે રે૧/૪
20 શ્યામ પધાર્યા ઘનશ્યામ પધાર્યા, ઝીલવા જમુના નીરમાં રે.૨/૪
21 સખી ન્હાવા પધારે છે વ્હાલો, દિવ્ય મૂર્તિ રસિક ધર્મલાલો, ૧/૧
22 સંત સરોવરમા સર્વે સંતો, શ્રીજીને સ્નાન કરાવે ૧/૧
23 સ્નાન કરીને શ્યામળા, આવો જળ બારા ૪/૪
24 હાંરે સખી ન્હાવા પધારે મહારાજરે, જીવન જમુનામે;૪/૪