તારે માથે નગારાં વાગે મોતના રે નથી એક ઘડીનો નિરધાર,..૪/૪

તારે માથે નગારાં વાગે મોતના રે, નથી એક ઘડીનો નિરધાર,
તોય જાણ્યા નઇ જગદીશને રે,
મોટા મે'લીને રાજ મરી ગયા રે, જોને જાતાં ન લાગી વાર....તોય૦ ૧
તારું જોબન ગયું જખ મારતું રે, માથે કાળા મટી ગયા કેશ....તોય૦ ર
અંતકાળે લેવાને જમ આવિયા રે, તેના ભાળી ભયંકર વેષ....તોય૦ ૩
રોમ કોટિ વીંછી તણી વેદના રે, દુઃખ પામ્યો તું દૈવના ચોર....તોય૦ ૪
સગાં સ્વારથી મળ્યાં સહુ લૂંટવા રે, કેનું જરાય ન ચાલે જોર....તોય૦ પ
જીભ ટૂંકી પડીની ત્રૂડી નાડિયું રે, થયું દેહ તજ્યાનું તત્કાળ....તોય૦ ૬
દેવાનંદ કે ન જાણ્યા મારા નાથને રે, મલ્યો માણસનો દેહ વિશાલ....તોય૦ ૭

મૂળ પદ

કર પ્રભુ સંગાથે દ્રઢ પ્રીતડી રે

રચયિતા

દેવાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયાપરંપરાગત (સ્વરકાર)

Studio
Audio
0
2