હાલા કરું હો વાલા કરું હો ઘનશ્યામ તમને વાલા કરું ૧/૧

 હાલા કરું હો વાલા કરું હો ઘનશ્યામ તમને વાલા કરું

ફરફરતી ફૂદડી પારણે બંધાવું ,ખનકંતી ઘૂઘરી હેતે જડાવું

રેશમી દોરીએ ઝુલાવું રાજ, ઝુલાવું રાજ તમને ઝુલાવું રાજ

ચાંદામામાની વાર્તા  સુણાવું,ગલીગલી કરતા ખીલખીલ હસાવું

મીઠું મીઠું હસતા હિંચાવું રાજ હિંચાવું રાજ તમને હિંચાવું રાજ

પોચા પોચા પે’લા પોઢણીયા લાવું, સુવા સુવાળા નવા વાવા પહેરાવું

પ્રેમથી પાય લાગી પોઢાળુ રાજ પોઢાળુ રાજ તમને પોઢાળુ રાજ

મૂળ પદ

હાલા કરું હો વાલા કરું હો ઘનશ્યામ તમને વાલા કરું

રચયિતા

જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનોરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-અતિ સારી


Studio
Audio
0
0