હૂપ હૂપ વાંદરો આવ્યો રે, હૂપ હૂપ વાંદરો આવ્યો રે, એ ઘનશ્યામ પાસે આવ્યો ૧/૧

હૂપ હૂપ વાંદરો આવ્યો, એ ઘનશ્યામ પાસે આવ્યો...હૂપ....ટેક

જમે ઘનશ્યામ રોટલી સારી, એમાં ઝટ દઇ ઝપટ મારી

                 લઇ રોટી આંબલિયે સીધાવ્યો ...હૂપ....૧

ઘનશ્યામે હાથ વધાર્યો, બોચી પકડીને પછાડ્યો

                ત્યારે બંદરે પાડી રાડ્યો..............હૂપ....૨

વાંદરાની સુણી ચીચીયારી, આવ્યું ટોળું કરી કિકિયારી,

                જોઇ જીવ ધર્મનો મૂંઝાયો...........હૂપ.....૩

એ તો લાકડી લેવા ધાયા, અહીં પ્રભુએ રૂપ વધાર્યા

                એક એક વાંદરાને ઝાલ્યો .........હૂપ.....૪

પકડી પુંછ એકની હાથે ચક્કરથી ફેરવિયો માથે

              પછી જોરથી ભોયે પછાડ્યો........હૂપ.....૫

બીજાના કાન મરોડ્યા, મારી મુઠ્ઠી ને દાંત જ તોડ્યા

              મેથી પાક આમ જમાડ્યો............હૂપ.....૬

જોઇ ધર્મદેવે આ લીલા,એની આંખો થઇ ગઈ ખીલા

               એવો પરચો પ્રભુએ બતાવ્યો.....હૂપ......૭ 

મૂળ પદ

હૂપ હૂપ વાંદરો આવ્યો રે, હૂપ હૂપ વાંદરો આવ્યો રે, એ ઘનશ્યામ પાસે આવ્યો

રચયિતા

કીર્તનપ્રિય

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
આસીફ ઝેરીયા

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮


બાલ કલરવ
Studio
Audio
0
0