જુગતે જમાડે હરિને જુગતે જમાડે ૪/૪

જુગતે જમાડે હરિને, જુગતે જમાડે ;    
માતા જશોદા મોહનજીને, જુગતે જમાડે.   ટેક૦
જગનો જીવન જમવા બેઠા, ગોપી સર્વે ઝાંખે ;   
ચંદન કેરો પંખો લઇને, માતા વા નાખે.   માત૦૧
શિરા પૂરી સેવ સેવૈયા, જલેબી તાજી ;  
આરોગે અલબેલો બેઠા, રસિયોજી રાજી.  માત૦ર
બહુત પ્રકારનાં શાક બન્યાં, માંહી નાખેલ મસાલો,       
બ્રહ્માનંદ કહે તૃપ્ત થઇ, ઉઠયા વ્રજજીવન વહાલો.      માત૦૩ 

મૂળ પદ

મહી માખણ માગે રે માવો

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી